Close

Nieuws

Wat betekent het nieuwe erfrecht voor de KMO-eigenaar?

Op 20 juli 2017 heeft het federaal parlement de wet tot wijziging van het erfrecht definitief goedgekeurd. Hierdoor wordt het gros van de regels van het erfrecht – die reeds dateren van 1804 – gemoderniseerd en aangepast aan de huidige maatschappelijke noden. Deze nieuwe regels, die van toepassing zullen zijn op alle nalatenschap die openvallen […]

Op 20 juli 2017 heeft het federaal parlement de wet tot wijziging van het erfrecht definitief goedgekeurd. Hierdoor wordt het gros van de regels van h…

25 september 2017

Lees meer

De Langhe Advocaten assisteert Vybros bij overname van Demeyer Construct

In juli 2017 werd NV Vybros via haar investeringsvennootschap NV Vybros Invest eigenaar van het constructie- en machinebouwbedrijf Demeyer Construct. De overname gebeurde, in een samenwerking tussen Vybros en Bernard Steverlynck, via een 100% aandelentransactie. Bernard Steverlynck neemt als manager de operationele leiding van Demeyer Construct sinds de overname op zich. Hij wordt hierin bijgestaan […]

In juli 2017 werd NV Vybros via haar investeringsvennootschap NV Vybros Invest eigenaar van het constructie- en machinebouwbedrijf Demeyer Construct. …

8 september 2017

Lees meer

De nieuwe insolventiewetgeving is er … maar de toepassing laat op zich wachten

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 13 juli 2017 het wetsontwerp goedgekeurd houdende invoeging van het boek XX “Insolventie van ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht. Dit wetsontwerp dat reeds eerder gekend was, houdt een belangrijke wijziging in van het insolventierecht, waarbij enerzijds rekening is gehouden met de Europese Insolventieverordening en anderzijds met het […]

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 13 juli 2017 het wetsontwerp goedgekeurd houdende invoeging van het boek XX “Insolventie van ondernemi…

8 september 2017

Lees meer

Successieplanning middels huwelijkscontract – Vlaanderen grijpt in

De afgelopen maanden zijn de bedingen waarbij huwelijksvermogensrechtelijk een verrekening plaatsvindt op het ogenblik van overlijden, meermaals in de actualiteit gekomen. Gemeenschappelijk kenmerk van deze bedingen is dat zij bepalen op welke wijze het huwelijksvermogen zal verdeeld worden op het ogenblik van ontbinding van het huwelijk, bijvoorbeeld bij overlijden. De toebedeling van goederen via deze […]

De afgelopen maanden zijn de bedingen waarbij huwelijksvermogensrechtelijk een verrekening plaatsvindt op het ogenblik van overlijden, meermaals in de…

8 september 2017

Lees meer

Zomerakkoord biedt perspectief voor de BTW-behandeling van onroerende verhuur

Naast de reeks hervormingen in de vennootschapsbelasting waarover de federale regering een akkoord heeft bereikt en waarover wij u eerder informeerden, werd ook een belangrijke aanpassing van de BTW-behandeling van onroerende verhuur aangekondigd. Op dit moment wordt onroerende verhuur vrijgesteld van BTW. Deze vrijstelling leidt ertoe dat een verhuurder van een onroerend goed geen BTW […]

Naast de reeks hervormingen in de vennootschapsbelasting waarover de federale regering een akkoord heeft bereikt en waarover wij u eerder informeerden…

8 augustus 2017

Lees meer

Wetsontwerp tot hervorming erfrecht goedgekeurd

Op 20 juli 2017 heeft het federaal parlement het wetsontwerp tot wijziging van het erfrecht definitief goedgekeurd. Hierdoor wordt het gros van de regels van het erfrecht – die reeds dateren van 1804 – gemoderniseerd en aangepast aan de huidige maatschappelijke noden.   1       Wijziging regels reserve Eén van de voornaamste doelstellingen van het nieuwe […]

Op 20 juli 2017 heeft het federaal parlement het wetsontwerp tot wijziging van het erfrecht definitief goedgekeurd. Hierdoor wordt het gros van de reg…

2 augustus 2017

Lees meer

Eindelijk …….. akkoord bereikt over de hervorming van de vennootschapsbelasting

De ministerraad van de federale regering heeft op dinsdag 25 juli 2017 een akkoord bereikt over onder meer de reeds langverwachte hervorming van de vennootschapsbelasting. Wat verandert er? Dat de vennootschapsbelasting in België dringend hervormd (onder meer door een nominale tariefverlaging) moest worden is niets nieuws. Zo is bijvoorbeeld het huidige tarief van de Belgische […]

De ministerraad van de federale regering heeft op dinsdag 25 juli 2017 een akkoord bereikt over onder meer de reeds langverwachte hervorming van de ve…

28 juli 2017

Lees meer

Extra belastingkrediet voor dividenden van Franse oorsprong

Het arrest van het Hof van Cassatie van 16 juni 2017 geeft aan de natuurlijke persoon die dividenden van Franse oorsprong ontvangt een extra geschenk van 15,00% op het netto ontvangen dividend

Het arrest van het Hof van Cassatie van 16 juni 2017 geeft aan de natuurlijke persoon die dividenden van Franse oorsprong ontvangt een extra geschenk …

14 juli 2017

Lees meer

Niet-concurrentieverbod: mag je als bestuurder of aandeelhouder concurrerende activiteiten uitoefenen?

De discussie is algemeen gekend bij de overdracht van een bedrijf: de koper wil kost wat kost vermijden dat de verkoper een concurrerende activiteit opstart en wil deze niet-concurrentie liefst wereldwijd en levenslang afdwingen. De verkoper daarentegen wil zijn vrijheid behouden en alle mogelijkheden openhouden om later een nieuwe activiteit te starten. De praktijk leert […]

De discussie is algemeen gekend bij de overdracht van een bedrijf: de koper wil kost wat kost vermijden dat de verkoper een concurrerende activiteit o…

1 juni 2017

Lees meer

De Langhe Advocaten opent tweede kantoor in Gent

Ons kantoor blijft groeien, ook in Oost-Vlaanderen. Daarom openden we een tweede vestiging in Gent. Al langer speelden we met het idee om een kantoor in het Gentse te openen. “Steeds meer Oost-Vlaamse klanten kenden de weg naar ons kantoor, dus was het een kwestie van tijd voor het zover was,” aldus Frank De Langhe. […]

Ons kantoor blijft groeien, ook in Oost-Vlaanderen. Daarom openden we een tweede vestiging in Gent. Al langer speelden we met het idee om een kantoor …

1 juni 2017

Lees meer

Seminarie over standpunt Vlabel en burgerlijke maatschap

Op 17 mei organiseerden wij een interactief lunchseminarie over enkele recente standpunten van Vlabel en de Vlaamse regularisatie. De focus lag op het gewijzigd standpunt over de gesplitste inschrijving van deelbewijzen van een burgerlijke maatschap. Dit standpunt trad in werking vanaf 1 juni 2017, zodat een screening van de lopende maatschapscontracten zich opdrong. U kunt […]

Op 17 mei organiseerden wij een interactief lunchseminarie over enkele recente standpunten van Vlabel en de Vlaamse regularisatie. De focus lag op het…

31 mei 2017

Lees meer

Vlabel wijzigt standpunt over burgerlijke maatschap

Op 27 april 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (hierna “Vlabel”) een gewijzigd standpunt over de schenking van deelbewijzen van een burgerlijke maatschap met voorbehoud van vruchtgebruik gepubliceerd (de zogenaamde “gesplitste inschrijving”). Deze wijziging heeft belangrijke gevolgen voor de werking van de maatschap in de praktijk. Waarover gaat het? In heel wat successieplanningen wordt gebruik gemaakt […]

Op 27 april 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (hierna “Vlabel”) een gewijzigd standpunt over de schenking van deelbewijzen van een burgerlijke…

26 mei 2017

Lees meer

Opvolging in mijn KMO: hoe begin ik er aan?

Uit een recente studie blijkt dat meer dan 5 000 Vlaamse bedrijven – generatie babyboomers – op korte of middellange termijn op zoek (zullen) zijn naar opvolging voor hun bedrijf. Hoe start u als ondernemer een dergelijk proces? De typische vragen van een overlater zijn: waar vind ik een overnemer, wat is de waarde van […]

Uit een recente studie blijkt dat meer dan 5 000 Vlaamse bedrijven – generatie babyboomers – op korte of middellange termijn op zoek (zull…

3 april 2017

Lees meer

Nieuwigheden in de Vlaamse erf- en registratiebelasting

Op federaal niveau kunt u al langer niet-aangegeven inkomsten spontaan regulariseren. Sinds kort kan dit ook op Vlaams niveau, met de Vlaamse erf- of registratiebelastingen. Hiermee wordt een nieuw aspect toegevoegd aan het takenpakket van Vlabel. Een andere bevoegdheid van Vlabel is het verduidelijken van de fiscale behandeling in concrete situaties via interpretatieve beslissingen. Die […]

Op federaal niveau kunt u al langer niet-aangegeven inkomsten spontaan regulariseren. Sinds kort kan dit ook op Vlaams niveau, met de Vlaamse erf- of …

31 maart 2017

Lees meer

3 vragen, 3 antwoorden over vermogensbeheer

Naar aanleiding van het dossier Fokus – Legal Success, interviewde De Standaard Frank De Langhe over vermogensbeheer. Wat wordt vaak over het hoofd gezien bij vermogensplanning? “Vermogen bestaat uit een zakelijke en een privécomponent, elk met een specifieke risicofactor. Een gezond evenwicht vinden, is niet altijd evident en leidt soms tot complexe structuren. Wat fiscaal […]

Naar aanleiding van het dossier Fokus – Legal Success, interviewde De Standaard Frank De Langhe over vermogensbeheer. Wat wordt vaak over het hoofd …

16 maart 2017

Lees meer

Met welke uitdagingen wordt u als overnemer geconfronteerd bij een overnameproces?

Na de financiële crisis en de daarop volgende overnamedip van 2008, is er de laatste jaren een forse stijging van het aantal overnames. Dat komt onder andere door de lage rentes. Veel bedrijven zitten op een cashberg en wensen hun activiteiten uit te breiden. Naast de investeringen in het eigen bedrijf, wordt expansie via overnames […]

Na de financiële crisis en de daarop volgende overnamedip van 2008, is er de laatste jaren een forse stijging van het aantal overnames. Dat komt onde…

16 maart 2017

Lees meer

De Langhe Advocaten assisteert Intermat bij financiering en uitkoop meerderheidsaandeelhouder

Acht jaar na Intermat een dochterfirma werd van de Nederlandse Scafom-groep, kocht de vorige eigenaar Tom Verhulst het bedrijf terug. Ons kantoor begeleidde deze transactie, van financiering tot de uitkoop zelf. De banden tussen Intermat en Scafom waren zeker niet nieuw. Zo deelden beide bedrijven al verschillende faciliteiten. In 2008 werd dit versterkt, toen CEO […]

Acht jaar na Intermat een dochterfirma werd van de Nederlandse Scafom-groep, kocht de vorige eigenaar Tom Verhulst het bedrijf terug. Ons kantoor bege…

11 maart 2017

Lees meer

Investeren in Frans onroerend goed: hou hier alvast rekening mee

Het is gebruikelijk – voor Belgische inwoners – om Frans onroerend goed aan te houden via een société civile immobilière (hierna “SCI”). De SCI is een burgerlijke vennootschap naar Frans recht met rechtspersoonlijkheid. De reden hiervoor is tweeledig: enerzijds vermijdt de rechtspersoonlijkheid van de SCI immers een onroerende onverdeeldheid tussen mede-eigenaars en anderzijds faciliteert het […]

Het is gebruikelijk – voor Belgische inwoners – om Frans onroerend goed aan te houden via een société civile immobilière (hierna “SCI…

1 februari 2017

Lees meer

Lasko-Lestco: herstructurering en verkoop

Ons kantoor begeleidde de groep Lasko-Lestco bij een doorgedreven herstructurering en in tweede instantie verkoop van de groep. Sinds 2015 stelde De Langhe Advocaten zijn diensten ter beschikking aan de groep Lasko-Lestco. De groep was producent van counter weights voor multinationals als Liebherr, Caterpillar en Volvo, met productiesites in Roeselare, Fleurus en Grenoble. Meer specifiek […]

Ons kantoor begeleidde de groep Lasko-Lestco bij een doorgedreven herstructurering en in tweede instantie verkoop van de groep. Sinds 2015 stelde De L…

25 januari 2017

Lees meer

De Langhe Advocaten ondersteunt Latem Motors in procedure tegen D’Ieteren

De uitbater van Latem Motors, Philippe Schotte, eiste een schadevergoeding van D’Ieteren Auto, naar aanleiding van de beëindiging van haar audi-concessie. D’Ieteren Auto, de invoerder van de merken van het VW-concern (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche), kondigde in 2014 aan dat het zijn netwerk wou verminderen. Veel garages moesten daarom hun bedrijf verkopen aan een […]

De uitbater van Latem Motors, Philippe Schotte, eiste een schadevergoeding van D’Ieteren Auto, naar aanleiding van de beëindiging van haar audi-con…

21 december 2016

Lees meer

De Langhe Advocaten helpt Willy Naessens bij overname Structo +

Willy Naessens Group deed beroep op onze diensten bij de overname van de Brugse betonfabriek Structo+. Willy Naessens Group verwierf aanvankelijk de gronden en het fabrieksgebouw van Structo+. Sinds december 2016 is de groep nu ook volledige eigenaar van het bedrijf, na de overdracht van het handelsfonds. Die procedure heeft ons kantoor, dankzij een nauwgezette […]

Willy Naessens Group deed beroep op onze diensten bij de overname van de Brugse betonfabriek Structo+. Willy Naessens Group verwierf aanvankelijk de g…

21 december 2016

Lees meer

De Langhe Advocaten assisteert Obton in herfinanciering senior debt bij Rabobank

Het Deens investeringsfonds Obton deed in december 2016 beroep op ons kantoor voor de herfinanciering van Fieva. Fieva is een Belgisch bedrijf met 40 fotovoltaïsche installaties die voor een capaciteit van 12,85 MWp zorgen. Het bedrijf werd overgenomen in april 2016 van Enfinity, via een 100% aandelentransactie. De Langhe Advocaten nam de coördinatie van het […]

Het Deens investeringsfonds Obton deed in december 2016 beroep op ons kantoor voor de herfinanciering van Fieva. Fieva is een Belgisch bedrijf met 40 …

21 december 2016

Lees meer

Interne meerwaarden belast?

Tijdens de jaarlijkse eindejaarsconclaven worden opnieuw fiscale maatregelen voorgesteld. Eén van de maatregelen is dat men de behandeling van “interne meerwaarde” zou wijzigen en dit met ingang vanaf 1 januari 2017. Een “interne meerwaarde” is een meerwaarde die een individu realiseert door de aandelen van een vennootschap A die hij bezit, in te brengen aan marktwaarde in […]

Tijdens de jaarlijkse eindejaarsconclaven worden opnieuw fiscale maatregelen voorgesteld. Eén van de maatregelen is dat men de behandeling van “int…

16 december 2016

Lees meer

Een digitaal faillissementsdossier

Binnenkort kan u uw aangifte in het faillissement van uw schuldenaars elektronisch indienen via het Centraal Register Solvabiliteit. Binnenkort kan u uw aangifte in het faillissement van uw schuldenaars elektronisch indienen via het “Centraal Register Solvabiliteit”. De Kamer heeft immers een wetsvoorstel goedgekeurd tot invoering van een IT-platform waarin alle gegevens met betrekking tot de […]

Binnenkort kan u uw aangifte in het faillissement van uw schuldenaars elektronisch indienen via het Centraal Register Solvabiliteit. Binnenkort kan u …

18 november 2016

Lees meer

Wijzigingen in het douanerecht: is uw onderneming al UCC-proof?

Te land, ter zee en in de lucht: op 1 mei 2016 is de Union Customs Code (UCC), ofwel het Douanewetboek van de Unie (DWU), in werking getreden en dat heeft gevolgen op vele vlakken. Hoewel de inwerkingtreding van dit wetboek zeker niet als gevolg heeft dat Belgische ondernemingen, die geconfronteerd worden met zaken van […]

Te land, ter zee en in de lucht: op 1 mei 2016 is de Union Customs Code (UCC), ofwel het Douanewetboek van de Unie (DWU), in werking getreden en dat h…

21 oktober 2016

Lees meer

Taks tweede verblijven: De Langhe Advocaten dient honderdtal bezwaarschriften in

De Langhe Advocaten dient een honderdtal bezwaarschriften in tegen tweedeverblijfstaks (met mogelijkheid voor retroactieve terugvordering!). 1          Aanslag in de belasting op tweede verblijven Naast heel wat zomerse activiteiten tijdens de maanden juli en augustus, voorzien onze kustgemeenten ook dit jaar in nog een andere optie waaraan u uw vakantiegeld kan besteden: het aanslagbiljet in de […]

De Langhe Advocaten dient een honderdtal bezwaarschriften in tegen tweedeverblijfstaks (met mogelijkheid voor retroactieve terugvordering!). 1    …

14 juli 2016

Lees meer

De nieuwe Europese Anti-Belastingontwijking richtlijn

Op 17 juni 2016 werd de nieuwe Europese richtlijn, die belastingontwijking door multinationals moet helpen bestrijden, gestemd door de Europese ministers van financiën. 27 ministers stemden vóór de richtlijn, 1 minister onthield zich. Dit keer was het niet Groot-Brittannië dat dwarslag maar wel onze eigenste minister van financiën Johan Van Overtveldt, die oordeelde dat de richtlijn tot […]

Op 17 juni 2016 werd de nieuwe Europese richtlijn, die belastingontwijking door multinationals moet helpen bestrijden, gestemd door de Europese mini…

14 juli 2016

Lees meer

Transfer pricing, een nieuwe saga?

Door de internationalisering van het ondernemingsverkeer maken ondernemingen gebruik van de verschillen die er bestaan tussen belastingsystemen uit verschillende landen. Zo gebeurt het wel eens dat internationale ondernemingen winsten uit landen met een zware belastingdruk verplaatsen naar landen met een lagere belasting. Deze winstverschuivingen worden “Base Erosion and Profit Shifting” genoemd of kortweg “BEPS”. Een […]

Door de internationalisering van het ondernemingsverkeer maken ondernemingen gebruik van de verschillen die er bestaan tussen belastingsystemen uit ve…

17 juni 2016

Lees meer

Rechtspraak Hof van Cassatie inzake kostenaftrek – hoera-stemming van korte duur?

Het afgelopen anderhalf jaar heeft het Hof van Cassatie in enkele uitspraken het toepassingsgebied van artikel 49 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hierna verkort “WIB”) scherper gesteld. Hoog tijd dus om even stil te staan bij wat deze rechtspraak concreet betekent en welke gevolgen dit heeft voor de toekomst. 1          Artikel 49 WIB – […]

Het afgelopen anderhalf jaar heeft het Hof van Cassatie in enkele uitspraken het toepassingsgebied van artikel 49 van het Wetboek van de Inkomstenbela…

9 juni 2016

Lees meer

Nieuwe standpunten Vlabel zorgen voor onrust in de wereld van de estate planning

Recent werden op de website van de Vlaamse Belastingdienst (hierna verkort “Vlabel”) enkele nieuwe standpunten gepubliceerd, die voor de nodige ongerustheid zorgen in de wereld van de estate planning. 1          Gesplitste inschrijving van effecten of geldbeleggingen Een vader wil zijn effectenportefeuille schenken aan zijn zoon. Hij wenst evenwel nog een zekere vorm van controle te […]

Recent werden op de website van de Vlaamse Belastingdienst (hierna verkort “Vlabel”) enkele nieuwe standpunten gepubliceerd, die voor de nodige on…

13 mei 2016

Lees meer

Bedrijf op een tweesprong: verkopen, groeien, of …

Elke ondernemer heeft wel eens het (onbehaaglijke) gevoel van niet weten welke richting hij uit wil of moet. Bij de “pensioengerechtigde” ondernemer zal deze vraag zich sowieso spelen: dient hij zijn bedrijf over te laten aan zijn kinderen of dient hij zijn bedrijf te verkopen aan een derde. Maar ook in een vroegere fase kan […]

Elke ondernemer heeft wel eens het (onbehaaglijke) gevoel van niet weten welke richting hij uit wil of moet. Bij de “pensioengerechtigde” ondernem…

22 april 2016

Lees meer

Luxemburg: fiscale step-up voor (Belgische) particulieren

Luxemburg heeft altijd zijn best gedaan om vermogende particulieren aan te trekken. De wet van 18 december 2015 introduceert een zogenaamde “fiscale step-up” (zie hierna) bij verplaatsing van de fiscale woonplaats van natuurlijke personen naar Luxemburg. Deze regeling kan ook voor Belgische particulieren aantrekkelijke mogelijkheden bieden. Alhoewel meerwaarden op aandelen in principe zijn vrijgesteld van […]

Luxemburg heeft altijd zijn best gedaan om vermogende particulieren aan te trekken. De wet van 18 december 2015 introduceert een zogenaamde “fiscale…

26 februari 2016

Lees meer

Vernieuwbouw: verkoop van gerenoveerde woningen kan in bepaalde omstandigheden onder toepassing van het verkooprecht

De verkoop van (bebouwde) onroerende goederen dient in welbepaalde gevallen te geschieden met toepassing van BTW (21%) in plaats van het verkooprecht (10%). Dit is in eerste instantie het geval voor nieuwe gebouwen. Een gebouw wordt voor BTW doeleinden als nieuw beschouwd tot uiterlijk 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van de […]

De verkoop van (bebouwde) onroerende goederen dient in welbepaalde gevallen te geschieden met toepassing van BTW (21%) in plaats van het verkooprecht…

10 september 2015

Lees meer

De grote lijnen van de tax shift zijn bekend

Na maandenlang ballonnetjes te hebben opgelaten om zich vervolgens in alle stilte terug te trekken, heeft de Regering-Michel op 23 juli 2015 de krijtlijnen van de langverwachte tax shift bekend gemaakt en wel ten belope van een financieel plaatje van 7,2 miljard Euro. Hoewel er op heden nog vele onduidelijkheden bestaan over de concrete invulling […]

Na maandenlang ballonnetjes te hebben opgelaten om zich vervolgens in alle stilte terug te trekken, heeft de Regering-Michel op 23 juli 2015 de krijtl…

3 augustus 2015

Lees meer

Hof van Cassatie versoepelt haar standpunt met betrekking tot aftrekbaarheid van kosten door een vennootschap

Sinds 2001 stelde het Hof van Cassatie voorop dat een vennootschap de door haar gemaakte kosten slechts kon aftrekken wanneer zij kon aantonen dat die kosten verband hielden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. Nemen we het voorbeeld van een artsenvennootschap die investeert in een vastgoedproject aan de Belgische kust, dan kon de fiscus […]

Sinds 2001 stelde het Hof van Cassatie voorop dat een vennootschap de door haar gemaakte kosten slechts kon aftrekken wanneer zij kon aantonen dat die…

3 augustus 2015

Lees meer

Terugbetaling omzettingstaks aandelen aan toonder

Hof van Cassatie versoepelt haar standpunt met betrekking tot aftrekbaarheid van kosten door een vennootschap. De personen die zijn overgegaan tot de omzetting van hun effecten aan toonder waren destijds gehouden tot het betalen van een heffing indien zij gedurende de periode 2012-2013 tot de omzetting van deze effecten zijn overgegaan. Deze heffing bedroeg 1% […]

Hof van Cassatie versoepelt haar standpunt met betrekking tot aftrekbaarheid van kosten door een vennootschap. De personen die zijn overgegaan tot de …

30 juni 2015

Lees meer

Het alternatief voor een bedrijfsverkoop

Het magazine Trends bracht in mei een bijlage over overnames uit, waarin ons kantoor ook werd geïnterviewd. Een bedrijfsleider kan met ‘pensioen’ gaan, terwijl hij als aandeelhouder toch een gevulde portefeuille houdt en deze blijft uitbouwen. Veel ondernemers van de babyboomgeneratie naderen hun pensioen en denken daarbij haast automatisch aan de verkoop van hun KMO. Deze Vlaamse […]

Het magazine Trends bracht in mei een bijlage over overnames uit, waarin ons kantoor ook werd geïnterviewd. Een bedrijfsleider kan met ‘pensi…

1 mei 2015

Lees meer
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN