Close
Groeien, professionaliseren en internationaliseren
Financiering en bestuur op maat van de onderneming
Overname, waardering, exit, opvolging en vermogensplanning

Nieuws

Ook schenkingen voor buitenlandse notaris belast: “kaasroute” wordt afgesloten

Schenkingsakten van roerende goederen verleden voor buitenlandse notarissen waren tot op heden slechts facultatief te registreren in België. In het kader van een successieplanning werd daarom vaak een beroep gedaan op een Nederlandse notaris om een schenking te organiseren (de “kaasroute”). In dat geval zijn geen registratierechten verschuldigd. Recent werd echter een wetsvoorstel ingediend waarin […]

14 oktober 2020

Lees meer

Cassatie 25 juni 2020: een (nieuwe) stand van zaken in niet-concurrentiebedingen

Een veel gestelde, en steeds terugkerende, vraag in het bedrijfsleven: zijn een verkoper van aandelen, een bestuurder, een ex-bestuurder en een aandeelhouder van een vennootschap gehouden tot een niet-concurrentieplicht? De Belgische wetgeving voorziet alvast geen uitdrukkelijk algemeen verbod om concurrerende activiteiten uit te oefenen in hoofde van voormelde personen. A contrario, het Wetboek van Economisch […]

9 oktober 2020

Lees meer

Wat met algemene vergaderingen en beraadslagingen van een collegiaal bestuursorgaan in tijden van Corona?

Voor vele vennootschappen staat de jaarlijkse algemene vergadering gepland in de komende dagen/weken.  Grote bijeenkomsten zijn momenteel echter nog steeds uit den boze, waardoor ook algemene vergaderingen en beraadslagingen van bestuursorganen in het gedrang komen.  De federale overheid heeft hiervoor een tijdelijke uitzonderingsregeling uitgewerkt. Het volmachten-KB nr. 4 van 9 april 2020 biedt een aantal […]

3 juni 2020

Lees meer

Zoek de ruimte!

Carrièreopportuniteiten bij
De Langhe Advocaten in uw regio

Naar carrière
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN