Close

Nieuws

Rechterhand van ondernemers

Juridisch, fiscaal en financieel. Het uitgebreid team van specialisten staat bij De Langhe Advocaten garant voor een totaalaanpak van complexe dossiers. “Bij de aan- en verkoop van bedrijven biedt onze verweven expertise absoluut een meerwaarde”, zegt Sara Burm, partner en hoofd van het departement Corporate and M&A. Met drie kantoren en evenveel departementen wil De […]

Juridisch, fiscaal en financieel. Het uitgebreid team van specialisten staat bij De Langhe Advocaten garant voor een totaalaanpak van complexe dossier…

30 november 2018

Lees meer

De aanhouder wint: wetsontwerp btw op onroerende verhuur gepubliceerd

Een jaar geleden berichtten wij over het voornemen van de regering om een wettelijk kader voor een met btw belaste onroerende verhuur in te voeren. Nu is het definitieve wetsontwerp eindelijk gepubliceerd (http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3254/54K3254001.pdf). Met een geplande inwerkingtreding op 1 januari 2019, loont het de moeite om de krijtlijnen ervan nu reeds mee te geven zodat […]

Een jaar geleden berichtten wij over het voornemen van de regering om een wettelijk kader voor een met btw belaste onroerende verhuur in te voeren. Nu…

24 oktober 2018

Lees meer

Reparatiewetgeving verduidelijkt de minimumbezoldigingsvereiste voor bedrijfsleiders

De wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting van 25 december 2017 zorgde voor heel wat fiscale aanpassingen. Eén van de daarin opgenomen maatregelen, de invoering/aanpassing van de minimumbezoldigingsvereiste van 45 000 EUR, creëerde een aantal onduidelijkheden. Met de wet van 30 juli 2018 schept de wetgever nu meer duidelijkheid. Situering De minimumbezoldigingsvereiste is van belang […]

De wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting van 25 december 2017 zorgde voor heel wat fiscale aanpassingen. Eén van de daarin opgenomen maatr…

24 oktober 2018

Lees meer

De anonimiteit verdwijnt: vanaf 30 november 2018 verplichte registratie van uw aandeelhouderschap in het UBO-register

Na de afschaffing van de aandelen aan toonder in 2005, verdwijnt de anonimiteit van de aandeelhouder steeds meer en meer. De tijd dat de (familiale) aandeelhouder het aandelenboek in een kluis bewaart en krampachtig vasthoudt aan de vertrouwelijkheid, verdwijnt. In het kader van de recente evoluties op Europees niveau ter bestrijding van terrorisme en anti-witwasmisdrijven, […]

Na de afschaffing van de aandelen aan toonder in 2005, verdwijnt de anonimiteit van de aandeelhouder steeds meer en meer. De tijd dat de (familiale) a…

13 oktober 2018

Lees meer

De Langhe begeleidt Obton bij de overname van Greenfrun

Na de acquisitie en daaropvolgende herfinanciering van Fieva in 2016, heeft Obton – een prominent Deens investeringsfonds met een focus op hernieuwbare energie – haar positie op de Belgische hernieuwbare energiemarkt opnieuw verstrekt door de overname van de aandelen van Greenfrun. Obton heeft de aandelen van Greenfrun in de loop van augustus 2018 verworven. De […]

Na de acquisitie en daaropvolgende herfinanciering van Fieva in 2016, heeft Obton – een prominent Deens investeringsfonds met een focus op herni…

12 oktober 2018

Lees meer

“We helpen ondernemers de juiste richting kiezen”

Schaalvergroting als katalysator voor verdere groei? Het is een verhaal waarin ook Frank De Langhe, zaakvoerder van het gelijknamige advocatenkantoor, sterk gelooft. Straks opent De Langhe Advocaten een derde kantoor – in Brussel – waar het de focus van technisch nichekantoor nog sterker in de verf wil zetten. Intussen waakt Frank De Langhe over een […]

Schaalvergroting als katalysator voor verdere groei? Het is een verhaal waarin ook Frank De Langhe, zaakvoerder van het gelijknamige advocatenkantoor,…

21 september 2018

Lees meer

Outbound Acquisitions: Tax Planning for European Expansion in a Changing Landscape (2018)

Onder leiding van Werner Heyvaert heeft het fiscale team van De Langhe Advocaten het Belgische hoofdstuk in het digitale boekwerk “Outbound Acquisitions: Tax Planning for European Expansion in a Changing Landscape” (editie 2018 – gepubliceerd door het prestigieuze Practising Law Institute in New York, zie https://www.pli.edu) volledig bijgewerkt. Ga naar pagina 162 om dit hoofdstuk […]

Onder leiding van Werner Heyvaert heeft het fiscale team van De Langhe Advocaten het Belgische hoofdstuk in het digitale boekwerk “Outbound Acquisit…

21 september 2018

Lees meer

De Langhe Advocaten begeleidt Intermat bij de overname van ABM

Intermat slaagt er andermaal in om te groeien via acquisitie. Met de overname van 100% van de aandelen van NV Alle Bouw Machines, realiseert Intermat een mooie aanvulling van haar activiteiten van verkoop en verhuur van bouwmaterieel. Dit zowel geografisch (Intermat heeft thans reeds 5 vestigingen) als naar productenaanbod. De Langhe Advocaten heeft Intermat begeleid […]

Intermat slaagt er andermaal in om te groeien via acquisitie. Met de overname van 100% van de aandelen van NV Alle Bouw Machines, realiseert Intermat …

21 september 2018

Lees meer

De Langhe Advocaten assisteert Vybros Invest in de overname van Raes Constructies

Na de eerder dit jaar succesvol gerealiseerde overname van Berle, breidt Vybros via Raes Constructies haar activiteiten opnieuw uit binnen de technische dienstverlening en het metaalconstructiewerk. Tegelijk engageert oprichter en sterke ondernemer André Raes zich om betrokken te blijven bij de verdere uitbouw van het bedrijf. De overname werd medio juli 2018 gerealiseerd via een koop-verkoop […]

Na de eerder dit jaar succesvol gerealiseerde overname van Berle, breidt Vybros via Raes Constructies haar activiteiten opnieuw uit binnen de technisc…

27 augustus 2018

Lees meer

Dividendbelasting: afschaffing in Nederland, vermindering in Frankrijk en impact voor Belgische aandeelhouders

Over onder meer de afschaffing van dividendbelasting in Nederland, de vermindering van de dividendbelasting in Frankrijk en de impact ervan voor Belgische aandeelhouders. Nederland De Nederlandse regering heeft op 19 september 2017 haar belastingplan voorgesteld. Daarin zit een aantal belangrijke wijzigingen die ook van belang kunnen zijn voor Belgische aandeelhouders van Nederlandse vennootschappen. Na een […]

Over onder meer de afschaffing van dividendbelasting in Nederland, de vermindering van de dividendbelasting in Frankrijk en de impact ervan voor Belgi…

9 juli 2018

Lees meer

CO2-taks kan Copernicaanse revolutie zijn

Opinie De ondernemer Thomas Leysen breekt een lans voor een CO2-taks. Met dat fiscaal prijskaartje wil hij de overheidsinkomsten verzekeren en de financiële druk op economische actoren verhogen om minder uit te stoten. Toch kan en moet men nog een stuk verder gaan. De vennootschaps- en de personenbelasting nemen van bedrijven en burgers een stuk […]

Opinie De ondernemer Thomas Leysen breekt een lans voor een CO2-taks. Met dat fiscaal prijskaartje wil hij de overheidsinkomsten verzekeren en de fina…

5 juli 2018

Lees meer

De saga van de gesplitste inschrijving

De Vlaamse Belastingdienst heeft met zijn standpunt (nr. 15004) inzake de gesplitste aankoop/de gesplitste inschrijving van vruchtgebruik en bloot eigendom reeds meermaals voor opschudding gezorgd. De optionele tussenkomst van een Nederlandse notaris bij de gesplitste inschrijving van effecten en geldbeleggingen leek niet langer mogelijk/aan te raden. Hoewel de praktijk noodgedwongen de bestaande (en nieuw op […]

De Vlaamse Belastingdienst heeft met zijn standpunt (nr. 15004) inzake de gesplitste aankoop/de gesplitste inschrijving van vruchtgebruik en bloot eig…

28 juni 2018

Lees meer

De Langhe Advocaten begeleidt Vybros bij haar instap in Troost Mechanical Services.

Vybros engageert zich om samen met het huidige management rond Walter Kestens (Tienen Invest Maatschappij), die tevens mee in het kapitaal treden, het Nederlandse bedrijf BV Troost Mechanical Services een nieuwe koers te laten varen.  Vybros realiseert hiermee een mooie aanvulling op haar bestaande activiteiten rond technische dienstverlening en metaalverwerking.  De Langhe Advocaten verleende juridisch […]

Vybros engageert zich om samen met het huidige management rond Walter Kestens (Tienen Invest Maatschappij), die tevens mee in het kapitaal treden, het…

28 juni 2018

Lees meer

De nieuwe interestaftrekbeperking

De interesten die een vennootschap betaalt op leningen, zijn in principe aftrekbaar als beroepskost, mits een aantal drempels nageleefd worden.  Eén van deze drempels is de zogenaamde “thincapregeling”, die de interestaftrek van vennootschappen beperkt die te veel schulden hebben in verhouding tot hun eigen vermogen (onderkapitalisatie). 1. Huidige regeling onderkapitalisatie Er is sprake van onderkapitalisatie […]

De interesten die een vennootschap betaalt op leningen, zijn in principe aftrekbaar als beroepskost, mits een aantal drempels nageleefd worden.  Eén…

27 juni 2018

Lees meer

Betekent het UBO-register het einde van uw fiscale anonimiteit als aandeelhouder?

Het UBO-register (“Ultimate Beneficial Owners”) werd ingevoerd bij de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en gaf uitvoering aan de vierde Europese antiwitwasrichtlijn.  De algemene principes werden verder uitgewerkt bij koninklijk besluit.  De tekst hiervan ligt klaar, enkel de publicatie laat op zich wachten. […]

Het UBO-register (“Ultimate Beneficial Owners”) werd ingevoerd bij de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de fi…

25 juni 2018

Lees meer

De Langhe Advocaten staat de familie Carrette bij in de overdracht van Westlease

Na een tijdperk dat bijna een halve eeuw omspant, heeft de familie Carrette besloten om Westlease, het Belgische leasingbedrijf voor K.M.O.’s bij uitstek, in haar geheel over te dragen aan de Van Mossel Automotive Groep, een belangrijke Nederlandse speler in de leasingmarkt die zich de laatste jaren meer en meer over de landsgrenzen begeeft. De […]

Na een tijdperk dat bijna een halve eeuw omspant, heeft de familie Carrette besloten om Westlease, het Belgische leasingbedrijf voor K.M.O.’s bij ui…

7 juni 2018

Lees meer

Alweer een goede reden om de gemeentebelasting na te kijken

Provincies, steden en gemeenten hebben een fiscale autonomie die hen toelaat om belastingen op te leggen en te innen.  Het lokale bestuur bepaalt zelf het criterium en het bedrag van de belasting, maar moet hierbij steeds de normen van een hogere rang respecteren.  Daar knelt vaak het schoentje. 1. Belastingen op economische bedrijvigheid en kantooroppervlakten […]

Provincies, steden en gemeenten hebben een fiscale autonomie die hen toelaat om belastingen op te leggen en te innen.  Het lokale bestuur bepaalt zel…

31 mei 2018

Lees meer

De Langhe Advocaten staat Demeyer Construct bij in de overname van Berle

Na jaren de drijvende kracht te hebben gevormd achter het familiebedrijf Berle, heeft de familie Samyn beslist om het bedrijf toe te vertrouwen aan Demeyer Construct. De synergie tussen Demeyer Construct en Berle zal ongetwijfeld een verdere groei voor beide bedrijven in de hand werken. De samenhang van beide bedrijven zal groeikansen bieden aan de […]

Na jaren de drijvende kracht te hebben gevormd achter het familiebedrijf Berle, heeft de familie Samyn beslist om het bedrijf toe te vertrouwen aan De…

17 mei 2018

Lees meer

De gesplitste aankoop van vastgoed in het vizier van de fiscus

De media berichtten onlangs dat de fiscus er in de toekomst gedurende controles nauw op zal toezien dat de waardering van het vruchtgebruik  –  in de gevallen van een gesplitste aankoop (vruchtgebruik / blote eigendom) van een onroerend goed  –  aan de hand van correcte maatstaven gebeurd is. Voordelen van de gesplitste aankoop De aankoop […]

De media berichtten onlangs dat de fiscus er in de toekomst gedurende controles nauw op zal toezien dat de waardering van het vruchtgebruik  –  in…

6 april 2018

Lees meer

Fiscale implicaties bij stopzetting van uw eenmanszaak

Wie er aan denkt om zijn eenmanszaak om te zetten naar een vennootschap om aan de progressieve tarieven te ontsnappen en van de recent verlaagde tarieven te genieten, moet rekening houden met een mogelijke taxatie van stopzettingsmeerwaarden. De omvorming van een eenmanszaak tot een vennootschap gebeurt meestal op twee manieren: ofwel (a) verkoopt de ondernemer […]

Wie er aan denkt om zijn eenmanszaak om te zetten naar een vennootschap om aan de progressieve tarieven te ontsnappen en van de recent verlaagde tarie…

30 maart 2018

Lees meer

De Langhe Advocaten begeleidt de oprichting van de netwerkonderneming Belgian Meat Partners en de overname van de groep Derwa.

Onder impuls van Euro Meat Group uit Moeskroen, hebben vijf partners uit de Belgische vleesindustrie (varken en rund) de krachten gebundeld binnen het nieuwe Belgian Meat Partners. Samen met Groep De Brauwer (Groep Danis, The Duke of Berkshire®), Piron Gotta, Q-Food en Sobemax, wil de netwerkonderneming verder focussen op een duurzame en ethische business rondom […]

Onder impuls van Euro Meat Group uit Moeskroen, hebben vijf partners uit de Belgische vleesindustrie (varken en rund) de krachten gebundeld binnen het…

28 maart 2018

Lees meer

De Langhe begeleidt Straco bij haar instap in
Forum Jobs

Na jarenlange succesvolle groei achtten de oprichter en het management van Forum Jobs de tijd rijp om de controle door te geven aan een private investeerder. De Langhe Advocaten heeft Straco begeleid bij de diverse aspecten voor de verwerving van een meerderheidsbelang in voornoemd groeibedrijf. Over Forum Jobs: Forum Jobs heeft met haar uitvalsbasis in […]

Na jarenlange succesvolle groei achtten de oprichter en het management van Forum Jobs de tijd rijp om de controle door te geven aan een private invest…

26 maart 2018

Lees meer

Belang notionele interestaftrek neemt af

De notionele interestaftrek, ingevoerd in 2005, beoogde het fiscale onderscheid tussen eigen vermogen en vreemd vermogen voor vennootschappen weg te werken en de ontwikkeling van KMO’s te versterken. Vandaag, 13 jaar na de invoering ervan, is de notionele interestaftrek opnieuw gewijzigd, in negatieve zin.  De vraag kan gesteld worden of deze maatregel nog voldoende fiscaal […]

De notionele interestaftrek, ingevoerd in 2005, beoogde het fiscale onderscheid tussen eigen vermogen en vreemd vermogen voor vennootschappen weg te w…

20 maart 2018

Lees meer

De Langhe Advocaten verwelkomt Werner Heyvaert én opent nichekantoor te Brussel

Werner Heyvaert zal officieel begin maart 2018 toetreden tot het kantoor De Langhe Advocaten.  Werner is één van de Belgische toonaangevende advocaten op vlak van internationale fiscaliteit.  Samen met Frank De Langhe en Sara Burm zal Werner mee de verdere groei / strategie van het advocatenkantoor uitstippelen op vlak van internationale fiscaliteit.  In het hart […]

Werner Heyvaert zal officieel begin maart 2018 toetreden tot het kantoor De Langhe Advocaten.  Werner is één van de Belgische toonaangevende advoca…

23 februari 2018

Lees meer

27 maart 2018 lunch seminar
Buitenlandse klanten en leveranciers

      27 maart 2018 organiseren wij een lunch seminar met als centrale thema: Tips & Tricks bij internationale aan- en verkopen.  In 1,5 uur verneemt u meer over de fundamentele juridische aandachtspunten die het succes van uw internationale handelstransacties regelen en beïnvloeden. Programma 12u00:  Ontvangst en lunch 12u30:  Topics: Essentieel juridisch kader bij het onderhandelen […]

      27 maart 2018 organiseren wij een lunch seminar met als centrale thema: Tips & Tricks bij internationale aan- en verkopen. …

21 februari 2018

Lees meer

Erkend vormingsoperator IAB
Instituut van de accountants en de belastingconsulenten

Met trots melden we dat het kantoor De Langhe Advocaten officieel erkend is door het IAB als vormingsoperator vanaf 1 februari 2018.  Het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten autoriseert het kantoor De Langhe Advocaten om opleidingen als Permanente Vorming aan te bieden met erkenningsnummer B0564/2018-02.  Op die manier waarborgen wij de kwaliteit van […]

Met trots melden we dat het kantoor De Langhe Advocaten officieel erkend is door het IAB als vormingsoperator vanaf 1 februari 2018.  Het Instituut v…

20 februari 2018

Lees meer

De Langhe Academy

De Langhe Advocaten organiseert seminaries op vlak van fiscaliteit, handelscontracten en vennootschapsrecht (M&A, overnames). Wij richten ons tot accountants, boekhouders, bedrijfsrevisoren, bedrijfsjuristen, bouwpromotoren, makelaars, sales managers, zaakvoerders en verantwoordelijken van financiële diensten.  Naast specifiek doelgroepgerichte onderwerpen, bieden we seminaries aan met het oog op het volledige bedrijf, waarbij fiscale, bestuurlijke en financiële praktijkgebieden elkaar raken. […]

De Langhe Advocaten organiseert seminaries op vlak van fiscaliteit, handelscontracten en vennootschapsrecht (M&A, overnames). Wij richten ons tot …

20 februari 2018

Lees meer

De Langhe Advocaten begeleidt instap Vybros in GeoXYZ

Vybros slaat de handen ineen met CEO en oprichter Patrick Reyntjens, die in 2015 nog werd verkozen tot West-Vlaamse jonge ondernemer van het jaar.  Samen wensen zij als partners de groei van GeoXYZ verder te ondersteunen en de uitbouw van het bedrijf te realiseren. Hierbij stond ons kantoor Vybros bij in iedere stap van het […]

Vybros slaat de handen ineen met CEO en oprichter Patrick Reyntjens, die in 2015 nog werd verkozen tot West-Vlaamse jonge ondernemer van het jaar.  S…

13 februari 2018

Lees meer

Ook Nieuwpoort moet belasting op tweede verblijven terugbetalen!

Nieuwpoort verliest de strijd over de belastingen op tweede verblijven.  Deze belasting, die maar liefst 15 verschillende tarieven kent, schendt het gelijkheidsbeginsel. Dat oordeelt de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, nadat twaalf eigenaars van een tweede verblijf een verzoekschrift hadden ingediend. De stad Nieuwpoort tekent geen beroep aan tegen de uitspraak. Vorige zomer, in juli […]

Nieuwpoort verliest de strijd over de belastingen op tweede verblijven.  Deze belasting, die maar liefst 15 verschillende tarieven kent, schendt het …

7 februari 2018

Lees meer

Extra munitie om tweedeverblijfstaks aan te vechten

In  twaalf verschillende vonnissen haalden eigenaars die de tweedeverblijfstaks in Nieuwpoort aanvochten hun gelijk.  De rechtbank oordeelde dat de belasting het gelijkheidsbeginsel schendt en dus nietig is.  Wat zijn de gevolgen?   De belasting op de tweede verblijven ligt vooral aan de kust onder vuur. In januari 2018 velde de rechtbank van eerste aanleg van […]

In  twaalf verschillende vonnissen haalden eigenaars die de tweedeverblijfstaks in Nieuwpoort aanvochten hun gelijk.  De rechtbank oordeelde dat de …

5 februari 2018

Lees meer

EHBO-FC: Eerste Hulp Bij
Onaangekondigde Fiscale Controle

De fiscus heeft diverse mogelijkheden om fiscale informatie te verzamelen. Eén daarvan is bijzonder zinvol: een onaangekondigd bezoek van de (bedrijfs)gebouwen laat de fiscus immers toe om de informatie aan de bron te verzamelen. Die bevoegdheid is weliswaar aan voorwaarden onderworpen, maar een ondernemer kan zich beter voorbereiden op dergelijk bezoek om niet voor verrassingen […]

De fiscus heeft diverse mogelijkheden om fiscale informatie te verzamelen. Eén daarvan is bijzonder zinvol: een onaangekondigd bezoek van de (bedrijf…

2 februari 2018

Lees meer

Hervorming huwelijksvermogensrecht: gevolgen voor de familiaal ondernemer

Eind 2017 werd het wetsvoorstel tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht ingediend in de Kamer. Uit het wetsvoorstel blijkt dat een aantal wijzigingen van belang zullen zijn voor ondernemers. Huwelijksstelsels Op dit moment bestaan er 3 huwelijksstelsels: het wettelijk stelsel, waarbij de goederen van de echtgenoten opgedeeld worden in 3 vermogens. Er zijn de eigen vermogens […]

Eind 2017 werd het wetsvoorstel tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht ingediend in de Kamer. Uit het wetsvoorstel blijkt dat een aantal wijzi…

1 februari 2018

Lees meer

Meerwaarde op aandelen voor belastingplichtige vennootschappen anno 2018 – valkuilen en opportuniteiten

Via de pers en sociale media bereikte ons het bericht dat verkoop van de aandelen van RSC Anderlecht door minderheidsaandeelhouders vóór 31 december 2017 diende uitgevoerd te worden en dit om fiscale redenen.  Wat zijn nu juist de wijzigingen inzake meerwaardebelasting die door het zomerakkoord geïmplementeerd werden? Wat zal er veranderen? Vóór de hervormingen ingevoerd door […]

Via de pers en sociale media bereikte ons het bericht dat verkoop van de aandelen van RSC Anderlecht door minderheidsaandeelhouders vóór 31 decembe…

31 januari 2018

Lees meer

Mooi resultaat actie Work 1 Hour for Life!

Maandag 18 december werkten wij van harte  “1 Hour for Life”  ten voordele van de Belgische projecten van SOS Kinderdorpen alsook Somival. Benieuwd naar het resultaat?  Bekijk hier het filmpje waar de cheque wordt overhandigd aan SOS Kinderdorpen (1’16’’): https://dewarmsteweek.stubru.be/actiefilm/work-1-hour-for-life-voor-sos-kinderdorpen  https://www.advocaat.be/work-1-hour-for-life  

Maandag 18 december werkten wij van harte  “1 Hour for Life”  ten voordele van de Belgische projecten van SOS Kinderdorpen alsook Somival. Benie…

19 december 2017

Lees meer

De rechtstreekse vordering van de onderaannemer wijzigt vanaf 1 januari 2018

Vanaf volgend jaar kan een bouwheer die tot betaling wordt aangesproken door een onderaannemer, deze betaling consigneren en zo buiten een discussie tussen de onderaannemer en de hoofdaannemer blijven.  Tegelijk kan de onderaannemer zo sneller zekerheid krijgen bij dreigend faillissement van de hoofdaannemer. 1. De rechtstreekse vordering van de onderaannemer:  principes Een onderaannemer die door […]

Vanaf volgend jaar kan een bouwheer die tot betaling wordt aangesproken door een onderaannemer, deze betaling consigneren en zo buiten een discussie t…

14 december 2017

Lees meer

De Langhe Advocaten steunt SOS Kinderdorpen en Somival tijdens De Warmste Week!

Het team van De Langhe Advocaten werkt op maandag 18 december één uur ten voordele van de Belgische projecten van SOS Kinderdorpen en Somival! Jaarlijks organiseert Studio Brussel de Warmste Week tijdens Music for Life.  Graag dragen ook wij ons centje bij via de actie “Work 1 hour for life”. Wat is Work 1 hour for life? […]

Het team van De Langhe Advocaten werkt op maandag 18 december één uur ten voordele van de Belgische projecten van SOS Kinderdorpen en Somival! Jaar…

7 december 2017

Lees meer

Het multilateraal instrument:
het belangrijkste belastingverdrag ter wereld?

België en 70 andere landen tekenden op 7 juni 2017 het zogenaamde “multilateraal  instrument” (“MLI”), wat zorgt voor een aanpassing van de belastingverdragen van de ondertekenaars. Waarover gaat het? Als reactie op de recente fiscale schandalen (Luxleaks, Panama Papers, Google, Amazon, enz.) werkte de OESO een actieplan uit dat de uitholling van belastinggrondslagen en kunstmatige […]

België en 70 andere landen tekenden op 7 juni 2017 het zogenaamde “multilateraal  instrument” (“MLI”), wat zorgt voor een aanpassing van de …

30 november 2017

Lees meer

Jong talent gespot op jobbeurzen te Leuven en Gent!

Afgelopen week waren we present op de VRG studentenjobbeurzen te Leuven en Gent.  Dinsdag 13 november stelden we onze beursstand op in de Jubileumzaal van de Universiteitshallen van de KU Leuven.  Keurig in het pak en vergezeld van origineel opgemaakte CV’s, presenteerden de studenten zich van hun beste kant.  Sterke profielen met een ondernemingszin en […]

Afgelopen week waren we present op de VRG studentenjobbeurzen te Leuven en Gent.  Dinsdag 13 november stelden we onze beursstand op in de Jubileumzaa…

20 november 2017

Lees meer

Kapitaalvermindering uitvoeren wordt fiscaal rekenwerk

De regering wil het tarief van de vennootschapsbelasting verlagen van 33% naar 29% vanaf 2018 en 25% vanaf 2020.  Deze wijziging was broodnodig om de competitiviteit met de ons omringende landen te vrijwaren.  Het Zomerakkoord bevat echter ook een aantal compenserende maatregelen, die het verlies aan belastinginkomsten moeten opvangen.  Eén van deze maatregelen is de […]

De regering wil het tarief van de vennootschapsbelasting verlagen van 33% naar 29% vanaf 2018 en 25% vanaf 2020.  Deze wijziging was broodnodig om de…

17 november 2017

Lees meer

Seminarie Opportuniteiten 2018 in het licht van het Zomerakkoord

Donderdag 9 november 2017 mochten we heel wat geïnteresseerde gasten verwelkomen op het lunchseminarie te Gent.  Op de agenda stond hét topic waar de laatste maanden al veel over werd geschreven, met name de opportuniteiten 2018 in het licht van het Zomerakkoord. Frank De Langhe verwelkomde alle aanwezigen waarna Kim Bronselaer de infosessie startte met […]

Donderdag 9 november 2017 mochten we heel wat geïnteresseerde gasten verwelkomen op het lunchseminarie te Gent.  Op de agenda stond hét topic waar …

10 november 2017

Lees meer

Lunchcauserie 9 november 2017

‘Anti-misbruikbepaling en DBI/RV-impact voor holdingstructuren’  Hans Decleir ‘Hervorming van de vennootschapsbelasting’  Kim Bronselaer Tijdens een verzorgde lunchcauserie verneemt u wat het effect is van de nieuwe fiscale regels uit het Zomerakkoord op uw onderneming. Eind 2016 werden er specifieke bepalingen aangenomen die misbruik van de DBI-aftrek en van de vrijstelling van roerende voorheffing counteren. Intussen […]

‘Anti-misbruikbepaling en DBI/RV-impact voor holdingstructuren’  Hans Decleir ‘Hervorming van de vennootschapsbelasting’  Kim Bronselaer Tij…

20 oktober 2017

Lees meer

Blijft uw managementvennootschap interessant vanaf 1 januari 2018?

Enkele juridische evoluties op fiscaal en vennootschapsrechtelijk vlak geven aanleiding om stil te staan bij de toekomstperspectieven van uw managementvennootschap, of de oprichting ervan. Fiscale wijzigingen Vanaf 1 januari 2018 treden een aantal nieuwe regels in werking die de fiscaliteit van de managementvennootschap betekenisvol wijzigen. Vooreerst is er de daling van het tarief van de vennootschapsbelasting. Vanaf […]

Enkele juridische evoluties op fiscaal en vennootschapsrechtelijk vlak geven aanleiding om stil te staan bij de toekomstperspectieven van uw manageme…

12 oktober 2017

Lees meer

Beleggingsfiscaliteit: buurlanden bieden fiscale snoepjes, België een zuurtje

Nederland schaft de dividendbelasting af en hervormt de vermogensrendementsheffing.  Frankrijk schaft de zogenaamde rijkentaks af.  Noorwegen zal de vermogensbelasting gevoelig verminderen.  Zelfs de Verenigde Staten overwegen om beleggingen via fiscaal transparante entiteiten minder te belasten.  Loopt België hopeloos achter? Bijna 7 maanden na de parlementsverkiezingen is er eindelijk een coalitie rond Rutte.  In het Nederlandse […]

Nederland schaft de dividendbelasting af en hervormt de vermogensrendementsheffing.  Frankrijk schaft de zogenaamde rijkentaks af.  Noorwegen zal de…

11 oktober 2017

Lees meer

Extra belastingkrediet voor dividenden van Franse oorsprong? Ja zegt het Hof van Cassatie – Fiscus weigert…

Het arrest van het Hof van Cassatie van 16 juni 2017 geeft aan de natuurlijke persoon die dividenden van Franse oorsprong ontvangt een extra geschenk van 15,00% op het netto ontvangen dividend. De fiscus weigert echter de belasting terug te storten. Wij hebben in een vorige bijdrage hierover uitvoerig bericht. Waarover gaat het? Dividenden uitgekeerd […]

Het arrest van het Hof van Cassatie van 16 juni 2017 geeft aan de natuurlijke persoon die dividenden van Franse oorsprong ontvangt een extra geschenk …

10 oktober 2017

Lees meer

Meer duidelijkheid over de effectentaks

De federale regering heeft een akkoord bereikt over de modaliteiten van de in het Zomerakkoord aangekondigde effectentaks. 1. Principe De effectentaks is een heffing die zal worden geheven indien een “effectenrekening” een waarde heeft van meer dan 500 000,00 EUR.  In dat geval zal u een heffing van 0,15% betalen over de totale waarde van […]

De federale regering heeft een akkoord bereikt over de modaliteiten van de in het Zomerakkoord aangekondigde effectentaks. 1. Principe De effectentaks…

9 oktober 2017

Lees meer

De Langhe Advocaten wint Golden Dolphin

De Langhe Advocaten heeft een Golden Dolphin gewonnen op The Cannes Corporate Media & TV Awards in de categorie Online Media Corporate. Een internationale jury van professionals uit de film en communicatiewereld selecteerde de film uit bijna 1000 ingezonden corporate image films van over heel de wereld. Samen met De Langhe Advocaten nam een delegatie […]

De Langhe Advocaten heeft een Golden Dolphin gewonnen op The Cannes Corporate Media & TV Awards in de categorie Online Media Corporate. Een intern…

30 september 2017

Lees meer

Wat betekent het nieuwe erfrecht voor de KMO-eigenaar?

Op 20 juli 2017 heeft het federaal parlement de wet tot wijziging van het erfrecht definitief goedgekeurd. Hierdoor wordt het gros van de regels van het erfrecht – die reeds dateren van 1804 – gemoderniseerd en aangepast aan de huidige maatschappelijke noden. Deze nieuwe regels, die van toepassing zullen zijn op alle nalatenschap die openvallen […]

Op 20 juli 2017 heeft het federaal parlement de wet tot wijziging van het erfrecht definitief goedgekeurd. Hierdoor wordt het gros van de regels van h…

25 september 2017

Lees meer

De Langhe Advocaten assisteert Vybros bij overname van Demeyer Construct

In juli 2017 werd NV Vybros via haar investeringsvennootschap NV Vybros Invest eigenaar van het constructie- en machinebouwbedrijf Demeyer Construct. De overname gebeurde, in een samenwerking tussen Vybros en Bernard Steverlynck, via een 100% aandelentransactie. Bernard Steverlynck neemt als manager de operationele leiding van Demeyer Construct sinds de overname op zich. Hij wordt hierin bijgestaan […]

In juli 2017 werd NV Vybros via haar investeringsvennootschap NV Vybros Invest eigenaar van het constructie- en machinebouwbedrijf Demeyer Construct. …

8 september 2017

Lees meer

De nieuwe insolventiewetgeving is er … maar de toepassing laat op zich wachten

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 13 juli 2017 het wetsontwerp goedgekeurd houdende invoeging van het boek XX “Insolventie van ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht. Dit wetsontwerp dat reeds eerder gekend was, houdt een belangrijke wijziging in van het insolventierecht, waarbij enerzijds rekening is gehouden met de Europese Insolventieverordening en anderzijds met het […]

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 13 juli 2017 het wetsontwerp goedgekeurd houdende invoeging van het boek XX “Insolventie van ondernemi…

8 september 2017

Lees meer

Successieplanning middels huwelijkscontract – Vlaanderen grijpt in

De afgelopen maanden zijn de bedingen waarbij huwelijksvermogensrechtelijk een verrekening plaatsvindt op het ogenblik van overlijden, meermaals in de actualiteit gekomen. Gemeenschappelijk kenmerk van deze bedingen is dat zij bepalen op welke wijze het huwelijksvermogen zal verdeeld worden op het ogenblik van ontbinding van het huwelijk, bijvoorbeeld bij overlijden. De toebedeling van goederen via deze […]

De afgelopen maanden zijn de bedingen waarbij huwelijksvermogensrechtelijk een verrekening plaatsvindt op het ogenblik van overlijden, meermaals in de…

8 september 2017

Lees meer

Zomerakkoord biedt perspectief voor de BTW-behandeling van onroerende verhuur

Naast de reeks hervormingen in de vennootschapsbelasting waarover de federale regering een akkoord heeft bereikt en waarover wij u eerder informeerden, werd ook een belangrijke aanpassing van de BTW-behandeling van onroerende verhuur aangekondigd. Op dit moment wordt onroerende verhuur vrijgesteld van BTW. Deze vrijstelling leidt ertoe dat een verhuurder van een onroerend goed geen BTW […]

Naast de reeks hervormingen in de vennootschapsbelasting waarover de federale regering een akkoord heeft bereikt en waarover wij u eerder informeerden…

8 augustus 2017

Lees meer

Wetsontwerp tot hervorming erfrecht goedgekeurd

Op 20 juli 2017 heeft het federaal parlement het wetsontwerp tot wijziging van het erfrecht definitief goedgekeurd. Hierdoor wordt het gros van de regels van het erfrecht – die reeds dateren van 1804 – gemoderniseerd en aangepast aan de huidige maatschappelijke noden.   1       Wijziging regels reserve Eén van de voornaamste doelstellingen van het nieuwe […]

Op 20 juli 2017 heeft het federaal parlement het wetsontwerp tot wijziging van het erfrecht definitief goedgekeurd. Hierdoor wordt het gros van de reg…

2 augustus 2017

Lees meer

Eindelijk …….. akkoord bereikt over de hervorming van de vennootschapsbelasting

De ministerraad van de federale regering heeft op dinsdag 25 juli 2017 een akkoord bereikt over onder meer de reeds langverwachte hervorming van de vennootschapsbelasting. Wat verandert er? Dat de vennootschapsbelasting in België dringend hervormd (onder meer door een nominale tariefverlaging) moest worden is niets nieuws. Zo is bijvoorbeeld het huidige tarief van de Belgische […]

De ministerraad van de federale regering heeft op dinsdag 25 juli 2017 een akkoord bereikt over onder meer de reeds langverwachte hervorming van de ve…

28 juli 2017

Lees meer

Extra belastingkrediet voor dividenden van Franse oorsprong

Het arrest van het Hof van Cassatie van 16 juni 2017 geeft aan de natuurlijke persoon die dividenden van Franse oorsprong ontvangt een extra geschenk van 15,00% op het netto ontvangen dividend

Het arrest van het Hof van Cassatie van 16 juni 2017 geeft aan de natuurlijke persoon die dividenden van Franse oorsprong ontvangt een extra geschenk …

14 juli 2017

Lees meer

Niet-concurrentieverbod: mag je als bestuurder of aandeelhouder concurrerende activiteiten uitoefenen?

De discussie is algemeen gekend bij de overdracht van een bedrijf: de koper wil kost wat kost vermijden dat de verkoper een concurrerende activiteit opstart en wil deze niet-concurrentie liefst wereldwijd en levenslang afdwingen. De verkoper daarentegen wil zijn vrijheid behouden en alle mogelijkheden openhouden om later een nieuwe activiteit te starten. De praktijk leert […]

De discussie is algemeen gekend bij de overdracht van een bedrijf: de koper wil kost wat kost vermijden dat de verkoper een concurrerende activiteit o…

1 juni 2017

Lees meer

De Langhe Advocaten opent tweede kantoor in Gent

Ons kantoor blijft groeien, ook in Oost-Vlaanderen. Daarom openden we een tweede vestiging in Gent. Al langer speelden we met het idee om een kantoor in het Gentse te openen. “Steeds meer Oost-Vlaamse klanten kenden de weg naar ons kantoor, dus was het een kwestie van tijd voor het zover was,” aldus Frank De Langhe. […]

Ons kantoor blijft groeien, ook in Oost-Vlaanderen. Daarom openden we een tweede vestiging in Gent. Al langer speelden we met het idee om een kantoor …

1 juni 2017

Lees meer

Seminarie over standpunt Vlabel en burgerlijke maatschap

Op 17 mei organiseerden wij een interactief lunchseminarie over enkele recente standpunten van Vlabel en de Vlaamse regularisatie. De focus lag op het gewijzigd standpunt over de gesplitste inschrijving van deelbewijzen van een burgerlijke maatschap. Dit standpunt trad in werking vanaf 1 juni 2017, zodat een screening van de lopende maatschapscontracten zich opdrong. U kunt […]

Op 17 mei organiseerden wij een interactief lunchseminarie over enkele recente standpunten van Vlabel en de Vlaamse regularisatie. De focus lag op het…

31 mei 2017

Lees meer

Vlabel wijzigt standpunt over burgerlijke maatschap

Op 27 april 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (hierna “Vlabel”) een gewijzigd standpunt over de schenking van deelbewijzen van een burgerlijke maatschap met voorbehoud van vruchtgebruik gepubliceerd (de zogenaamde “gesplitste inschrijving”). Deze wijziging heeft belangrijke gevolgen voor de werking van de maatschap in de praktijk. Waarover gaat het? In heel wat successieplanningen wordt gebruik gemaakt […]

Op 27 april 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (hierna “Vlabel”) een gewijzigd standpunt over de schenking van deelbewijzen van een burgerlijke…

26 mei 2017

Lees meer

Opvolging in mijn KMO: hoe begin ik er aan?

Uit een recente studie blijkt dat meer dan 5 000 Vlaamse bedrijven – generatie babyboomers – op korte of middellange termijn op zoek (zullen) zijn naar opvolging voor hun bedrijf. Hoe start u als ondernemer een dergelijk proces? De typische vragen van een overlater zijn: waar vind ik een overnemer, wat is de waarde van […]

Uit een recente studie blijkt dat meer dan 5 000 Vlaamse bedrijven – generatie babyboomers – op korte of middellange termijn op zoek (zull…

3 april 2017

Lees meer

Nieuwigheden in de Vlaamse erf- en registratiebelasting

Op federaal niveau kunt u al langer niet-aangegeven inkomsten spontaan regulariseren. Sinds kort kan dit ook op Vlaams niveau, met de Vlaamse erf- of registratiebelastingen. Hiermee wordt een nieuw aspect toegevoegd aan het takenpakket van Vlabel. Een andere bevoegdheid van Vlabel is het verduidelijken van de fiscale behandeling in concrete situaties via interpretatieve beslissingen. Die […]

Op federaal niveau kunt u al langer niet-aangegeven inkomsten spontaan regulariseren. Sinds kort kan dit ook op Vlaams niveau, met de Vlaamse erf- of …

31 maart 2017

Lees meer

3 vragen, 3 antwoorden over vermogensbeheer

Naar aanleiding van het dossier Fokus – Legal Success, interviewde De Standaard Frank De Langhe over vermogensbeheer. Wat wordt vaak over het hoofd gezien bij vermogensplanning? “Vermogen bestaat uit een zakelijke en een privécomponent, elk met een specifieke risicofactor. Een gezond evenwicht vinden, is niet altijd evident en leidt soms tot complexe structuren. Wat fiscaal […]

Naar aanleiding van het dossier Fokus – Legal Success, interviewde De Standaard Frank De Langhe over vermogensbeheer. Wat wordt vaak over het hoofd …

16 maart 2017

Lees meer

Met welke uitdagingen wordt u als overnemer geconfronteerd bij een overnameproces?

Na de financiële crisis en de daarop volgende overnamedip van 2008, is er de laatste jaren een forse stijging van het aantal overnames. Dat komt onder andere door de lage rentes. Veel bedrijven zitten op een cashberg en wensen hun activiteiten uit te breiden. Naast de investeringen in het eigen bedrijf, wordt expansie via overnames […]

Na de financiële crisis en de daarop volgende overnamedip van 2008, is er de laatste jaren een forse stijging van het aantal overnames. Dat komt onde…

16 maart 2017

Lees meer

De Langhe Advocaten assisteert Intermat bij financiering en uitkoop meerderheidsaandeelhouder

Acht jaar na Intermat een dochterfirma werd van de Nederlandse Scafom-groep, kocht de vorige eigenaar Tom Verhulst het bedrijf terug. Ons kantoor begeleidde deze transactie, van financiering tot de uitkoop zelf. De banden tussen Intermat en Scafom waren zeker niet nieuw. Zo deelden beide bedrijven al verschillende faciliteiten. In 2008 werd dit versterkt, toen CEO […]

Acht jaar na Intermat een dochterfirma werd van de Nederlandse Scafom-groep, kocht de vorige eigenaar Tom Verhulst het bedrijf terug. Ons kantoor bege…

11 maart 2017

Lees meer

Investeren in Frans onroerend goed: hou hier alvast rekening mee

Het is gebruikelijk – voor Belgische inwoners – om Frans onroerend goed aan te houden via een société civile immobilière (hierna “SCI”). De SCI is een burgerlijke vennootschap naar Frans recht met rechtspersoonlijkheid. De reden hiervoor is tweeledig: enerzijds vermijdt de rechtspersoonlijkheid van de SCI immers een onroerende onverdeeldheid tussen mede-eigenaars en anderzijds faciliteert het […]

Het is gebruikelijk – voor Belgische inwoners – om Frans onroerend goed aan te houden via een société civile immobilière (hierna “SCI…

1 februari 2017

Lees meer

Lasko-Lestco: herstructurering en verkoop

Ons kantoor begeleidde de groep Lasko-Lestco bij een doorgedreven herstructurering en in tweede instantie verkoop van de groep. Sinds 2015 stelde De Langhe Advocaten zijn diensten ter beschikking aan de groep Lasko-Lestco. De groep was producent van counter weights voor multinationals als Liebherr, Caterpillar en Volvo, met productiesites in Roeselare, Fleurus en Grenoble. Meer specifiek […]

Ons kantoor begeleidde de groep Lasko-Lestco bij een doorgedreven herstructurering en in tweede instantie verkoop van de groep. Sinds 2015 stelde De L…

25 januari 2017

Lees meer

De Langhe Advocaten ondersteunt Latem Motors in procedure tegen D’Ieteren

De uitbater van Latem Motors, Philippe Schotte, eiste een schadevergoeding van D’Ieteren Auto, naar aanleiding van de beëindiging van haar audi-concessie. D’Ieteren Auto, de invoerder van de merken van het VW-concern (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche), kondigde in 2014 aan dat het zijn netwerk wou verminderen. Veel garages moesten daarom hun bedrijf verkopen aan een […]

De uitbater van Latem Motors, Philippe Schotte, eiste een schadevergoeding van D’Ieteren Auto, naar aanleiding van de beëindiging van haar audi-con…

21 december 2016

Lees meer

De Langhe Advocaten helpt Willy Naessens bij overname Structo +

Willy Naessens Group deed beroep op onze diensten bij de overname van de Brugse betonfabriek Structo+. Willy Naessens Group verwierf aanvankelijk de gronden en het fabrieksgebouw van Structo+. Sinds december 2016 is de groep nu ook volledige eigenaar van het bedrijf, na de overdracht van het handelsfonds. Die procedure heeft ons kantoor, dankzij een nauwgezette […]

Willy Naessens Group deed beroep op onze diensten bij de overname van de Brugse betonfabriek Structo+. Willy Naessens Group verwierf aanvankelijk de g…

21 december 2016

Lees meer

De Langhe Advocaten assisteert Obton in herfinanciering senior debt bij Rabobank

Het Deens investeringsfonds Obton deed in december 2016 beroep op ons kantoor voor de herfinanciering van Fieva. Fieva is een Belgisch bedrijf met 40 fotovoltaïsche installaties die voor een capaciteit van 12,85 MWp zorgen. Het bedrijf werd overgenomen in april 2016 van Enfinity, via een 100% aandelentransactie. De Langhe Advocaten nam de coördinatie van het […]

Het Deens investeringsfonds Obton deed in december 2016 beroep op ons kantoor voor de herfinanciering van Fieva. Fieva is een Belgisch bedrijf met 40 …

21 december 2016

Lees meer

Een digitaal faillissementsdossier

Binnenkort kan u uw aangifte in het faillissement van uw schuldenaars elektronisch indienen via het Centraal Register Solvabiliteit. Binnenkort kan u uw aangifte in het faillissement van uw schuldenaars elektronisch indienen via het “Centraal Register Solvabiliteit”. De Kamer heeft immers een wetsvoorstel goedgekeurd tot invoering van een IT-platform waarin alle gegevens met betrekking tot de […]

Binnenkort kan u uw aangifte in het faillissement van uw schuldenaars elektronisch indienen via het Centraal Register Solvabiliteit. Binnenkort kan u …

18 november 2016

Lees meer

Taks tweede verblijven: De Langhe Advocaten dient honderdtal bezwaarschriften in

De Langhe Advocaten dient een honderdtal bezwaarschriften in tegen tweedeverblijfstaks (met mogelijkheid voor retroactieve terugvordering!). 1          Aanslag in de belasting op tweede verblijven Naast heel wat zomerse activiteiten tijdens de maanden juli en augustus, voorzien onze kustgemeenten ook dit jaar in nog een andere optie waaraan u uw vakantiegeld kan besteden: het aanslagbiljet in de […]

De Langhe Advocaten dient een honderdtal bezwaarschriften in tegen tweedeverblijfstaks (met mogelijkheid voor retroactieve terugvordering!). 1    …

14 juli 2016

Lees meer
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN