Close

Partner van de entrepreneur

Groeien, professionaliseren en internationaliseren
Financiering en bestuur op maat van de onderneming
Overname, waardering, exit, opvolging en vermogensplanning

Nieuws

Retroactiviteit bij herstructureringen: fiscale retroactiviteit langer dan zeven maanden mogelijk?

In een eerdere nieuwsbrief deelden wij reeds mee dat de datum waarop een herstructurering (vb. splitsing of fusie) uitwerking krijgt, kan vastgesteld worden tot vóór de datum van de beslissing tot herstructurering zelf.  Naar aanleiding van de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht, kan deze retroactiviteit op boekhoudkundig vlak maximaal één jaar bedragen indien de jaarrekening […]

26 september 2022

Lees meer

Verstrengde visie rond het VVPRbis-regime brengt ongewenste gevolgen teweeg

De toepassingsvoorwaarden van het VVPRbis-regime werden begin dit jaar aangepast.  Sinds de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) bestaat niet langer een wettelijk verplicht minimumkapitaal voor de BV.  Meerdere BV’s gingen daarom inmiddels over tot een kapitaalvermindering.  De wetgever schrijft in dit verband echter enkele strikte voorwaarden voor die voldaan […]

2 september 2022

Lees meer

De Vlaamse planbatenheffing (weldra in een nieuw kleedje?)

De Langhe Advocaten heeft een bijdrage geleverd aan het Tijdschrift voor Fiscaal Recht editie 622.   De bijdrage met als titel “De Vlaamse planbatenheffing (weldra in een nieuw kleedje?)” werd door Evert Moonen en Eline Depaepe geschreven.  De Vlaamse planbatenheffing belast meerwaarden op onroerende goederen die tot stand komen naar aanleiding van een bestemmingswijziging.  Er […]

17 augustus 2022

Lees meer

Zoek de ruimte!

Carrièreopportuniteiten bij
De Langhe Advocaten in uw regio

Naar carrière
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN