Close
Groeien, professionaliseren en internationaliseren
Financiering en bestuur op maat van de onderneming
Overname, waardering, exit, opvolging en vermogensplanning

Nieuws

Volledige btw-aftrek van publiciteits- en makelaarskosten mogelijk voor bouwpromotoren

In een recent arrest van 1 oktober 2020 heeft het Hof van Justitie zich uitgesproken over de btw-aftrek inzake publiciteits-, administratie- en makelaarskosten in hoofde van bouwpromotoren bij een gesplitste verkoop.  Techniek van de gesplitste aankoop In de vastgoedsector komt het vaak voor dat de bouwpromotor een nieuwbouwproject bouwt op een grond van derden via […]

14 december 2020

Lees meer

De familiale maatschap: VLABEL bakent grenzen controlevoorbehoud af

In een recent gepubliceerde voorafgaande beslissing spreekt de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uit omtrent een al te groot controlevoorbehoud in de familiale maatschap. Omzichtigheid met betrekking tot het opstellen van de statuten lijkt geboden. De maatschap als controlevehikel De maatschap, die geen rechtspersoonlijkheid heeft en fiscaal transparant is, is een geliefkoosd instrument om familiale vermogens […]

9 december 2020

Lees meer

Ook schenkingen voor buitenlandse notaris belast: “kaasroute” wordt afgesloten

Schenkingsakten van roerende goederen verleden voor buitenlandse notarissen waren tot op heden slechts facultatief te registreren in België. In het kader van een successieplanning werd daarom vaak een beroep gedaan op een Nederlandse notaris om een schenking te organiseren (de “kaasroute”). In dat geval zijn geen registratierechten verschuldigd. Recent werd echter een wetsvoorstel ingediend waarin […]

14 oktober 2020

Lees meer

Zoek de ruimte!

Carrièreopportuniteiten bij
De Langhe Advocaten in uw regio

Naar carrière
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN