Close

14 juli 2016

Taks tweede verblijven: De Langhe Advocaten dient honderdtal bezwaarschriften in

De Langhe Advocaten dient een honderdtal bezwaarschriften in tegen tweedeverblijfstaks (met mogelijkheid voor retroactieve terugvordering!).

1          Aanslag in de belasting op tweede verblijven

Naast heel wat zomerse activiteiten tijdens de maanden juli en augustus, voorzien onze kustgemeenten ook dit jaar in nog een andere optie waaraan u uw vakantiegeld kan besteden: het aanslagbiljet in de belasting op tweede verblijven. Deze belasting wordt opgelegd in hoofde van alle eigenaars van een onroerend goed waar geen domicilie gevestigd is en dat dus wordt gebruikt als een “tweede verblijf”.

Deze belastingen zijn de afgelopen 10 jaar het voorwerp van vele procedures geweest, zonder het door de belastingplichtige verhoopte resultaat. Recent is het tij echter aan het keren voor de eigenaars van zo’n tweede verblijf. Uit recente rechtspraak blijkt dat de belastingen op tweede verblijven om diverse redenen strijdig met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel kunnen zijn. Ook De Langhe Advocaten verdedigt alleen al voor aanslagjaar 2016 de belangen van een aanzienlijk aantal eigenaars van een tweede verblijf. Frank De Langhe (managing partner bij De Langhe Advocaten): “Wij stellen onze expertise in fiscale geschillenbeslechting ter beschikking om de aanslag in de belasting op tweede verblijven aan te vechten maar wel met die nuance dat niet elke kustgemeente in deze materie over de schreef gaat. Een grondige analyse van elk belastingreglement is hier aan de orde.

2          Vele opportuniteiten MAAR nuance is vereist

Enige nuance bij de positieve mediaberichten van de laatste dagen over het instellen van een rechtszaak is inderdaad vereist om geen onnodige procedures op te starten en hoge gerechtskosten te vermijden. Zo blijkt uit de rechtspraak dat er maar sprake is van een inbreuk op het gelijkheidsbeginsel in zoverre er geen redelijke verantwoording voor deze discriminatie wordt gegeven. “Wanneer wij de huidige belastingreglementen met elkaar vergelijken, stellen wij vast dat de ene gemeente meer aandacht heeft besteed aan de motivering van het gemaakte onderscheid dan de andere. Wij menen dan ook dat de slaagkansen voor de belastingplichtige moeilijker in te schatten zijn voor wat betreft de gemeenten die wél in een motivering hebben voorzien. In de gemeenten waar wij dit jaar de bezwaarfase hebben opgestart, is deze motivering alvast niet aanwezig”, stelt Frank De Langhe.

Tenslotte is het opstarten van een procedure tegen de gemeente waar u een tweede verblijf heeft, niet enkel interessant om de belastingen met betrekking tot 2016 te betwisten. “Aangezien de federale procedureregels uit het Wetboek van de Inkomstenbelastingen van toepassing zijn voor de belastingen op tweede verblijven, zien wij een mogelijkheid om de bezwaartermijn van 3 maanden te doorbreken en zo ook reeds betaalde belastingen te recupereren”, weet Evert Moonen (advocaat bij De Langhe Advocaten).

3          Conclusie

De recente rechtspraak biedt opportuniteiten voor de eigenaars van een tweede verblijf en dit zowel voor het huidige aanslagjaar als voor de vorige jaren. Nauwlettendheid blijft wel aan de orde. De teksten van de verschillende belastingreglementen zijn uiteenlopend en mogen zeker niet over dezelfde kam worden geschoren. Een grondige, aan het gerechtsgeschil voorafgaande, juridische analyse is dan ook ten zeerste aangewezen.

BVBA De Langhe Advocaten

Frank De Langhe en Evert Moonen

Henri Lebbestraat 109

8790 WAREGEM

E-mail: verblijfstaks@de-langhe.be

Tel: + 32 (0)56 62 50 00

Website: www.de-langhe.be

Terug naar overzicht
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN