Close
Groeien, professionaliseren en internationaliseren
Financiering en bestuur op maat van de onderneming
Overname, waardering, exit, opvolging en vermogensplanning

Nieuws

Nieuwe Vlaamse regering: fiscale maatregelen

De nieuwe Vlaamse regering heeft in haar regeerakkoord te kennen gegeven de Vlaamse fiscaliteit grondig te hervormen. Wij lichten de opvallendste hervormingen toe: deze met betrekking tot de erfbelastingen en de woonfiscaliteit. Hervorming van de erfbelasting De nalatenschap van een persoon met erfgenamen andere dan de partner of in rechte lijn, wordt in het Vlaams […]

5 december 2019

Lees meer

Fiscale consolidatie in België – Doet u mee?

Met de hervorming van de vennootschapsbelasting (door de Wet van 25 december 2017 en later bijgestuurd door de reparatiewetgeving van 30 juli 2018) werd ook in België de mogelijkheid ingevoerd tot fiscale consolidatie. Vanaf aanslagjaar 2020 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 1 januari 2019) kunnen vennootschappen toepassing maken van de groepsbijdrageregeling (artikelen 205/5, 185, […]

31 oktober 2019

Lees meer

De Langhe Advocaten begeleidt overdracht Copaco Screenweavers aan Hunter Douglas.

De voorbije decennia werd Copaco Screenweavers door innovatie en organische groei onder impuls van Marc Vervisch uitgebouwd tot een productieonderneming met internationale allures.  De groep rond Copaco Screenweavers genereerde het voorbije jaar meer dan 25 miljoen euro omzet en stelt ruim 125 personeelsleden te werk.  De tijd was rijp voor een overdracht aan de juiste […]

16 oktober 2019

Lees meer

Zoek de ruimte!

Carrièreopportuniteiten bij
De Langhe Advocaten in uw regio

Naar carrière
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN