Close

Partner van de entrepreneur

Groeien, professionaliseren en internationaliseren
Financiering en bestuur op maat van de onderneming
Overname, waardering, exit, opvolging en vermogensplanning

Nieuws

Geen fiscaal misbruik bij schenking van roerend goed na uitbreng uit de huwgemeenschap

In een recent arrest van het Hof van Beroep te Gent werd VLABEL tweemaal in het ongelijk gesteld. Het Hof oordeelde dat de gecombineerde uitbreng van roerende goederen uit de huwgemeenschap gevolgd door een schenking ervan met betaling van schenkbelastingen niet kwalificeert als fiscaal misbruik. 1 Situatieschets Om fiscaal misbruik tegen te gaan heeft de […]

27 november 2021

Lees meer

The battle of forms: hoe uw algemene voorwaarden doen gelden?

De meeste ondernemingen voorzien in een reeks van algemene voorwaarden om op terug te vallen in hun handelsrelaties. Betekent dit dat bijvoorbeeld bij problemen van betaling of levering alles dan ook volgens deze eigen algemene voorwaarden geregeld is? In handelsrelaties worden vaak van beide kanten algemene voorwaarden gestuurd, welke voorwaarden gelden dan? In dit artikel […]

15 oktober 2021

Lees meer

Grondwettelijk Hof beëindigt jarenlange discriminatie: nu ook verrekening van buitenlandse erfbelasting op roerende goederen mogelijk

Bij het overlijden van een Belgisch rijksinwoner moet – voor de berekening van de erfbelasting – diens wereldwijd vermogen worden aangegeven. Dit kan aanleiding geven tot een dubbele belasting wanneer een deel van dit vermogen in het buitenland gelegen is. De wet voorziet evenwel in een verrekening van de in het buitenland betaalde erfbelasting met […]

15 oktober 2021

Lees meer

Zoek de ruimte!

Carrièreopportuniteiten bij
De Langhe Advocaten in uw regio

Naar carrière
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN