Close

18 november 2016

Een digitaal faillissementsdossier

Binnenkort kan u uw aangifte in het faillissement van uw schuldenaars elektronisch indienen via het Centraal Register Solvabiliteit.

Binnenkort kan u uw aangifte in het faillissement van uw schuldenaars elektronisch indienen via het “Centraal Register Solvabiliteit”. De Kamer heeft immers een wetsvoorstel goedgekeurd tot invoering van een IT-platform waarin alle gegevens met betrekking tot de faillissementsprocedure van uw failliete schuldenaar worden gecentraliseerd. Het digitaal faillissementsdossier zou van toepassing zijn op faillissementen die open worden verklaard na 31 december 2016.

De concrete uitwerking en de kosten verbonden aan de raadpleging van het platform dienen nog te worden vastgesteld door de regering.

Terug naar overzicht
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN