Close
Groeien, professionaliseren en internationaliseren
Financiering en bestuur op maat van de onderneming
Overname, waardering, exit, opvolging en vermogensplanning

Nieuws

Fiscale consolidatie in België – Doet u mee?

Met de hervorming van de vennootschapsbelasting (door de Wet van 25 december 2017 en later bijgestuurd door de reparatiewetgeving van 30 juli 2018) werd ook in België de mogelijkheid ingevoerd tot fiscale consolidatie. Vanaf aanslagjaar 2020 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 1 januari 2019) kunnen vennootschappen toepassing maken van de groepsbijdrageregeling (artikelen 205/5, 185, […]

31 oktober 2019

Lees meer

De Langhe Advocaten begeleidt overdracht Copaco Screenweavers aan Hunter Douglas.

De voorbije decennia werd Copaco Screenweavers door innovatie en organische groei onder impuls van Marc Vervisch uitgebouwd tot een productieonderneming met internationale allures.  De groep rond Copaco Screenweavers genereerde het voorbije jaar meer dan 25 miljoen euro omzet en stelt ruim 125 personeelsleden te werk.  De tijd was rijp voor een overdracht aan de juiste […]

16 oktober 2019

Lees meer

Verder “uitstel” aangaande de registratie in het UBO-register

De Federale Overheidsdienst Financiën heeft beslist om in de periode tot en met 31 december 2019 geen sancties te zullen opleggen aan het verantwoordelijke bestuursorgaan voor het niet, foutief of onvolledig registreren in het UBO-register op de eerder gestelde deadline van 30 september 2019.  Meer informatie vindt u in onze eerdere nieuwsbrief, waarin u reeds kon lezen dat de wetgever […]

2 oktober 2019

Lees meer

Zoek de ruimte!

Carrièreopportuniteiten bij
De Langhe Advocaten in uw regio

Naar carrière
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN