Close

Diensten

Duurzame, evenwichtige en rendabele commerciële relaties met cliënten en leveranciers.

Onze expertise:

Hoe zich dat vertaalt voor u:

Corporate en M&A

Vennootschapsrecht, overnames, fusies, splitsingen, reorganisaties, due diligence, transactiestructuren, managementbuy-outs, joint-ventures, vereffeningen, compliance.

‘Sleutel-op-de-deur’ begeleiding bij strategische vennootschapstransacties van de onderneming.

Finance

Financieringsstructuren bij overnames of herstructureringen, normalisaties, waardering van bedrijven, financiële due diligence.

Integratie van juridische en financiële structuren tot een sluitend geheel.

Governance

Bestuursmodellen, corporate governance, bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen.

Een professionele en daadkrachtige aansturing van de onderneming met de nodige controlemechanismen.

Fiscaal recht

Fiscale optimalisaties, vastgoedtransacties, internationale fiscale aspecten (werken in het buitenland, onroerend goed in het buitenland, toepassing dubbelbelastingverdragen, etc.), btw, tax audits en due diligence, rulingaanvragen, transfer pricing audits, tax compliance.

Veilige fiscale structuren die geen opportuniteiten laten liggen.

Vermogensplanning

Successieplanningen, opvolging en exit-begeleiding, familiale structuren, fiscale regularisaties, fiscale geschillen.

Fiscale optimalisatie, gemoedsrust, rechtvaardige verdelingen, continuïteit.

Handels- en contractenrecht

Handelsrecht, contractenrecht en de verschillende vormen van het distributierecht. Commerciële geschillen, procedures en bemiddelingen.

Duidelijke en bondige contracten, die alle noodzakelijke aspecten coveren, teneinde procedures te vermijden.

WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN