Close

Nieuws

The battle of forms: hoe uw algemene voorwaarden doen gelden?

De meeste ondernemingen voorzien in een reeks van algemene voorwaarden om op terug te vallen in hun handelsrelaties. Betekent dit dat bijvoorbeeld bij problemen van betaling of levering alles dan ook volgens deze eigen algemene voorwaarden geregeld is? In handelsrelaties worden vaak van beide kanten algemene voorwaarden gestuurd, welke voorwaarden gelden dan? In dit artikel […]

De meeste ondernemingen voorzien in een reeks van algemene voorwaarden om op terug te vallen in hun handelsrelaties. Betekent dit dat bijvoorbeeld bij…

15 oktober 2021

Lees meer

Grondwettelijk Hof beëindigt jarenlange discriminatie: nu ook verrekening van buitenlandse erfbelasting op roerende goederen mogelijk

Bij het overlijden van een Belgisch rijksinwoner moet – voor de berekening van de erfbelasting – diens wereldwijd vermogen worden aangegeven. Dit kan aanleiding geven tot een dubbele belasting wanneer een deel van dit vermogen in het buitenland gelegen is. De wet voorziet evenwel in een verrekening van de in het buitenland betaalde erfbelasting met […]

Bij het overlijden van een Belgisch rijksinwoner moet – voor de berekening van de erfbelasting – diens wereldwijd vermogen worden aangegeven. …

15 oktober 2021

Lees meer

Het “voorbereidend akkoord” en andere (tijdelijke) hervormingen van de insolventiewetgeving: een doeltreffend vaccin in tijden van economische malaise?

Naast allerlei steunmaatregelen in het kader van de coronapandemie genoten bedrijven tot en met 31 januari 2021 ook van een wettelijke bescherming tegen faillissement. Met de wet van 11 maart 2021 gooit de wetgever het over een andere boeg door de procedure tot gerechtelijke reorganisatie te versoepelen. Wij zetten voor u de belangrijkste wijzigingen op […]

Naast allerlei steunmaatregelen in het kader van de coronapandemie genoten bedrijven tot en met 31 januari 2021 ook van een wettelijke bescherming teg…

23 juni 2021

Lees meer

Roerende voorheffing op Franse dividenden: fiscus legt zich (toch) neer bij visie Hof van Cassatie

Inkomsten van buitenlandse roerende goederen die ontvangen worden door een Belgische belastingplichtige, worden (doorgaans) in het land van oorsprong belast met een bronheffing. In België worden deze inkomsten tevens belast als roerend inkomen. Dit leidt tot dubbele belasting. Dubbele belasting op roerende inkomsten Buitenlandse bronbelasting op buitenlandse roerende goederen wordt in België onder bepaalde voorwaarden […]

Inkomsten van buitenlandse roerende goederen die ontvangen worden door een Belgische belastingplichtige, worden (doorgaans) in het land van oorsprong …

4 juni 2021

Lees meer

Until we meet again: de fiscale impact van de Brexit

Sedert 1 januari 2021 laat het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) de douane-unie en eenheidsmarkt achter zich. Voortaan wordt het VK dan ook effectief als derde land beschouwd en kan het zich niet langer beroepen op de Europese vrijheden en richtlijnen. Om eventuele ongewenste gevolgen zoveel mogelijk te beperken, werd tussen de EU en het VK […]

Sedert 1 januari 2021 laat het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) de douane-unie en eenheidsmarkt achter zich. Voortaan wordt het VK dan ook effectief a…

21 april 2021

Lees meer

Chambers global practice guides – Corporate tax 2021

De Langhe Advocaten has contributed to Corporate Tax (Law and Practice) 2021, published by Chambers Global Practice Guides. The Corporate Tax Practice Guide provides expert legal commentary on key issues for businesses. Frank De Langhe, managing partner and Head of Tax and Evert Moonen, associate, co-authored the Law and Practice – Belgian chapter.  We would also […]

De Langhe Advocaten has contributed to Corporate Tax (Law and Practice) 2021, published by Chambers Global Practice Guides. The Corporate Tax Pra…

15 april 2021

Lees meer

Hoe ver reikt het vraagrecht van een aandeelhouder?

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) voorziet in een vraagrecht voor aandeelhouders. Dit vraagrecht vloeit voort uit de verantwoordingsplicht van het bestuursorgaan tegenover de aandeelhouders. De vraag rijst hoe ver dit vraagrecht van de aandeelhouder reikt.  Wat houdt het vraagrecht in?  Het WVV bepaalt uitdrukkelijk dat de aandeelhouders van een NV, CV en BV […]

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) voorziet in een vraagrecht voor aandeelhouders. Dit vraagrecht vloeit voort uit de verantwoordin…

7 april 2021

Lees meer

The Legal 500: Tax Country Comparative Guide

De Langhe attorneys was the exclusive contributor/expert for the Belgian tax chapter within the 5th edition of The Legal 500: Tax Country Comparative Guide.  Click here to view our chapter. The guide is visible to the 2.9 million unique visitors to the Legal 500 website every year made up of Corporate Counsel, GC’s and Senior Executives. The readership use the guide […]

De Langhe attorneys was the exclusive contributor/expert for the Belgian tax chapter within the 5th edition of The Legal 500: Tax …

1 maart 2021

Lees meer

De balans van één jaar Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

De belangrijkste wijzigingen van 2020 Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad in werking op 1 mei 2019 voor nieuw op te richten vennootschappen en op 1 januari 2020 voor de reeds bestaande – en dus alle – vennootschappen. Met de jaarwisseling maakte De Langhe Advocaten de balans op van één jaar WVV met een […]

De belangrijkste wijzigingen van 2020 Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad in werking op 1 mei 2019 voor nieuw op te richten vennoot…

24 februari 2021

Lees meer

Vennootschapsreorganisatie: boekhoudkundige retroactiviteit van 1 jaar ook fiscaal mogelijk

Het bepalen van een datum waarop transacties of andere verrichtingen boekhoudkundig uitwerking hebben, vormt bij herstructureringen van vennootschappen een belangrijk aspect. Vanaf deze datum worden de handelingen van de overgenomen vennootschap immers boekhoudkundig toegerekend aan de overnemende vennootschap. Onder bepaalde voorwaarden kan deze datum ook retroactief zijn, i.e. vóór de datum van de herstructurering. Sedert […]

Het bepalen van een datum waarop transacties of andere verrichtingen boekhoudkundig uitwerking hebben, vormt bij herstructureringen van vennootschappe…

22 februari 2021

Lees meer

De saga van de gesplitste inschrijving 2.0

In een eerdere nieuwsbrief (https://de-langhe.be/de-saga-van-de-gesplitste-inschrijving/) werd reeds bericht over de vernietiging van het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (hierna Vlabel)  met betrekking tot de gesplitste inschrijving (ook gekend als gesplitste aankoop) door de Raad van State.  Toen werd reeds gewaarschuwd voor een wetgevende ingreep die een voorafgaande registratie van een schenking gebiedt alvorens over te […]

In een eerdere nieuwsbrief (https://de-langhe.be/de-saga-van-de-gesplitste-inschrijving/) werd reeds bericht over de vernietiging van het standpunt va…

15 februari 2021

Lees meer

Volledige btw-aftrek van publiciteits- en makelaarskosten mogelijk voor bouwpromotoren

In een recent arrest van 1 oktober 2020 heeft het Hof van Justitie zich uitgesproken over de btw-aftrek inzake publiciteits-, administratie- en makelaarskosten in hoofde van bouwpromotoren bij een gesplitste verkoop.  Techniek van de gesplitste aankoop In de vastgoedsector komt het vaak voor dat de bouwpromotor een nieuwbouwproject bouwt op een grond van derden via […]

In een recent arrest van 1 oktober 2020 heeft het Hof van Justitie zich uitgesproken over de btw-aftrek inzake publiciteits-, administratie- en makela…

14 december 2020

Lees meer

De familiale maatschap: VLABEL bakent grenzen controlevoorbehoud af

In een recent gepubliceerde voorafgaande beslissing spreekt de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uit omtrent een al te groot controlevoorbehoud in de familiale maatschap. Omzichtigheid met betrekking tot het opstellen van de statuten lijkt geboden. De maatschap als controlevehikel De maatschap, die geen rechtspersoonlijkheid heeft en fiscaal transparant is, is een geliefkoosd instrument om familiale vermogens […]

In een recent gepubliceerde voorafgaande beslissing spreekt de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uit omtrent een al te groot controlevoorbehoud in…

9 december 2020

Lees meer

Ook schenkingen voor buitenlandse notaris belast: “kaasroute” wordt afgesloten

Schenkingsakten van roerende goederen verleden voor buitenlandse notarissen waren tot op heden slechts facultatief te registreren in België. In het kader van een successieplanning werd daarom vaak een beroep gedaan op een Nederlandse notaris om een schenking te organiseren (de “kaasroute”). In dat geval zijn geen registratierechten verschuldigd. Recent werd echter een wetsvoorstel ingediend waarin […]

Schenkingsakten van roerende goederen verleden voor buitenlandse notarissen waren tot op heden slechts facultatief te registreren in België. In het k…

14 oktober 2020

Lees meer

Cassatie 25 juni 2020: een (nieuwe) stand van zaken in niet-concurrentiebedingen

Een veel gestelde, en steeds terugkerende, vraag in het bedrijfsleven: zijn een verkoper van aandelen, een bestuurder, een ex-bestuurder en een aandeelhouder van een vennootschap gehouden tot een niet-concurrentieplicht? De Belgische wetgeving voorziet alvast geen uitdrukkelijk algemeen verbod om concurrerende activiteiten uit te oefenen in hoofde van voormelde personen. A contrario, het Wetboek van Economisch […]

Een veel gestelde, en steeds terugkerende, vraag in het bedrijfsleven: zijn een verkoper van aandelen, een bestuurder, een ex-bestuurder en een aandee…

9 oktober 2020

Lees meer

Wat met algemene vergaderingen en beraadslagingen van een collegiaal bestuursorgaan in tijden van Corona?

Voor vele vennootschappen staat de jaarlijkse algemene vergadering gepland in de komende dagen/weken.  Grote bijeenkomsten zijn momenteel echter nog steeds uit den boze, waardoor ook algemene vergaderingen en beraadslagingen van bestuursorganen in het gedrang komen.  De federale overheid heeft hiervoor een tijdelijke uitzonderingsregeling uitgewerkt. Het volmachten-KB nr. 4 van 9 april 2020 biedt een aantal […]

Voor vele vennootschappen staat de jaarlijkse algemene vergadering gepland in de komende dagen/weken.  Grote bijeenkomsten zijn momenteel echter …

3 juni 2020

Lees meer

Gunstregime voor schenking / vererving familiebedrijven: goed nieuws voor vastgoedparticipaties

Familiale ondernemingen en aandelen van familiale vennootschappen kunnen tegen een voordelig tarief in de registratie- en erfbelasting geschonken c.q. vererfd worden. In het Vlaamse Gewest bedraagt dit tarief 0% voor schenkingen en 3% of 7% voor erfenissen. Eén van de voorwaarden die van toepassing zijn op vennootschappen, betreft de uitoefening van een ‘reële economische activiteit’. […]

Familiale ondernemingen en aandelen van familiale vennootschappen kunnen tegen een voordelig tarief in de registratie- en erfbelasting geschonken c.q.…

2 juni 2020

Lees meer

Praktische hoofdpunten van het nieuwe goederenrecht

Op 30 januari 2020 werd het wetsvoorstel omtrent het nieuwe Boek 3 ‘Goederen’ van het Burgerlijk Wetboek goedgekeurd. Dit brengt grondige wijzigingen met zich mee, die het meest in het oog springen wat betreft de vastgoedsector. Daarvan geven wij in dit artikel de belangrijkste mee, vanuit een praktisch oogpunt. Ook inzake roerende goederen, intellectuele rechten, […]

Op 30 januari 2020 werd het wetsvoorstel omtrent het nieuwe Boek 3 ‘Goederen’ van het Burgerlijk Wetboek goedgekeurd. Dit brengt grondige wijzigin…

1 april 2020

Lees meer

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en verenigingen: 7 praktische nieuwigheden

Sinds 1 januari 2020 zijn de dwingende bepalingen en – voor zover er niets in de statuten van de betrokken vennootschap werd geregeld – ook de regels van suppletief recht van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het “WVV”) onverkort van toepassing op alle vennootschappen. Dit betekent dat u als ondernemer sinds 1 januari […]

Sinds 1 januari 2020 zijn de dwingende bepalingen en – voor zover er niets in de statuten van de betrokken vennootschap werd geregeld – oo…

24 februari 2020

Lees meer

Chambers global practice guide – Corporate tax 2020

Global law firm De Langhe Advocaten has contributed to Corporate Tax (Law and Practice) 2020, published by Chambers Global Practice Guides. The Corporate Tax Practice Guide provides expert legal commentary on key issues for businesses. Frank De Langhe, managing partner and Head of Tax;  Evert Moonen and Justine Bouckaert, associates, co-authored the Law and Practice – […]

Global law firm De Langhe Advocaten has contributed to Corporate Tax (Law and Practice) 2020, published by Chambers Global Practice Guides. The C…

21 februari 2020

Lees meer

Concrete oplossingen voor concrete problemen

Advocatenkantoren noemen zichzelf soms de veiligheidsgordel van de bedrijven. De Langhe Advocaten, met hoofdkantoor in Waregem en vestigingen in Gent en Brussel, heeft zijn focus alvast helemaal vastgepind op de wondere Vlaamse ondernemerswereld. Voor voorman en stichter Frank De Langhe en zijn medevennoten Sara Burm en Bruno Thoen is 2020 sowieso een zeer belangrijk jaar. […]

Advocatenkantoren noemen zichzelf soms de veiligheidsgordel van de bedrijven. De Langhe Advocaten, met hoofdkantoor in Waregem en vestigingen in Gent …

5 februari 2020

Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid: cap mogelijk?

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Een belangrijke vernieuwing is de invoering van de aansprakelijkheidsbeperking. Bent u als bestuurder nu volledig beschermd? Wij lichten het even voor u toe.  Door de invoering van artikel 2:57 WVV heeft de wetgever een aansprakelijkheidsbeperking voor bestuurders (incl. dagelijks bestuurders […]

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Een belangrijke vernieuwing is de invoering van de aanspra…

24 december 2019

Lees meer

Nieuwe Vlaamse regering: fiscale maatregelen

De nieuwe Vlaamse regering heeft in haar regeerakkoord te kennen gegeven de Vlaamse fiscaliteit grondig te hervormen. Wij lichten de opvallendste hervormingen toe: deze met betrekking tot de erfbelastingen en de woonfiscaliteit. Hervorming van de erfbelasting De nalatenschap van een persoon met erfgenamen andere dan de partner of in rechte lijn, wordt in het Vlaams […]

De nieuwe Vlaamse regering heeft in haar regeerakkoord te kennen gegeven de Vlaamse fiscaliteit grondig te hervormen. Wij lichten de opvallendste herv…

5 december 2019

Lees meer

Fiscale consolidatie in België – Doet u mee?

Met de hervorming van de vennootschapsbelasting (door de Wet van 25 december 2017 en later bijgestuurd door de reparatiewetgeving van 30 juli 2018) werd ook in België de mogelijkheid ingevoerd tot fiscale consolidatie. Vanaf aanslagjaar 2020 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 1 januari 2019) kunnen vennootschappen toepassing maken van de groepsbijdrageregeling (artikelen 205/5, 185, […]

Met de hervorming van de vennootschapsbelasting (door de Wet van 25 december 2017 en later bijgestuurd door de reparatiewetgeving van 30 juli 2018…

31 oktober 2019

Lees meer

De Langhe Advocaten begeleidt overdracht Copaco Screenweavers aan Hunter Douglas.

De voorbije decennia werd Copaco Screenweavers door innovatie en organische groei onder impuls van Marc Vervisch uitgebouwd tot een productieonderneming met internationale allures.  De groep rond Copaco Screenweavers genereerde het voorbije jaar meer dan 25 miljoen euro omzet en stelt ruim 125 personeelsleden te werk.  De tijd was rijp voor een overdracht aan de juiste […]

De voorbije decennia werd Copaco Screenweavers door innovatie en organische groei onder impuls van Marc Vervisch uitgebouwd tot een productieondernemi…

16 oktober 2019

Lees meer

Verder “uitstel” aangaande de registratie in het UBO-register

De Federale Overheidsdienst Financiën heeft beslist om in de periode tot en met 31 december 2019 geen sancties te zullen opleggen aan het verantwoordelijke bestuursorgaan voor het niet, foutief of onvolledig registreren in het UBO-register op de eerder gestelde deadline van 30 september 2019.  Meer informatie vindt u in onze eerdere nieuwsbrief, waarin u reeds kon lezen dat de wetgever […]

De Federale Overheidsdienst Financiën heeft beslist om in de periode tot en met 31 december 2019 geen sancties te zullen opleggen aan het verantw…

2 oktober 2019

Lees meer

Hervorming van het Burgerlijk Wetboek

Op 14 mei 2019 werd de wet gepubliceerd die het raamwerk van een nieuw Burgerlijk Wetboek invoert. Voor de hervorming van het Burgerlijk Wetboek heeft Minister van Justitie Koen Geens teruggegrepen naar de techniek van de “aanbouwwetgeving”, waarbij in eerste instantie het raamwerk van een nieuw wetboek wordt opgemaakt, waarin vervolgens de verscheidene onderdelen gefaseerd kunnen […]

Op 14 mei 2019 werd de wet gepubliceerd die het raamwerk van een nieuw Burgerlijk Wetboek invoert. Voor de hervorming van het Burgerlijk Wetboek heeft…

2 augustus 2019

Lees meer

Award voor Corporate Image Profit op het Belgian Corporate Video

Na het winnen van de Golden Dolphin op The Cannes Corporate Media & TV Awards in de categorie Online Media Corporate werd De Langhe Advocaten ook winnaar van de Award voor Corporate Image Profit op het Belgian Corporate Video Festival van 6 juni 2019 met hun film “Partner of the Entrepreneur”.  Een realisatie van Concept […]

Na het winnen van de Golden Dolphin op The Cannes Corporate Media & TV Awards in de categorie Online Media Corporate werd De Langhe Advocaten ook …

27 juni 2019

Lees meer

Retroactieve afschaffing van de minimumbezoldigingsvereiste

In onze nieuwsbrief van 24 oktober 2018 informeerden wij u nog omtrent de laatste stand van zaken van de minimumbezoldigingsvereiste zoals ingevoerd door de wet van 25 december 2017 en aangepast met de reparatiewetgeving van 
30 juli 2018. Alle vennootschappen (zowel grote als kleine) kenden vanaf het boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2018 de […]

In onze nieuwsbrief van 24 oktober 2018 informeerden wij u nog omtrent de laatste stand van zaken van de minimumbezoldigingsvereiste zoals ingevoerd d…

10 juni 2019

Lees meer

Btw op onroerende verhuur: wat met teruggaaf van historische btw?

In eerdere edities van dit magazine hebben wij een overzicht gegeven van de wijzigingen die de wetgever voorzag met betrekking tot de optionele btw op onroerende verhuur.  Sinds 1 januari 2019 is deze wetgeving van kracht en kan deze optie worden toegepast.  De fiscus was er echter als de kippen bij om haar eigen visie […]

In eerdere edities van dit magazine hebben wij een overzicht gegeven van de wijzigingen die de wetgever voorzag met betrekking tot de optionele btw op…

19 april 2019

Lees meer

Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen eindelijk goedgekeurd Het hing al een tijdje in de lucht, maar op 28 februari 2019 werd het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het zogenaamde “WVV”) finaal door de Kamer goedgekeurd. Het nieuwe wetboek betekent een grondige hervorming, vereenvoudiging en modernisering van het bestaande vennootschapsrecht. Vereenvoudiging van het […]

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen eindelijk goedgekeurd Het hing al een tijdje in de lucht, maar op 28 februari 2019 werd het nie…

19 april 2019

Lees meer

De Langhe Advocaten adviseert Steven Brouckaert bij de instap van Baltisse in Partners in Accountancy.

De Langhe Advocaten adviseert Steven Brouckaert bij de instap van Baltisse in Partners in Accountancy. Door de samenwerking met het Belgische investeringsfonds Baltisse kan Partners in Accountancy haar groei in de accountancy sector verderzetten.

De Langhe Advocaten adviseert Steven Brouckaert bij de instap van Baltisse in Partners in Accountancy. Door de samenwerking met het Belgische invester…

26 maart 2019

Lees meer

Belgische Excess Profit Rulings zijn geen verboden staatssteun volgens het Europese Gerecht

Op 14 februari 2019 nam het Europese Gerecht een beslissing inzake het Belgisch stelsel van de overwinstrulings (beter bekend als Excess Profit Rulings) (zie: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-131/16).  Het gerecht vernietigde het besluit van de Europese Commissie waarbij het stelsel als een verboden staatsteun werd aangezien (Besluit 2016/1699 van 11 januari 2016). Wat zijn Excess Profit Rulings? Het Belgische […]

Op 14 februari 2019 nam het Europese Gerecht een beslissing inzake het Belgisch stelsel van de overwinstrulings (beter bekend als Excess Profit Ruling…

22 maart 2019

Lees meer

Nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen eindelijk goedgekeurd door de Kamer

Het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het zogenaamde “WVV”) werd gisteren door de Kamer goedgekeurd. Het nieuwe wetboek omvat een grondige hervorming, vereenvoudiging en modernisering van het vennootschapsrecht. Enkele nieuwigheden die onmiddellijk in het oog springen zijn onder meer het invoeren van de mogelijkheid tot meervoudig stemrecht en ongelijke winstverdeling bij alle vennootschapsvormen, de […]

Het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het zogenaamde “WVV”) werd gisteren door de Kamer goedgekeurd. Het nieuwe wetboek o…

4 maart 2019

Lees meer

De ene zekerheid is de andere niet … kleine lettertjes, grote gevolgen

Niettegenstaande de rentevoeten de laatste jaren laagterecords hebben verbroken, blijft het niet evident om financiering voor uw onderneming te bekomen. Indien uw onderneming geen onroerende goederen of aanzienlijke schuldvorderingen in hypotheek/pand kan geven, is de kans groot dat de bank u als aandeelhouder/zaakvoerder vraagt om zelf een zekerheid te stellen voor de verplichtingen van uw […]

Niettegenstaande de rentevoeten de laatste jaren laagterecords hebben verbroken, blijft het niet evident om financiering voor uw onderneming te bekome…

1 maart 2019

Lees meer

Renovatie van de Belgische appartementswetgeving

Op 1 januari 2019 zijn een aantal nieuwe regels inzake het Belgisch appartementsrecht in voege getreden.  Sinds haar introductie in 1924 is de Belgische appartementswetgeving aan haar 4de opknapbeurt toe. De recentste herziening  legt zich hoofdzakelijk toe op de versoepeling van de bestaande regelgeving teneinde renovaties efficiënter te laten verlopen en onenigheden tussen de mede-eigenaars […]

Op 1 januari 2019 zijn een aantal nieuwe regels inzake het Belgisch appartementsrecht in voege getreden.  Sinds haar introductie in 1924 is de Belgis…

28 januari 2019

Lees meer

Weet u dat u het Weens Koopverdrag heeft gekozen? De spelregels bij verkoop naar het buitenland

Bij B2B verkoop naar het buitenland kunnen de bewoordingen van uw contract of uw algemene voorwaarden tot sterk verschillende wettelijke regels leiden. 1 Het Weens Koopverdrag en het Burgerlijk Wetboek Uw klanten bevinden zich ook buiten de landsgrenzen; u kent de risico’s van buitenlandse handel? Bij voorkeur heeft u een goed contract, minstens verkoopsvoorwaarden die […]

Bij B2B verkoop naar het buitenland kunnen de bewoordingen van uw contract of uw algemene voorwaarden tot sterk verschillende wettelijke regels leiden…

17 december 2018

Lees meer

De belastingvermindering voor kapitaalverhogingen in groeibedrijven weldra aan banden gelegd

Het Zomerakkoord had onder meer als doel om investeringen in groeibedrijven te stimuleren. Door particulieren een fiscaal voordeel toe te kennen wanneer zij het kapitaal van een groeibedrijf verhogen, wenste de regering onze economie een extra boost te geven. De inkt van het wetgevend initiatief hieromtrent was nog niet droog of er werden al een […]

Het Zomerakkoord had onder meer als doel om investeringen in groeibedrijven te stimuleren. Door particulieren een fiscaal voordeel toe te kennen wanne…

17 december 2018

Lees meer

The right-hand man of Belgian entrepreneurs

By combining the best of a local law firm with the strengths of a top-tier company, De Langhe Attorneys is a trustworthy partner for many businesses presently in the Flemish market, or planning to enter. From their new office in Brussels, they work across the Belgian borders, specialising in international tax law. In its 18-year […]

By combining the best of a local law firm with the strengths of a top-tier company, De Langhe Attorneys is a trustworthy partner for many businesses p…

6 december 2018

Lees meer

Rechterhand van ondernemers

Juridisch, fiscaal en financieel. Het uitgebreid team van specialisten staat bij De Langhe Advocaten garant voor een totaalaanpak van complexe dossiers. “Bij de aan- en verkoop van bedrijven biedt onze verweven expertise absoluut een meerwaarde”, zegt Sara Burm, partner en hoofd van het departement Corporate and M&A. Met drie kantoren en evenveel departementen wil De […]

Juridisch, fiscaal en financieel. Het uitgebreid team van specialisten staat bij De Langhe Advocaten garant voor een totaalaanpak van complexe dossier…

30 november 2018

Lees meer

De aanhouder wint: wetsontwerp btw op onroerende verhuur gepubliceerd

Een jaar geleden berichtten wij over het voornemen van de regering om een wettelijk kader voor een met btw belaste onroerende verhuur in te voeren. Nu is het definitieve wetsontwerp eindelijk gepubliceerd (http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3254/54K3254001.pdf). Met een geplande inwerkingtreding op 1 januari 2019, loont het de moeite om de krijtlijnen ervan nu reeds mee te geven zodat […]

Een jaar geleden berichtten wij over het voornemen van de regering om een wettelijk kader voor een met btw belaste onroerende verhuur in te voeren. Nu…

24 oktober 2018

Lees meer

Reparatiewetgeving verduidelijkt de minimumbezoldigingsvereiste voor bedrijfsleiders

De wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting van 25 december 2017 zorgde voor heel wat fiscale aanpassingen. Eén van de daarin opgenomen maatregelen, de invoering/aanpassing van de minimumbezoldigingsvereiste van 45 000 EUR, creëerde een aantal onduidelijkheden. Met de wet van 30 juli 2018 schept de wetgever nu meer duidelijkheid. Situering De minimumbezoldigingsvereiste is van belang […]

De wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting van 25 december 2017 zorgde voor heel wat fiscale aanpassingen. Eén van de daarin opgenomen maatr…

24 oktober 2018

Lees meer

De anonimiteit verdwijnt: vanaf 30 november 2018 verplichte registratie van uw aandeelhouderschap in het UBO-register

Na de afschaffing van de aandelen aan toonder in 2005, verdwijnt de anonimiteit van de aandeelhouder steeds meer en meer. De tijd dat de (familiale) aandeelhouder het aandelenboek in een kluis bewaart en krampachtig vasthoudt aan de vertrouwelijkheid, verdwijnt. In het kader van de recente evoluties op Europees niveau ter bestrijding van terrorisme en anti-witwasmisdrijven, […]

Na de afschaffing van de aandelen aan toonder in 2005, verdwijnt de anonimiteit van de aandeelhouder steeds meer en meer. De tijd dat de (familiale) a…

13 oktober 2018

Lees meer

De Langhe begeleidt Obton bij de overname van Greenfrun

Na de acquisitie en daaropvolgende herfinanciering van Fieva in 2016, heeft Obton – een prominent Deens investeringsfonds met een focus op hernieuwbare energie – haar positie op de Belgische hernieuwbare energiemarkt opnieuw verstrekt door de overname van de aandelen van Greenfrun. Obton heeft de aandelen van Greenfrun in de loop van augustus 2018 verworven. De […]

Na de acquisitie en daaropvolgende herfinanciering van Fieva in 2016, heeft Obton – een prominent Deens investeringsfonds met een focus op herni…

12 oktober 2018

Lees meer

“We helpen ondernemers de juiste richting kiezen”

Schaalvergroting als katalysator voor verdere groei? Het is een verhaal waarin ook Frank De Langhe, zaakvoerder van het gelijknamige advocatenkantoor, sterk gelooft. Straks opent De Langhe Advocaten een derde kantoor – in Brussel – waar het de focus van technisch nichekantoor nog sterker in de verf wil zetten. Intussen waakt Frank De Langhe over een […]

Schaalvergroting als katalysator voor verdere groei? Het is een verhaal waarin ook Frank De Langhe, zaakvoerder van het gelijknamige advocatenkantoor,…

21 september 2018

Lees meer

Outbound Acquisitions: Tax Planning for European Expansion in a Changing Landscape (2018)

Onder leiding van Werner Heyvaert heeft het fiscale team van De Langhe Advocaten het Belgische hoofdstuk in het digitale boekwerk “Outbound Acquisitions: Tax Planning for European Expansion in a Changing Landscape” (editie 2018 – gepubliceerd door het prestigieuze Practising Law Institute in New York, zie https://www.pli.edu) volledig bijgewerkt. Ga naar pagina 162 om dit hoofdstuk […]

Onder leiding van Werner Heyvaert heeft het fiscale team van De Langhe Advocaten het Belgische hoofdstuk in het digitale boekwerk “Outbound Acquisit…

21 september 2018

Lees meer

De Langhe Advocaten begeleidt Intermat bij de overname van ABM

Intermat slaagt er andermaal in om te groeien via acquisitie. Met de overname van 100% van de aandelen van NV Alle Bouw Machines, realiseert Intermat een mooie aanvulling van haar activiteiten van verkoop en verhuur van bouwmaterieel. Dit zowel geografisch (Intermat heeft thans reeds 5 vestigingen) als naar productenaanbod. De Langhe Advocaten heeft Intermat begeleid […]

Intermat slaagt er andermaal in om te groeien via acquisitie. Met de overname van 100% van de aandelen van NV Alle Bouw Machines, realiseert Intermat …

21 september 2018

Lees meer

De Langhe Advocaten assisteert Vybros Invest in de overname van Raes Constructies

Na de eerder dit jaar succesvol gerealiseerde overname van Berle, breidt Vybros via Raes Constructies haar activiteiten opnieuw uit binnen de technische dienstverlening en het metaalconstructiewerk. Tegelijk engageert oprichter en sterke ondernemer André Raes zich om betrokken te blijven bij de verdere uitbouw van het bedrijf. De overname werd medio juli 2018 gerealiseerd via een koop-verkoop […]

Na de eerder dit jaar succesvol gerealiseerde overname van Berle, breidt Vybros via Raes Constructies haar activiteiten opnieuw uit binnen de technisc…

27 augustus 2018

Lees meer

Dividendbelasting: afschaffing in Nederland, vermindering in Frankrijk en impact voor Belgische aandeelhouders

Over onder meer de afschaffing van dividendbelasting in Nederland, de vermindering van de dividendbelasting in Frankrijk en de impact ervan voor Belgische aandeelhouders. Nederland De Nederlandse regering heeft op 19 september 2017 haar belastingplan voorgesteld. Daarin zit een aantal belangrijke wijzigingen die ook van belang kunnen zijn voor Belgische aandeelhouders van Nederlandse vennootschappen. Na een […]

Over onder meer de afschaffing van dividendbelasting in Nederland, de vermindering van de dividendbelasting in Frankrijk en de impact ervan voor Belgi…

9 juli 2018

Lees meer

CO2-taks kan Copernicaanse revolutie zijn

Opinie De ondernemer Thomas Leysen breekt een lans voor een CO2-taks. Met dat fiscaal prijskaartje wil hij de overheidsinkomsten verzekeren en de financiële druk op economische actoren verhogen om minder uit te stoten. Toch kan en moet men nog een stuk verder gaan. De vennootschaps- en de personenbelasting nemen van bedrijven en burgers een stuk […]

Opinie De ondernemer Thomas Leysen breekt een lans voor een CO2-taks. Met dat fiscaal prijskaartje wil hij de overheidsinkomsten verzekeren en de fina…

5 juli 2018

Lees meer

De saga van de gesplitste inschrijving

De Vlaamse Belastingdienst heeft met zijn standpunt (nr. 15004) inzake de gesplitste aankoop/de gesplitste inschrijving van vruchtgebruik en bloot eigendom reeds meermaals voor opschudding gezorgd. De optionele tussenkomst van een Nederlandse notaris bij de gesplitste inschrijving van effecten en geldbeleggingen leek niet langer mogelijk/aan te raden. Hoewel de praktijk noodgedwongen de bestaande (en nieuw op […]

De Vlaamse Belastingdienst heeft met zijn standpunt (nr. 15004) inzake de gesplitste aankoop/de gesplitste inschrijving van vruchtgebruik en bloot eig…

28 juni 2018

Lees meer

De Langhe Advocaten begeleidt Vybros bij haar instap in Troost Mechanical Services.

Vybros engageert zich om samen met het huidige management rond Walter Kestens (Tienen Invest Maatschappij), die tevens mee in het kapitaal treden, het Nederlandse bedrijf BV Troost Mechanical Services een nieuwe koers te laten varen.  Vybros realiseert hiermee een mooie aanvulling op haar bestaande activiteiten rond technische dienstverlening en metaalverwerking.  De Langhe Advocaten verleende juridisch […]

Vybros engageert zich om samen met het huidige management rond Walter Kestens (Tienen Invest Maatschappij), die tevens mee in het kapitaal treden, het…

28 juni 2018

Lees meer

De nieuwe interestaftrekbeperking

De interesten die een vennootschap betaalt op leningen, zijn in principe aftrekbaar als beroepskost, mits een aantal drempels nageleefd worden.  Eén van deze drempels is de zogenaamde “thincapregeling”, die de interestaftrek van vennootschappen beperkt die te veel schulden hebben in verhouding tot hun eigen vermogen (onderkapitalisatie). 1. Huidige regeling onderkapitalisatie Er is sprake van onderkapitalisatie […]

De interesten die een vennootschap betaalt op leningen, zijn in principe aftrekbaar als beroepskost, mits een aantal drempels nageleefd worden.  Eén…

27 juni 2018

Lees meer

Betekent het UBO-register het einde van uw fiscale anonimiteit als aandeelhouder?

Het UBO-register (“Ultimate Beneficial Owners”) werd ingevoerd bij de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en gaf uitvoering aan de vierde Europese antiwitwasrichtlijn.  De algemene principes werden verder uitgewerkt bij koninklijk besluit.  De tekst hiervan ligt klaar, enkel de publicatie laat op zich wachten. […]

Het UBO-register (“Ultimate Beneficial Owners”) werd ingevoerd bij de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de fi…

25 juni 2018

Lees meer

De Langhe Advocaten staat de familie Carrette bij in de overdracht van Westlease

Na een tijdperk dat bijna een halve eeuw omspant, heeft de familie Carrette besloten om Westlease, het Belgische leasingbedrijf voor K.M.O.’s bij uitstek, in haar geheel over te dragen aan de Van Mossel Automotive Groep, een belangrijke Nederlandse speler in de leasingmarkt die zich de laatste jaren meer en meer over de landsgrenzen begeeft. De […]

Na een tijdperk dat bijna een halve eeuw omspant, heeft de familie Carrette besloten om Westlease, het Belgische leasingbedrijf voor K.M.O.’s bij ui…

7 juni 2018

Lees meer

Alweer een goede reden om de gemeentebelasting na te kijken

Provincies, steden en gemeenten hebben een fiscale autonomie die hen toelaat om belastingen op te leggen en te innen.  Het lokale bestuur bepaalt zelf het criterium en het bedrag van de belasting, maar moet hierbij steeds de normen van een hogere rang respecteren.  Daar knelt vaak het schoentje. 1. Belastingen op economische bedrijvigheid en kantooroppervlakten […]

Provincies, steden en gemeenten hebben een fiscale autonomie die hen toelaat om belastingen op te leggen en te innen.  Het lokale bestuur bepaalt zel…

31 mei 2018

Lees meer

De Langhe Advocaten staat Demeyer Construct bij in de overname van Berle

Na jaren de drijvende kracht te hebben gevormd achter het familiebedrijf Berle, heeft de familie Samyn beslist om het bedrijf toe te vertrouwen aan Demeyer Construct. De synergie tussen Demeyer Construct en Berle zal ongetwijfeld een verdere groei voor beide bedrijven in de hand werken. De samenhang van beide bedrijven zal groeikansen bieden aan de […]

Na jaren de drijvende kracht te hebben gevormd achter het familiebedrijf Berle, heeft de familie Samyn beslist om het bedrijf toe te vertrouwen aan De…

17 mei 2018

Lees meer

De gesplitste aankoop van vastgoed in het vizier van de fiscus

De media berichtten onlangs dat de fiscus er in de toekomst gedurende controles nauw op zal toezien dat de waardering van het vruchtgebruik  –  in de gevallen van een gesplitste aankoop (vruchtgebruik / blote eigendom) van een onroerend goed  –  aan de hand van correcte maatstaven gebeurd is. Voordelen van de gesplitste aankoop De aankoop […]

De media berichtten onlangs dat de fiscus er in de toekomst gedurende controles nauw op zal toezien dat de waardering van het vruchtgebruik  –  in…

6 april 2018

Lees meer

Fiscale implicaties bij stopzetting van uw eenmanszaak

Wie er aan denkt om zijn eenmanszaak om te zetten naar een vennootschap om aan de progressieve tarieven te ontsnappen en van de recent verlaagde tarieven te genieten, moet rekening houden met een mogelijke taxatie van stopzettingsmeerwaarden. De omvorming van een eenmanszaak tot een vennootschap gebeurt meestal op twee manieren: ofwel (a) verkoopt de ondernemer […]

Wie er aan denkt om zijn eenmanszaak om te zetten naar een vennootschap om aan de progressieve tarieven te ontsnappen en van de recent verlaagde tarie…

30 maart 2018

Lees meer

De Langhe Advocaten begeleidt de oprichting van de netwerkonderneming Belgian Meat Partners en de overname van de groep Derwa.

Onder impuls van Euro Meat Group uit Moeskroen, hebben vijf partners uit de Belgische vleesindustrie (varken en rund) de krachten gebundeld binnen het nieuwe Belgian Meat Partners. Samen met Groep De Brauwer (Groep Danis, The Duke of Berkshire®), Piron Gotta, Q-Food en Sobemax, wil de netwerkonderneming verder focussen op een duurzame en ethische business rondom […]

Onder impuls van Euro Meat Group uit Moeskroen, hebben vijf partners uit de Belgische vleesindustrie (varken en rund) de krachten gebundeld binnen het…

28 maart 2018

Lees meer

De Langhe begeleidt Straco bij haar instap in
Forum Jobs

Na jarenlange succesvolle groei achtten de oprichter en het management van Forum Jobs de tijd rijp om de controle door te geven aan een private investeerder. De Langhe Advocaten heeft Straco begeleid bij de diverse aspecten voor de verwerving van een meerderheidsbelang in voornoemd groeibedrijf. Over Forum Jobs: Forum Jobs heeft met haar uitvalsbasis in […]

Na jarenlange succesvolle groei achtten de oprichter en het management van Forum Jobs de tijd rijp om de controle door te geven aan een private invest…

26 maart 2018

Lees meer

Belang notionele interestaftrek neemt af

De notionele interestaftrek, ingevoerd in 2005, beoogde het fiscale onderscheid tussen eigen vermogen en vreemd vermogen voor vennootschappen weg te werken en de ontwikkeling van KMO’s te versterken. Vandaag, 13 jaar na de invoering ervan, is de notionele interestaftrek opnieuw gewijzigd, in negatieve zin.  De vraag kan gesteld worden of deze maatregel nog voldoende fiscaal […]

De notionele interestaftrek, ingevoerd in 2005, beoogde het fiscale onderscheid tussen eigen vermogen en vreemd vermogen voor vennootschappen weg te w…

20 maart 2018

Lees meer

De Langhe Advocaten verwelkomt Werner Heyvaert én opent nichekantoor te Brussel

Werner Heyvaert zal officieel begin maart 2018 toetreden tot het kantoor De Langhe Advocaten.  Werner is één van de Belgische toonaangevende advocaten op vlak van internationale fiscaliteit.  Samen met Frank De Langhe en Sara Burm zal Werner mee de verdere groei / strategie van het advocatenkantoor uitstippelen op vlak van internationale fiscaliteit.  In het hart […]

Werner Heyvaert zal officieel begin maart 2018 toetreden tot het kantoor De Langhe Advocaten.  Werner is één van de Belgische toonaangevende advoca…

23 februari 2018

Lees meer

27 maart 2018 lunch seminar
Buitenlandse klanten en leveranciers

      27 maart 2018 organiseren wij een lunch seminar met als centrale thema: Tips & Tricks bij internationale aan- en verkopen.  In 1,5 uur verneemt u meer over de fundamentele juridische aandachtspunten die het succes van uw internationale handelstransacties regelen en beïnvloeden. Programma 12u00:  Ontvangst en lunch 12u30:  Topics: Essentieel juridisch kader bij het onderhandelen […]

      27 maart 2018 organiseren wij een lunch seminar met als centrale thema: Tips & Tricks bij internationale aan- en verkopen. …

21 februari 2018

Lees meer

Erkend vormingsoperator IAB
Instituut van de accountants en de belastingconsulenten

Met trots melden we dat het kantoor De Langhe Advocaten officieel erkend is door het IAB als vormingsoperator vanaf 1 februari 2018.  Het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten autoriseert het kantoor De Langhe Advocaten om opleidingen als Permanente Vorming aan te bieden met erkenningsnummer B0564/2018-02.  Op die manier waarborgen wij de kwaliteit van […]

Met trots melden we dat het kantoor De Langhe Advocaten officieel erkend is door het IAB als vormingsoperator vanaf 1 februari 2018.  Het Instituut v…

20 februari 2018

Lees meer

De Langhe Academy

De Langhe Advocaten organiseert seminaries op vlak van fiscaliteit, handelscontracten en vennootschapsrecht (M&A, overnames). Wij richten ons tot accountants, boekhouders, bedrijfsrevisoren, bedrijfsjuristen, bouwpromotoren, makelaars, sales managers, zaakvoerders en verantwoordelijken van financiële diensten.  Naast specifiek doelgroepgerichte onderwerpen, bieden we seminaries aan met het oog op het volledige bedrijf, waarbij fiscale, bestuurlijke en financiële praktijkgebieden elkaar raken. […]

De Langhe Advocaten organiseert seminaries op vlak van fiscaliteit, handelscontracten en vennootschapsrecht (M&A, overnames). Wij richten ons tot …

20 februari 2018

Lees meer

De Langhe Advocaten begeleidt instap Vybros in GeoXYZ

Vybros slaat de handen ineen met CEO en oprichter Patrick Reyntjens, die in 2015 nog werd verkozen tot West-Vlaamse jonge ondernemer van het jaar.  Samen wensen zij als partners de groei van GeoXYZ verder te ondersteunen en de uitbouw van het bedrijf te realiseren. Hierbij stond ons kantoor Vybros bij in iedere stap van het […]

Vybros slaat de handen ineen met CEO en oprichter Patrick Reyntjens, die in 2015 nog werd verkozen tot West-Vlaamse jonge ondernemer van het jaar.  S…

13 februari 2018

Lees meer

Ook Nieuwpoort moet belasting op tweede verblijven terugbetalen!

Nieuwpoort verliest de strijd over de belastingen op tweede verblijven.  Deze belasting, die maar liefst 15 verschillende tarieven kent, schendt het gelijkheidsbeginsel. Dat oordeelt de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, nadat twaalf eigenaars van een tweede verblijf een verzoekschrift hadden ingediend. De stad Nieuwpoort tekent geen beroep aan tegen de uitspraak. Vorige zomer, in juli […]

Nieuwpoort verliest de strijd over de belastingen op tweede verblijven.  Deze belasting, die maar liefst 15 verschillende tarieven kent, schendt het …

7 februari 2018

Lees meer

Extra munitie om tweedeverblijfstaks aan te vechten

In  twaalf verschillende vonnissen haalden eigenaars die de tweedeverblijfstaks in Nieuwpoort aanvochten hun gelijk.  De rechtbank oordeelde dat de belasting het gelijkheidsbeginsel schendt en dus nietig is.  Wat zijn de gevolgen?   De belasting op de tweede verblijven ligt vooral aan de kust onder vuur. In januari 2018 velde de rechtbank van eerste aanleg van […]

In  twaalf verschillende vonnissen haalden eigenaars die de tweedeverblijfstaks in Nieuwpoort aanvochten hun gelijk.  De rechtbank oordeelde dat de …

5 februari 2018

Lees meer

EHBO-FC: Eerste Hulp Bij
Onaangekondigde Fiscale Controle

De fiscus heeft diverse mogelijkheden om fiscale informatie te verzamelen. Eén daarvan is bijzonder zinvol: een onaangekondigd bezoek van de (bedrijfs)gebouwen laat de fiscus immers toe om de informatie aan de bron te verzamelen. Die bevoegdheid is weliswaar aan voorwaarden onderworpen, maar een ondernemer kan zich beter voorbereiden op dergelijk bezoek om niet voor verrassingen […]

De fiscus heeft diverse mogelijkheden om fiscale informatie te verzamelen. Eén daarvan is bijzonder zinvol: een onaangekondigd bezoek van de (bedrijf…

2 februari 2018

Lees meer

Hervorming huwelijksvermogensrecht: gevolgen voor de familiaal ondernemer

Eind 2017 werd het wetsvoorstel tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht ingediend in de Kamer. Uit het wetsvoorstel blijkt dat een aantal wijzigingen van belang zullen zijn voor ondernemers. Huwelijksstelsels Op dit moment bestaan er 3 huwelijksstelsels: het wettelijk stelsel, waarbij de goederen van de echtgenoten opgedeeld worden in 3 vermogens. Er zijn de eigen vermogens […]

Eind 2017 werd het wetsvoorstel tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht ingediend in de Kamer. Uit het wetsvoorstel blijkt dat een aantal wijzi…

1 februari 2018

Lees meer

Meerwaarde op aandelen voor belastingplichtige vennootschappen anno 2018 – valkuilen en opportuniteiten

Via de pers en sociale media bereikte ons het bericht dat verkoop van de aandelen van RSC Anderlecht door minderheidsaandeelhouders vóór 31 december 2017 diende uitgevoerd te worden en dit om fiscale redenen.  Wat zijn nu juist de wijzigingen inzake meerwaardebelasting die door het zomerakkoord geïmplementeerd werden? Wat zal er veranderen? Vóór de hervormingen ingevoerd door […]

Via de pers en sociale media bereikte ons het bericht dat verkoop van de aandelen van RSC Anderlecht door minderheidsaandeelhouders vóór 31 decembe…

31 januari 2018

Lees meer

Mooi resultaat actie Work 1 Hour for Life!

Maandag 18 december werkten wij van harte  “1 Hour for Life”  ten voordele van de Belgische projecten van SOS Kinderdorpen alsook Somival. Benieuwd naar het resultaat?  Bekijk hier het filmpje waar de cheque wordt overhandigd aan SOS Kinderdorpen (1’16’’): https://dewarmsteweek.stubru.be/actiefilm/work-1-hour-for-life-voor-sos-kinderdorpen  https://www.advocaat.be/work-1-hour-for-life  

Maandag 18 december werkten wij van harte  “1 Hour for Life”  ten voordele van de Belgische projecten van SOS Kinderdorpen alsook Somival. Benie…

19 december 2017

Lees meer

De rechtstreekse vordering van de onderaannemer wijzigt vanaf 1 januari 2018

Vanaf volgend jaar kan een bouwheer die tot betaling wordt aangesproken door een onderaannemer, deze betaling consigneren en zo buiten een discussie tussen de onderaannemer en de hoofdaannemer blijven.  Tegelijk kan de onderaannemer zo sneller zekerheid krijgen bij dreigend faillissement van de hoofdaannemer. 1. De rechtstreekse vordering van de onderaannemer:  principes Een onderaannemer die door […]

Vanaf volgend jaar kan een bouwheer die tot betaling wordt aangesproken door een onderaannemer, deze betaling consigneren en zo buiten een discussie t…

14 december 2017

Lees meer

De Langhe Advocaten steunt SOS Kinderdorpen en Somival tijdens De Warmste Week!

Het team van De Langhe Advocaten werkt op maandag 18 december één uur ten voordele van de Belgische projecten van SOS Kinderdorpen en Somival! Jaarlijks organiseert Studio Brussel de Warmste Week tijdens Music for Life.  Graag dragen ook wij ons centje bij via de actie “Work 1 hour for life”. Wat is Work 1 hour for life? […]

Het team van De Langhe Advocaten werkt op maandag 18 december één uur ten voordele van de Belgische projecten van SOS Kinderdorpen en Somival! Jaar…

7 december 2017

Lees meer

Het multilateraal instrument:
het belangrijkste belastingverdrag ter wereld?

België en 70 andere landen tekenden op 7 juni 2017 het zogenaamde “multilateraal  instrument” (“MLI”), wat zorgt voor een aanpassing van de belastingverdragen van de ondertekenaars. Waarover gaat het? Als reactie op de recente fiscale schandalen (Luxleaks, Panama Papers, Google, Amazon, enz.) werkte de OESO een actieplan uit dat de uitholling van belastinggrondslagen en kunstmatige […]

België en 70 andere landen tekenden op 7 juni 2017 het zogenaamde “multilateraal  instrument” (“MLI”), wat zorgt voor een aanpassing van de …

30 november 2017

Lees meer

Jong talent gespot op jobbeurzen te Leuven en Gent!

Afgelopen week waren we present op de VRG studentenjobbeurzen te Leuven en Gent.  Dinsdag 13 november stelden we onze beursstand op in de Jubileumzaal van de Universiteitshallen van de KU Leuven.  Keurig in het pak en vergezeld van origineel opgemaakte CV’s, presenteerden de studenten zich van hun beste kant.  Sterke profielen met een ondernemingszin en […]

Afgelopen week waren we present op de VRG studentenjobbeurzen te Leuven en Gent.  Dinsdag 13 november stelden we onze beursstand op in de Jubileumzaa…

20 november 2017

Lees meer

Kapitaalvermindering uitvoeren wordt fiscaal rekenwerk

De regering wil het tarief van de vennootschapsbelasting verlagen van 33% naar 29% vanaf 2018 en 25% vanaf 2020.  Deze wijziging was broodnodig om de competitiviteit met de ons omringende landen te vrijwaren.  Het Zomerakkoord bevat echter ook een aantal compenserende maatregelen, die het verlies aan belastinginkomsten moeten opvangen.  Eén van deze maatregelen is de […]

De regering wil het tarief van de vennootschapsbelasting verlagen van 33% naar 29% vanaf 2018 en 25% vanaf 2020.  Deze wijziging was broodnodig om de…

17 november 2017

Lees meer

Seminarie Opportuniteiten 2018 in het licht van het Zomerakkoord

Donderdag 9 november 2017 mochten we heel wat geïnteresseerde gasten verwelkomen op het lunchseminarie te Gent.  Op de agenda stond hét topic waar de laatste maanden al veel over werd geschreven, met name de opportuniteiten 2018 in het licht van het Zomerakkoord. Frank De Langhe verwelkomde alle aanwezigen waarna Kim Bronselaer de infosessie startte met […]

Donderdag 9 november 2017 mochten we heel wat geïnteresseerde gasten verwelkomen op het lunchseminarie te Gent.  Op de agenda stond hét topic waar …

10 november 2017

Lees meer

Lunchcauserie 9 november 2017

‘Anti-misbruikbepaling en DBI/RV-impact voor holdingstructuren’  Hans Decleir ‘Hervorming van de vennootschapsbelasting’  Kim Bronselaer Tijdens een verzorgde lunchcauserie verneemt u wat het effect is van de nieuwe fiscale regels uit het Zomerakkoord op uw onderneming. Eind 2016 werden er specifieke bepalingen aangenomen die misbruik van de DBI-aftrek en van de vrijstelling van roerende voorheffing counteren. Intussen […]

‘Anti-misbruikbepaling en DBI/RV-impact voor holdingstructuren’  Hans Decleir ‘Hervorming van de vennootschapsbelasting’  Kim Bronselaer Tij…

20 oktober 2017

Lees meer

Blijft uw managementvennootschap interessant vanaf 1 januari 2018?

Enkele juridische evoluties op fiscaal en vennootschapsrechtelijk vlak geven aanleiding om stil te staan bij de toekomstperspectieven van uw managementvennootschap, of de oprichting ervan. Fiscale wijzigingen Vanaf 1 januari 2018 treden een aantal nieuwe regels in werking die de fiscaliteit van de managementvennootschap betekenisvol wijzigen. Vooreerst is er de daling van het tarief van de vennootschapsbelasting. Vanaf […]

Enkele juridische evoluties op fiscaal en vennootschapsrechtelijk vlak geven aanleiding om stil te staan bij de toekomstperspectieven van uw manageme…

12 oktober 2017

Lees meer

Beleggingsfiscaliteit: buurlanden bieden fiscale snoepjes, België een zuurtje

Nederland schaft de dividendbelasting af en hervormt de vermogensrendementsheffing.  Frankrijk schaft de zogenaamde rijkentaks af.  Noorwegen zal de vermogensbelasting gevoelig verminderen.  Zelfs de Verenigde Staten overwegen om beleggingen via fiscaal transparante entiteiten minder te belasten.  Loopt België hopeloos achter? Bijna 7 maanden na de parlementsverkiezingen is er eindelijk een coalitie rond Rutte.  In het Nederlandse […]

Nederland schaft de dividendbelasting af en hervormt de vermogensrendementsheffing.  Frankrijk schaft de zogenaamde rijkentaks af.  Noorwegen zal de…

11 oktober 2017

Lees meer

Extra belastingkrediet voor dividenden van Franse oorsprong? Ja zegt het Hof van Cassatie – Fiscus weigert…

Het arrest van het Hof van Cassatie van 16 juni 2017 geeft aan de natuurlijke persoon die dividenden van Franse oorsprong ontvangt een extra geschenk van 15,00% op het netto ontvangen dividend. De fiscus weigert echter de belasting terug te storten. Wij hebben in een vorige bijdrage hierover uitvoerig bericht. Waarover gaat het? Dividenden uitgekeerd […]

Het arrest van het Hof van Cassatie van 16 juni 2017 geeft aan de natuurlijke persoon die dividenden van Franse oorsprong ontvangt een extra geschenk …

10 oktober 2017

Lees meer

Meer duidelijkheid over de effectentaks

De federale regering heeft een akkoord bereikt over de modaliteiten van de in het Zomerakkoord aangekondigde effectentaks. 1. Principe De effectentaks is een heffing die zal worden geheven indien een “effectenrekening” een waarde heeft van meer dan 500 000,00 EUR.  In dat geval zal u een heffing van 0,15% betalen over de totale waarde van […]

De federale regering heeft een akkoord bereikt over de modaliteiten van de in het Zomerakkoord aangekondigde effectentaks. 1. Principe De effectentaks…

9 oktober 2017

Lees meer

De Langhe Advocaten wint Golden Dolphin

De Langhe Advocaten heeft een Golden Dolphin gewonnen op The Cannes Corporate Media & TV Awards in de categorie Online Media Corporate. Een internationale jury van professionals uit de film en communicatiewereld selecteerde de film uit bijna 1000 ingezonden corporate image films van over heel de wereld. Samen met De Langhe Advocaten nam een delegatie […]

De Langhe Advocaten heeft een Golden Dolphin gewonnen op The Cannes Corporate Media & TV Awards in de categorie Online Media Corporate. Een intern…

30 september 2017

Lees meer

Wat betekent het nieuwe erfrecht voor de KMO-eigenaar?

Op 20 juli 2017 heeft het federaal parlement de wet tot wijziging van het erfrecht definitief goedgekeurd. Hierdoor wordt het gros van de regels van het erfrecht – die reeds dateren van 1804 – gemoderniseerd en aangepast aan de huidige maatschappelijke noden. Deze nieuwe regels, die van toepassing zullen zijn op alle nalatenschap die openvallen […]

Op 20 juli 2017 heeft het federaal parlement de wet tot wijziging van het erfrecht definitief goedgekeurd. Hierdoor wordt het gros van de regels van h…

25 september 2017

Lees meer
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN