Close

Partner van de entrepreneur

Groeien, professionaliseren en internationaliseren
Financiering en bestuur op maat van de onderneming
Overname, waardering, exit, opvolging en vermogensplanning

Nieuws

Until we meet again: de fiscale impact van de Brexit

Sedert 1 januari 2021 laat het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) de douane-unie en eenheidsmarkt achter zich. Voortaan wordt het VK dan ook effectief als derde land beschouwd en kan het zich niet langer beroepen op de Europese vrijheden en richtlijnen. Om eventuele ongewenste gevolgen zoveel mogelijk te beperken, werd tussen de EU en het VK […]

21 april 2021

Lees meer

Chambers global practice guides – Corporate tax 2021

De Langhe Advocaten has contributed to Corporate Tax (Law and Practice) 2021, published by Chambers Global Practice Guides. The Corporate Tax Practice Guide provides expert legal commentary on key issues for businesses. Frank De Langhe, managing partner and Head of Tax and Evert Moonen, associate, co-authored the Law and Practice – Belgian chapter.  We would also […]

15 april 2021

Lees meer

Hoe ver reikt het vraagrecht van een aandeelhouder?

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) voorziet in een vraagrecht voor aandeelhouders. Dit vraagrecht vloeit voort uit de verantwoordingsplicht van het bestuursorgaan tegenover de aandeelhouders. De vraag rijst hoe ver dit vraagrecht van de aandeelhouder reikt.  Wat houdt het vraagrecht in?  Het WVV bepaalt uitdrukkelijk dat de aandeelhouders van een NV, CV en BV […]

7 april 2021

Lees meer

Zoek de ruimte!

Carrièreopportuniteiten bij
De Langhe Advocaten in uw regio

Naar carrière
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN