Close

Wettelijke informatie

Informatie verstrekt in uitvoering van Artikel III-74 en volgende van het Wetboek Economisch Recht.

De Langhe Advocaten is een Besloten Vennootschap (BV), met maatschappelijke zetel te B‑9770 Kruishoutem, Olsensesteenweg (KRU) 24 en ondernemingsnummer 0474.115.610 / RPR Gent, afdeling Oudenaarde.

Met kantoren te:

  • Henri Lebbestraat 109, B-8790 Waregem;  en
  • 3Square Village, Rijvisschestraat 124, B-9052 Zwijnaarde.

De Langhe Advocaten kan per post gecontacteerd worden op het correspondentieadres Henri Lebbestraat 109, B-8790 Waregem, per telefoon via het nummer 056 62 50 00 en per e-mail via contact@de-langhe.be.

Door beroep te doen op De Langhe Advocaten aanvaardt de cliënt de toepassing van de algemene voorwaarden van De Langhe Advocaten (raadpleegbaar via deze link op elke dienstverlening van De Langhe Advocaten en vormen deze algemene voorwaarden bijgevolg integraal het contractueel kader van de relatie tussen De Langhe Advocaten en de cliënt, zelfs indien de cliënt slechts contact heeft met één of meer advocaten werkzaam bij De Langhe Advocaten.  In deze algemene voorwaarden is ook de regeling terug te vinden inzake beslechting van geschillen tussen de cliënt en De Langhe Advocaten.  Vroegere versies van de algemene voorwaarden kunnen worden opgevraagd via de hoger vermelde contactgegevens van De Langhe Advocaten.

De website en algemene voorwaarden van De Langhe Advocaten zijn raadpleegbaar in het Nederlands en Engels.

De advocaten werkzaam bij De Langhe Advocaten hebben de toelating om in België het beroep van advocaat uit te oefenen.  Ze zijn lid van de Kortrijkse of Gentse balie, onder de titel van “advocaat”.  Ze zijn onderworpen aan de deontologische regels van de advocatuur, waaromtrent u steeds nadere informatie kan verkrijgen, in het Nederlands, via de website www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm > zoekterm “Codex deontologie voor advocaten” of via de Orde van Vlaamse Balies (Staatsbladsstraat 8, B-1000 Brussel, Tel. 02 227 54 70, info@advocaat.be).

Hun beroepsaansprakelijkheid is verzekerd zoals vermeld in de algemene voorwaarden van De Langhe Advocaten.

Om een overeenkomst met De Langhe Advocaten af te sluiten, dient er contact te worden opgenomen met een geldige vertegenwoordiger van De Langhe Advocaten.  De Langhe Advocaten sluit geen overeenkomsten af via deze website.

De Langhe Advocaten maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

De voorkoming van belangenconflicten gebeurt door het naleven door de advocaten werkzaam bij De Langhe Advocaten, van de deontologische regels ter zake.

WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN