Close

Identificatie- en meldingsplicht

In het kader van bestrijding van witwaspraktijken en financiering van terrorisme heeft de Belgische wetgever voor onder meer advocaten een wettelijke plicht tot identificatie van hun cliënten ingevoerd. Daarenboven geldt een meldingsplicht in geval van vermoeden van witwassen. Er zijn in België indicatoren die aanduiden wanneer meldingsplicht ontstaat. Een gebeurlijke melding geschiedt verplicht zonder de betrokken cliënt daarover te informeren. Contacteer uw adviseur als u vragen hebt bij de identificatie- en/of meldingsplicht.

WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN