Close
Groeien, professionaliseren en internationaliseren
Financiering en bestuur op maat van de onderneming
Overname, waardering, exit, opvolging en vermogensplanning

Nieuws

De aanhouder wint: wetsontwerp btw op onroerende verhuur gepubliceerd

De aanhouder wint: wetsontwerp btw op onroerende verhuur gepubliceerd

Een jaar geleden berichtten wij over het voornemen van de regering om een wettelijk kader voor een met btw belaste onroerende verhuur in te voeren. Nu is het definitieve wetsontwerp eindelijk gepubliceerd (http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3254/54K3254001.pdf). Met een geplande inwerkingtreding op 1 januari 2019, loont het de moeite om de krijtlijnen ervan nu reeds mee te geven zodat […]

24 oktober 2018

Lees meer
Reparatiewetgeving verduidelijkt minimumbezoldigingsvereiste bedrijfsleiders

Reparatiewetgeving verduidelijkt de minimumbezoldigingsvereiste voor bedrijfsleiders

De wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting van 25 december 2017 zorgde voor heel wat fiscale aanpassingen. Eén van de daarin opgenomen maatregelen, de invoering/aanpassing van de minimumbezoldigingsvereiste van 45 000 EUR, creëerde een aantal onduidelijkheden. Met de wet van 30 juli 2018 schept de wetgever nu meer duidelijkheid. Situering De minimumbezoldigingsvereiste is van belang […]

24 oktober 2018

Lees meer
verplichte registratie van uw aandeelhouderschap in het UBO-register

De anonimiteit verdwijnt: vanaf 30 november 2018 verplichte registratie van uw aandeelhouderschap in het UBO-register

Na de afschaffing van de aandelen aan toonder in 2005, verdwijnt de anonimiteit van de aandeelhouder steeds meer en meer. De tijd dat de (familiale) aandeelhouder het aandelenboek in een kluis bewaart en krampachtig vasthoudt aan de vertrouwelijkheid, verdwijnt. In het kader van de recente evoluties op Europees niveau ter bestrijding van terrorisme en anti-witwasmisdrijven, […]

13 oktober 2018

Lees meer

Zoek de ruimte!

Carrièreopportuniteiten bij
De Langhe Advocaten in uw regio

Naar carrière
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN