Close
Groeien, professionaliseren en internationaliseren
Financiering en bestuur op maat van de onderneming
Overname, waardering, exit, opvolging en vermogensplanning

Nieuws

De saga van de gesplitste inschrijving

De Vlaamse Belastingdienst heeft met zijn standpunt (nr. 15004) inzake de gesplitste aankoop/de gesplitste inschrijving van vruchtgebruik en bloot eigendom reeds meermaals voor opschudding gezorgd. De optionele tussenkomst van een Nederlandse notaris bij de gesplitste inschrijving van effecten en geldbeleggingen leek niet langer mogelijk/aan te raden. Hoewel de praktijk noodgedwongen de bestaande (en nieuw op […]

28 juni 2018

Lees meer

De nieuwe interestaftrekbeperking

De interesten die een vennootschap betaalt op leningen, zijn in principe aftrekbaar als beroepskost, mits een aantal drempels nageleefd worden.  Eén van deze drempels is de zogenaamde “thincapregeling”, die de interestaftrek van vennootschappen beperkt die te veel schulden hebben in verhouding tot hun eigen vermogen (onderkapitalisatie). 1. Huidige regeling onderkapitalisatie Er is sprake van onderkapitalisatie […]

27 juni 2018

Lees meer

Betekent het UBO-register het einde van uw fiscale anonimiteit als aandeelhouder?

Het UBO-register (“Ultimate Beneficial Owners”) werd ingevoerd bij de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en gaf uitvoering aan de vierde Europese antiwitwasrichtlijn.  De algemene principes werden verder uitgewerkt bij koninklijk besluit.  De tekst hiervan ligt klaar, enkel de publicatie laat op zich wachten. […]

25 juni 2018

Lees meer

Zoek de ruimte!

Carrièreopportuniteiten bij
De Langhe Advocaten in uw regio

Naar carrière
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN