Close

Partner van de entrepreneur

Groeien, professionaliseren en internationaliseren
Financiering en bestuur op maat van de onderneming
Overname, waardering, exit, opvolging en vermogensplanning

Nieuws

Schakels van succes: tussenpersonen in het handelsverkeer (deel 1)

Als producent wil u uw producten zo efficiënt mogelijk bij de eindafnemer brengen. Daarvoor kan het interessant zijn om te werken met tussenpersonen. De keuze van distributieregime is afhankelijk van zowel economische als juridische overwegingen. In dit artikel geven wij een overzicht van de verschillende actoren in het distributieproces en enkele juridische aandachtspunten. Directe verkoop […]

24 mei 2024

Lees meer

Fiscaal misbruik: één voor allen, allen voor één!

Fiscaal misbruik resulteert vaak uit een ketting aan rechtshandelingen. Aan het Hof van Cassatie werd onlangs de vraag gesteld of het een vereiste is dat de belastingplichtige formeel deelneemt aan elk onderdeel van deze ketting. Principe Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer een belastingplichtige zich door het stellen van een rechtshandeling of een geheel […]

18 april 2024

Lees meer

Chambers global practice guides – Corporate tax 2024

De Langhe Attorneys has contributed to Corporate Tax (Law and Practice) 2024, published by Chambers Global Practice Guides. The Corporate Tax Practice Guide provides expert legal commentary on key issues for businesses. Frank De Langhe, managing partner and Head of Tax and Evert Moonen, associate, co-authored the Law and Practice – Belgian chapter.  We would […]

4 april 2024

Lees meer

Zoek de ruimte!

Carrièreopportuniteiten bij
De Langhe Advocaten in uw regio

Naar carrière
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN