Close
Groeien, professionaliseren en internationaliseren
Financiering en bestuur op maat van de onderneming
Overname, waardering, exit, opvolging en vermogensplanning

Nieuws

Retroactieve afschaffing van de minimumbezoldigingsvereiste

Retroactieve afschaffing van de minimumbezoldigingsvereiste

In onze nieuwsbrief van 24 oktober 2018 informeerden wij u nog omtrent de laatste stand van zaken van de minimumbezoldigingsvereiste zoals ingevoerd door de wet van 25 december 2017 en aangepast met de reparatiewetgeving van 
30 juli 2018. Alle vennootschappen (zowel grote als kleine) kenden vanaf het boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2018 de […]

10 juni 2019

Lees meer

Btw op onroerende verhuur: wat met teruggaaf van historische btw?

In eerdere edities van dit magazine hebben wij een overzicht gegeven van de wijzigingen die de wetgever voorzag met betrekking tot de optionele btw op onroerende verhuur.  Sinds 1 januari 2019 is deze wetgeving van kracht en kan deze optie worden toegepast.  De fiscus was er echter als de kippen bij om haar eigen visie […]

19 april 2019

Lees meer

Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen eindelijk goedgekeurd Het hing al een tijdje in de lucht, maar op 28 februari 2019 werd het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het zogenaamde “WVV”) finaal door de Kamer goedgekeurd. Het nieuwe wetboek betekent een grondige hervorming, vereenvoudiging en modernisering van het bestaande vennootschapsrecht. Vereenvoudiging van het […]

19 april 2019

Lees meer

Zoek de ruimte!

Carrièreopportuniteiten bij
De Langhe Advocaten in uw regio

Naar carrière
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN