Close

Nieuws

Schakels van succes: tussenpersonen in het handelsverkeer (deel 1)

Als producent wil u uw producten zo efficiënt mogelijk bij de eindafnemer brengen. Daarvoor kan het interessant zijn om te werken met tussenpersonen. De keuze van distributieregime is afhankelijk van zowel economische als juridische overwegingen. In dit artikel geven wij een overzicht van de verschillende actoren in het distributieproces en enkele juridische aandachtspunten. Directe verkoop […]

Als producent wil u uw producten zo efficiënt mogelijk bij de eindafnemer brengen. Daarvoor kan het interessant zijn om te werken met tussenpersonen.…

24 mei 2024

Lees meer

Fiscaal misbruik: één voor allen, allen voor één!

Fiscaal misbruik resulteert vaak uit een ketting aan rechtshandelingen. Aan het Hof van Cassatie werd onlangs de vraag gesteld of het een vereiste is dat de belastingplichtige formeel deelneemt aan elk onderdeel van deze ketting. Principe Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer een belastingplichtige zich door het stellen van een rechtshandeling of een geheel […]

Fiscaal misbruik resulteert vaak uit een ketting aan rechtshandelingen. Aan het Hof van Cassatie werd onlangs de vraag gesteld of het een vereiste is …

18 april 2024

Lees meer

Chambers global practice guides – Corporate tax 2024

De Langhe Attorneys has contributed to Corporate Tax (Law and Practice) 2024, published by Chambers Global Practice Guides. The Corporate Tax Practice Guide provides expert legal commentary on key issues for businesses. Frank De Langhe, managing partner and Head of Tax and Evert Moonen, associate, co-authored the Law and Practice – Belgian chapter.  We would […]

De Langhe Attorneys has contributed to Corporate Tax (Law and Practice) 2024, published by Chambers Global Practice Guides. The Corporate Tax Practice…

4 april 2024

Lees meer

Weg met het samenloopverbod en de quasi-immuniteit van de hulppersoon

Op 1 februari 2024 is Boek 6 (buitencontractuele aansprakelijkheid) van het Burgerlijk Wetboek aangenomen, als volgende stap in de globale hervorming daarvan. Een belangrijke verandering is de afschaffing van het “samenloopverbod” en de “quasi-immuniteit van de hulppersoon”. In dit artikel staan we stil bij wat dit betekent. Het samenloopverbod en de quasi-immuniteit van de hulppersoon […]

Op 1 februari 2024 is Boek 6 (buitencontractuele aansprakelijkheid) van het Burgerlijk Wetboek aangenomen, als volgende stap in de globale hervorming …

25 maart 2024

Lees meer

Verplichte aanpassing van de statuten van uw vennootschap: help ik heb de deadline gemist!

Op 1 januari 2024 liep de deadline af om de statuten van uw vennootschap tijdig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen (“WVV”, in werking getreden sinds 1 mei 2019). Betekent dit nu dat uw vennootschap een boete dient te betalen? Zal uw vennootschap ontbonden worden? U leest […]

Op 1 januari 2024 liep de deadline af om de statuten van uw vennootschap tijdig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek…

14 februari 2024

Lees meer

De recente belastingverhogingen voor vzw’s, stichtingen en erfpacht- en opstalconstructies op een rijtje gezet

Eind 2024 werd een wet aangenomen waarbij de patrimoniumtaks werd hervormd. Daarnaast werd ook het tarief voor de registratie van een vestiging of overdracht van een opstal- of erfpachtrecht, verhoogd. Hervorming van de patrimoniumtaks Tot en met 31 december 2023 bedroeg het tarief van de patrimoniumtaks 0,17%. Mits een paar wettelijke uitzonderingen werd dit tarief […]

Eind 2024 werd een wet aangenomen waarbij de patrimoniumtaks werd hervormd. Daarnaast werd ook het tarief voor de registratie van een vestiging of ove…

9 februari 2024

Lees meer

Belastbare ‘abnormale’ meerwaarden op aandelen zijn volgens het Grondwettelijk Hof belastbaar op nettobasis

In een recent arrest oordeelde het Grondwettelijk Hof dat er discriminatie bestaat tussen de wijze waarop ‘abnormale’ meerwaarden op aandelen en ‘abnormale’ occassionele winsten of baten (andere dan diegene die worden verkregen uit financiële producten) worden belast.  De eerste categorie wordt belast op brutobasis terwijl dit voor de tweede categorie op nettobasis gebeurt.  Het Grondwettelijk […]

In een recent arrest oordeelde het Grondwettelijk Hof dat er discriminatie bestaat tussen de wijze waarop ‘abnormale’ meerwaarden op aandelen en …

16 januari 2024

Lees meer

Hoe zat het ook alweer met de duur van handelshuur?

Stel: u voltooit uw opleiding als patissier en wenst uw eigen bakkerij te starten. Na lang zoeken, vindt u het gedroomde pand op de ideale locatie. U ziet de toekomst rooskleurig in, maar wordt geconfronteerd met een verhuurder die slechts een contract van 3 jaar wil. In zo’n geval is het cruciaal om te weten […]

Stel: u voltooit uw opleiding als patissier en wenst uw eigen bakkerij te starten. Na lang zoeken, vindt u het gedroomde pand op de ideale locatie. U …

12 januari 2024

Lees meer

Werken met contracten in 2023 – Deel 2

Techlink houdt steeds de ogen open voor kennis en evoluties die haar leden aanbelangen. Anno 2023 is het nuttig om de blik te richten op de wetgeving rond het afsluiten, uitvoeren en stopzetten van contracten. Er is de laatste jaren immers heel wat veranderd. Zo voerde de B2B-wet sinds 1 december 2020 een nieuw wettelijk […]

Techlink houdt steeds de ogen open voor kennis en evoluties die haar leden aanbelangen. Anno 2023 is het nuttig om de blik te richten op de wetgeving …

8 december 2023

Lees meer

De Europese Herstructureringsrichtlijn 2019: opnieuw hertekening van het Belgische insolventielandschap

Sinds 1 september 2023 zijn de nieuwe insolventieregels van toepassing. Deze nieuwe insolventieregels komen er naar aanleiding van de implementatie van de Europese Herstructureringsrichtlijn 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad. De Belgische wetgever heeft zich echter niet beperkt tot de implementatie. Bijkomend werden een aantal grondige wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor wordt het Belgische insolventielandschap […]

Sinds 1 september 2023 zijn de nieuwe insolventieregels van toepassing. Deze nieuwe insolventieregels komen er naar aanleiding van de implementatie va…

4 december 2023

Lees meer

YOUCA Action Day

Op 19 oktober 2023, hadden wij de eer om Marie-Hélène Boone te ontvangen voor YOUCA Action Day. Zij is studente aan de Sint Paulus school, campus Hemelvaart te Waregem. Zij leerde ons kantoor kennen en beleefde een werkdag samen met onze advocaten! Wij wensen haar nog veel succes toe met haar toekomstige studies en het […]

Op 19 oktober 2023, hadden wij de eer om Marie-Hélène Boone te ontvangen voor YOUCA Action Day. Zij is studente aan de Sint Paulus school, campus He…

20 oktober 2023

Lees meer

The start of your career? Become a partner of the entrepreneur!

Drink De Langhe 16 oktober 202316u00-20u00 Café RomainRomain Deconinckplein 19000 Gent Jobbeurs Gent 21 november 2023 ICCFamilie Van Rysselberghedreef 29000 Gent Jobbeurs Leuven 23 november 2023 Brabanthal LeuvenBrabantlaan 13001 Leuven Tot binnenkort!Team De Langhe Advocatencontact@de-langhe.be+32 56 62 50 00

Drink De Langhe 16 oktober 202316u00-20u00 Café RomainRomain Deconinckplein 19000 Gent Jobbeurs Gent 21 november 2023 ICCFamilie Van Rysselberghedree…

29 september 2023

Lees meer

Nieuwe wetgeving inzake schulden van de consument

Ondernemingen worden geregeld geconfronteerd met klanten die hun facturen niet tijdig betalen.  Om dergelijk gedrag af te schrikken, hanteren ze algemene voorwaarden die strenge bepalingen omvatten inzake invorderingskosten en schadevergoedingen.  Vanaf 1 september 2023 moet tegenover consumenten echter rekening gehouden worden met nieuwe wetgeving.  De wet van 4 mei 2023 houdende invoeging van boek XIX […]

Ondernemingen worden geregeld geconfronteerd met klanten die hun facturen niet tijdig betalen.  Om dergelijk gedrag af te schrikken, hanteren ze …

25 september 2023

Lees meer

Van de ‘kaasroute’ naar de ‘bierroute’: het ultieme traject in het land der successieplanningen?

Afgelopen vakantieperiode werden heel wat Belgen naar onze buren gelokt.  Niet enkel vakantie- maar ook successieplannen doen echter heel wat Belgen de grens oversteken.  De ‘kaasroute’ leidde er enkele jaren geleden toe dat schenkers zich vaak tot een Nederlandse notaris wendden om aandelen of andere activa te schenken zonder hierop schenkbelasting verschuldigd te zijn.  Toen […]

Afgelopen vakantieperiode werden heel wat Belgen naar onze buren gelokt.  Niet enkel vakantie- maar ook successieplannen doen echter heel wat Belgen …

19 september 2023

Lees meer

Werken met contracten in 2023 – Deel 1

Techlink houdt steeds de ogen open voor kennis en evoluties die haar leden aanbelangen. Anno 2023 is het nuttig om de blik te richten op de wetgeving rond het afsluiten, uitvoeren en stopzetten van contracten. Er is de laatste jaren immers heel wat veranderd. Zo voerde de B2B-wet sinds 1 december 2020 een nieuw wettelijk […]

Techlink houdt steeds de ogen open voor kennis en evoluties die haar leden aanbelangen. Anno 2023 is het nuttig om de blik te richten op de wetgeving …

11 september 2023

Lees meer

Toepassing van het beruchte fiscaal aftrek- en compensatieverbod: kan de rechter de gevolgen temperen?

Sedert de inwerkingtreding van (oud) artikel 207, zevende lid WIB worden belastingplichtigen stelselmatig geconfronteerd met een aftrek- en compensatieverbod wanneer de Administratie een aanslag van ambtswege vestigt of een bericht van wijziging verstuurt waarbij een belastingverhoging van minstens 10% wordt opgelegd. De strikte toepassing ervan leidt echter vaak tot onevenredige resultaten. Nu de eerste rechterlijke […]

Sedert de inwerkingtreding van (oud) artikel 207, zevende lid WIB worden belastingplichtigen stelselmatig geconfronteerd met een aftrek- en compensati…

16 augustus 2023

Lees meer

Het heft in eigen handen nemen bij contractuele discussies?

Het nieuwe verbintenissenrecht biedt verschillende mogelijkheden om contractuele aanspraken efficiënter af te dwingen. Waar u voorheen vaak nog langs de rechter moest om tekortkomingen van uw medecontractant te laten sanctioneren, zal u dit voor nieuwe contracten gesloten na 1 januari 2023 zelf kunnen. In dit artikel geven wij een overzicht van de mogelijkheden en hun […]

Het nieuwe verbintenissenrecht biedt verschillende mogelijkheden om contractuele aanspraken efficiënter af te dwingen. Waar u voorheen vaak nog langs…

20 juni 2023

Lees meer

Uitonverdeeldheidtreding aandeelhouder-vennootschap: niet altijd vindt het verdeelrecht toepassing

Sinds jaren is de aankoop van een onroerend goed in onverdeeldheid door een aandeelhouder met zijn vennootschap een populaire fiscale optimalisatietechniek. Bij een latere uitonverdeeldheidtreding kan de aandeelhouder genieten van het verdeelrecht aan een tarief van 2,5%. Recent stelde het Hof van Cassatie dat soms toch het verkooprecht van 12% van toepassing is. Principe Reeds […]

Sinds jaren is de aankoop van een onroerend goed in onverdeeldheid door een aandeelhouder met zijn vennootschap een populaire fiscale optimalisatietec…

30 mei 2023

Lees meer

Potentiële impact van gewijzigde omstandigheden op uw contracten

Zoals reeds aangehaald in de vorige editie, is de invoering van de “imprevisieleer” een van de meest opvallende vernieuwingen in het verbintenissenrecht. Gewijzigde omstandigheden kunnen voortaan een belangrijke impact hebben op de contracten die u na 1 januari 2023 afsluit. In dit artikel gaan wij dieper in op de voorwaarden en praktische toepassing hiervan. Wettelijke […]

Zoals reeds aangehaald in de vorige editie, is de invoering van de “imprevisieleer” een van de meest opvallende vernieuwingen in het verbintenisse…

12 april 2023

Lees meer

Herroepbaarheid van schenkingen tussen echtgenoten: fiscaal misbruik?

Een schenking tussen echtgenoten is een populair onderdeel bij het opzetten van een successieplanning. In het bijzonder zorgt het herroepelijk karakter van dergelijke schenkingen voor een aantal opportuniteiten. Hoewel de uitoefening van een herroepingsrecht in het verleden steeds fiscaalrechtelijk werd aanvaard, blijkt dat deze praktijk meer en meer onder vuur ligt. Principe Schenkingen zijn in […]

Een schenking tussen echtgenoten is een populair onderdeel bij het opzetten van een successieplanning. In het bijzonder zorgt het herroepelijk karakte…

27 maart 2023

Lees meer

Boek 5, uw nieuwe reisgids door het contractuele landschap

Op 1 januari 2023 werd het nieuwe verbintenissenrecht van kracht. Hoewel het voornamelijk om het verankeren of herformuleren van bestaande principes gaat, worden ook enkele nieuwigheden geïntroduceerd. In dit artikel geven wij een voorproefje van enkele van de meest relevante topics i.v.m. het sluiten, uitvoeren en beëindigen van contracten. Oud vs. Nieuw Burgerlijk Wetboek Voormalig […]

Op 1 januari 2023 werd het nieuwe verbintenissenrecht van kracht. Hoewel het voornamelijk om het verankeren of herformuleren van bestaande principes g…

17 februari 2023

Lees meer

Cassatie geeft de fiscus munitie in de problematiek rond 6% op renovaties

Bepaalde werken in onroerende staat, zoals bijvoorbeeld renovatiewerken, kunnen gefactureerd worden aan een verlaagd BTW-tarief van 6% in plaats van het algemene BTW-tarief van 21% voor (ver)nieuwbouwwerken. In het verleden zijn al meermaals discussies opgelaaid over waar nu precies de grens ligt tussen een nieuwbouw en een renovatie. Recent heeft het Hof van Cassatie zich […]

Bepaalde werken in onroerende staat, zoals bijvoorbeeld renovatiewerken, kunnen gefactureerd worden aan een verlaagd BTW-tarief van 6% in plaats van h…

27 januari 2023

Lees meer

De belangenconflictenprocedure: meer dan een loutere formaliteit

Wanneer een belangenconflict dreigt tussen de vennootschap en één of meerdere van haar bestuurders, dient er in de NV, BV en CV een wettelijk geregelde procedure te worden gevolgd. In de praktijk rijzen hier evenwel vaak vragen over. Heeft u wel een belangenconflict? Wie kan de beslissing nemen? We zetten het even op een rij. […]

Wanneer een belangenconflict dreigt tussen de vennootschap en één of meerdere van haar bestuurders, dient er in de NV, BV en CV een wettelijk gerege…

23 januari 2023

Lees meer

Wijzigingen aan het fiscaal vrijstellingsregime van spaarboekjes op til?

Recent werd door de minister van Financiën een advies gevraagd aan de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (‘FSMA’) over een eventuele wijziging van de fiscale vrijstelling van spaarboekjes. Met het ingewonnen advies hoopt de minister op een passende wijze een einde te kunnen maken aan het, door Europa […]

Recent werd door de minister van Financiën een advies gevraagd aan de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markte…

10 januari 2023

Lees meer

Fiscus dient het beroepsgeheim van de advocaat te allen tijde te eerbiedigen

In een zaak die recent beslecht werd door het Hof van Beroep te Antwerpen werd geoordeeld dat de fiscus vertrouwelijke briefwisseling tussen de belastingplichtige en zijn advocaat, dewelke wordt bekomen naar aanleiding van een fiscale visitatie, niet mag gebruiken in een procedure tegen de belastingplichtige. Feiten Twee gehuwden waren samen bestuurder van 3 vennootschappen waarbij […]

In een zaak die recent beslecht werd door het Hof van Beroep te Antwerpen werd geoordeeld dat de fiscus vertrouwelijke briefwisseling tussen de belast…

16 december 2022

Lees meer

De elektronische handtekening in handelsrelaties

Het toenemende belang van digitale communicatie zorgt ervoor dat een elektronische handtekening steeds frequenter gebruikt wordt in handelsrelaties. Op Europees en Belgisch niveau heeft de wetgever enkele types van elektronische handtekeningen en de hieraan gekoppelde rechtsgevolgen vastgesteld. In dit artikel worden kort de verschillende types en enkele aandachtspunten uiteengezet. 3 soorten elektronische handtekeningen De Europese […]

Het toenemende belang van digitale communicatie zorgt ervoor dat een elektronische handtekening steeds frequenter gebruikt wordt in handelsrelaties. O…

9 december 2022

Lees meer

Asset deal vs. share deal bij vastgoedpromotoren: opnieuw een recent gunstig arrest voor de belastingplichtige

Wanneer een vastgoedpromotor een project realiseert, zal de meerwaarde hierop belastbaar zijn in de directe belastingen (asset deal). Daar dergelijk project kwalificeert als een nieuw onroerend goed is hierop ook btw verschuldigd. Een oplossing om aan deze zware belastingdruk te ontsnappen, kan erin bestaan om te werken via een projectvennootschap en deze te verkopen. Problematiek […]

Wanneer een vastgoedpromotor een project realiseert, zal de meerwaarde hierop belastbaar zijn in de directe belastingen (asset deal). Daar dergelijk p…

2 december 2022

Lees meer

Vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden: wie is UBO?

Het Hof van Justitie heeft in haar rechtspraak geoordeeld dat de vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden enkel uitwerking krijgt op voorwaarde dat het dividend wordt toegekend aan de moedervennootschap die als ‘uiteindelijke gerechtigde/Ultimate Beneficial Owner’ (hierna: UBO) kwalificeert. Deze rechtspraak sijpelt nu ook door in de rulings van de Rulingcommissie, waarbij belang wordt gehecht […]

Het Hof van Justitie heeft in haar rechtspraak geoordeeld dat de vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden enkel uitwerking krijgt op voorwa…

25 november 2022

Lees meer

Uitbreng van onroerend goed bij vereffeningen: verruimde toepassing van het algemeen vast recht mogelijk?

De uitbreng van onroerend goed uit een vennootschap is in principe onderworpen aan het verkooprecht (12%). Een gekende uitzondering is de ‘wachtregeling’, waarbij enkel het algemeen vast recht (50 EUR) wordt geheven. De laatste jaren heeft VLABEL echter niet nagelaten om mist te spuien rond de interpretatie van deze uitzondering. Te pas en te onpas […]

De uitbreng van onroerend goed uit een vennootschap is in principe onderworpen aan het verkooprecht (12%). Een gekende uitzondering is de ‘wachtrege…

18 november 2022

Lees meer

Retroactiviteit bij herstructureringen: fiscale retroactiviteit langer dan zeven maanden mogelijk?

In een eerdere nieuwsbrief deelden wij reeds mee dat de datum waarop een herstructurering (vb. splitsing of fusie) uitwerking krijgt, kan vastgesteld worden tot vóór de datum van de beslissing tot herstructurering zelf.  Naar aanleiding van de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht, kan deze retroactiviteit op boekhoudkundig vlak maximaal één jaar bedragen indien de jaarrekening […]

In een eerdere nieuwsbrief deelden wij reeds mee dat de datum waarop een herstructurering (vb. splitsing of fusie) uitwerking krijgt, kan vastgesteld …

26 september 2022

Lees meer

Verstrengde visie rond het VVPRbis-regime brengt ongewenste gevolgen teweeg

De toepassingsvoorwaarden van het VVPRbis-regime werden begin dit jaar aangepast.  Sinds de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) bestaat niet langer een wettelijk verplicht minimumkapitaal voor de BV.  Meerdere BV’s gingen daarom inmiddels over tot een kapitaalvermindering.  De wetgever schrijft in dit verband echter enkele strikte voorwaarden voor die voldaan […]

De toepassingsvoorwaarden van het VVPRbis-regime werden begin dit jaar aangepast.  Sinds de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en V…

2 september 2022

Lees meer

De Vlaamse planbatenheffing (weldra in een nieuw kleedje?)

De Langhe Advocaten heeft een bijdrage geleverd aan het Tijdschrift voor Fiscaal Recht editie 622.   De bijdrage met als titel “De Vlaamse planbatenheffing (weldra in een nieuw kleedje?)” werd door Evert Moonen en Eline Depaepe geschreven.  De Vlaamse planbatenheffing belast meerwaarden op onroerende goederen die tot stand komen naar aanleiding van een bestemmingswijziging.  Er […]

De Langhe Advocaten heeft een bijdrage geleverd aan het Tijdschrift voor Fiscaal Recht editie 622.   De bijdrage met als titel “De Vlaamse plan…

17 augustus 2022

Lees meer

Nieuw voorontwerp van wet voor fiscale fraudebestrijding: ruimere bevoegdheden voor de fiscus op komst

De minister van Financiën maakte enige tijd geleden in de media bekend dat er een actieplan werd gefinaliseerd dat zich richt op fiscale fraudebestrijding.  Hieruit zou voor de overheid vanaf 2024 jaarlijks één miljard euro aan opbrengsten moeten voortvloeien.  Ondertussen werd dit actieplan reeds in een voorontwerp van wet gegoten.  Hiermee verleent men steeds meer […]

De minister van Financiën maakte enige tijd geleden in de media bekend dat er een actieplan werd gefinaliseerd dat zich richt op fiscale fraudebestri…

3 augustus 2022

Lees meer

Uitbreng van onroerend goed zonder verkooprecht: rulingcommissie aanvaardt snelle omvorming naar personenvennootschap

De uitbreng van een onroerend goed uit een vennootschap gaat in de regel gepaard met een hoge fiscale last gelet op het verkooprecht van 12%.  Personenvennootschappen beschikken echter over uitzonderingen. De rulingcommissie diende te oordelen over een casus waarin een kapitaalvennootschap zich wou omvormen tot een personenvennootschap om nadien een onroerend goed uit te brengen […]

De uitbreng van een onroerend goed uit een vennootschap gaat in de regel gepaard met een hoge fiscale last gelet op het verkooprecht van 12%.  Pe…

1 juli 2022

Lees meer

Contracten tussen bedrijven voor outsourcing vereisen wederzijds respect

Goede afspraken maken goede vrienden. In functie daarvan is het bij outsourcing van bepaalde activiteiten belangrijk werk te maken van een goed onderbouwd contract tussen beide ondernemingen. De expertise van gespecialiseerde advocaten is vaak cruciaal bij het opstellen van zo’n overeenkomst. Frank De Langhe, Sara Burm en Bruno Thoen van De Langhe Advocaten geven een […]

Goede afspraken maken goede vrienden. In functie daarvan is het bij outsourcing van bepaalde activiteiten belangrijk werk te maken van een goed onderb…

19 mei 2022

Lees meer

Contractuele bescherming tegen prijsstijgingen

De coronapandemie en de oorlog in Oekraïne veroorzaken een schaarste aan grondstoffen en materialen en hebben een verstorend effect op de globale distributieketen. Deze uitzonderlijke marktomstandigheden confronteren ondernemingen met enorme prijsstijgingen. Een prijsherzieningsbeding kan lopende overeenkomsten bijsturen, maar moet voldoen aan een aantal regels. Contractuele aanknopingspunten  Het is essentieel om in uw commerciële contracten of […]

De coronapandemie en de oorlog in Oekraïne veroorzaken een schaarste aan grondstoffen en materialen en hebben een verstorend effect op de globale dis…

19 mei 2022

Lees meer

Ontsnappen aan strafrechtelijke veroordeling: bevoegdheidsdelegatie?

Het uitoefenen van een leidinggevende functie in een onderneming brengt naast een operationele uitdaging veel verantwoordelijkheid met zich mee. Zo kan u als leidinggevende persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor milieumisdrijven, arbeidsongevallen, enz. Onder bepaalde omstandigheden, riskeert u naast een eventuele schadevergoedingsplicht zelfs strafrechtelijk gesanctioneerd te worden. In dit artikel lichten we een aantal voorzorgsmaatregelen toe […]

Het uitoefenen van een leidinggevende functie in een onderneming brengt naast een operationele uitdaging veel verantwoordelijkheid met zich mee. Zo ka…

11 april 2022

Lees meer

Chambers global practice guides – Corporate tax 2022

De Langhe Advocaten has contributed to Corporate Tax (Law and Practice) 2022, published by Chambers Global Practice Guides. The Corporate Tax Practice Guide provides expert legal commentary on key issues for businesses. Frank De Langhe, managing partner and Head of Tax and Evert Moonen, associate, co-authored the Law and Practice – Belgian chapter.  We would also […]

De Langhe Advocaten has contributed to Corporate Tax (Law and Practice) 2022, published by Chambers Global Practice Guides. The Corporate Tax Pra…

11 april 2022

Lees meer

Verlengde onderzoekstermijn bij fraude: versoepeling op komst?

Volgens een recent ingediend wetsvoorstel zal de positie van de fiscus in fraudedossiers versterkt worden in het kader van het detecteren van handelingen die wijzen op fraude. De vraag stelt zich welke gevolgen dit zal hebben voor de belastingplichtige. Vereiste van “aanwijzingen van fraude” De termijn waarin de fiscus normaliter kan overgaan tot het stellen […]

Volgens een recent ingediend wetsvoorstel zal de positie van de fiscus in fraudedossiers versterkt worden in het kader van het detecteren van handelin…

30 maart 2022

Lees meer

Voornaamste wijzigingen in het nieuwe Frans-Belgisch Dubbelbelastingverdrag

Eind 2021 werd tussen België en Frankrijk een nieuw dubbelbelastingverdrag gesloten.  Dit nieuwe verdrag zal wellicht vanaf 2023 in werking treden. Wij lichten de belangrijkste wijzigingen toe. Huidig Frans-Belgisch Dubbelbelastingverdrag Eenieder met grensoverschrijdende belangen, kan het risico lopen om dubbele belasting te ondergaan. Teneinde dergelijke situaties te vermijden, sluiten de meeste landen een zogenaamd dubbelbelastingverdrag […]

Eind 2021 werd tussen België en Frankrijk een nieuw dubbelbelastingverdrag gesloten.  Dit nieuwe verdrag zal wellicht vanaf 2023 in werking tred…

2 maart 2022

Lees meer

Nut en grenzen van een exoneratiebeding

Voor u als onderneming staat de service aan de klant centraal. Weliswaar is een 100% optimale service niet steeds evident, en kan de klant u aansprakelijk stellen indien u uw verplichtingen niet (volledig) nakomt. Om uw aansprakelijkheid tot een redelijk niveau te beperken (en soms zelfs uit te sluiten), kan u een exoneratiebeding, ook bevrijdingsbeding […]

Voor u als onderneming staat de service aan de klant centraal. Weliswaar is een 100% optimale service niet steeds evident, en kan de klant u aansprake…

17 februari 2022

Lees meer

Hof van Cassatie bevestigt: geen retroactieve toepassing van de algemene antimisbruikbepaling

De fiscus trachtte in het verleden meermaals de algemene antimisbruikbepaling in te roepen bij constructies waarvan een deel van de gestelde rechtshandelingen reeds plaatsvond vóór de inwerkingtreding ervan in 2012.  Deze opvatting stootte in de rechtsleer en rechtspraak op kritiek.  De Hoven van Beroep te Gent en te Antwerpen hebben zich hieromtrent al meermaals in […]

De fiscus trachtte in het verleden meermaals de algemene antimisbruikbepaling in te roepen bij constructies waarvan een deel van de gestelde rechtshan…

19 januari 2022

Lees meer

Nieuwe wettelijke maximumtermijn van 60 dagen voor betaling van B2B facturen

Het is voor de financiële gezondheid van iedere onderneming cruciaal om over de nodige liquiditeit te beschikken.  De toepasselijke betalingstermijn die geldt bij transacties tussen ondernemingen speelt in dit kader een doorslaggevende rol. De recente Wet van 14 augustus 2021 poogt het betaalgedrag tussen ondernemingen verder te verbeteren. Hink-stap-sprong Ondernemingen genieten reeds sinds de Wet van […]

Het is voor de financiële gezondheid van iedere onderneming cruciaal om over de nodige liquiditeit te beschikken.  De toepasselijke betalingstermijn…

4 januari 2022

Lees meer

Geen fiscaal misbruik bij schenking van roerend goed na uitbreng uit de huwgemeenschap

In een recent arrest van het Hof van Beroep te Gent werd VLABEL tweemaal in het ongelijk gesteld. Het Hof oordeelde dat de gecombineerde uitbreng van roerende goederen uit de huwgemeenschap gevolgd door een schenking ervan met betaling van schenkbelastingen niet kwalificeert als fiscaal misbruik. 1 Situatieschets Om fiscaal misbruik tegen te gaan heeft de […]

In een recent arrest van het Hof van Beroep te Gent werd VLABEL tweemaal in het ongelijk gesteld. Het Hof oordeelde dat de gecombineerde uitbreng van …

27 november 2021

Lees meer

The battle of forms: hoe uw algemene voorwaarden doen gelden?

De meeste ondernemingen voorzien in een reeks van algemene voorwaarden om op terug te vallen in hun handelsrelaties. Betekent dit dat bijvoorbeeld bij problemen van betaling of levering alles dan ook volgens deze eigen algemene voorwaarden geregeld is? In handelsrelaties worden vaak van beide kanten algemene voorwaarden gestuurd, welke voorwaarden gelden dan? In dit artikel […]

De meeste ondernemingen voorzien in een reeks van algemene voorwaarden om op terug te vallen in hun handelsrelaties. Betekent dit dat bijvoorbeeld bij…

15 oktober 2021

Lees meer

Grondwettelijk Hof beëindigt jarenlange discriminatie: nu ook verrekening van buitenlandse erfbelasting op roerende goederen mogelijk

Bij het overlijden van een Belgisch rijksinwoner moet – voor de berekening van de erfbelasting – diens wereldwijd vermogen worden aangegeven. Dit kan aanleiding geven tot een dubbele belasting wanneer een deel van dit vermogen in het buitenland gelegen is. De wet voorziet evenwel in een verrekening van de in het buitenland betaalde erfbelasting met […]

Bij het overlijden van een Belgisch rijksinwoner moet – voor de berekening van de erfbelasting – diens wereldwijd vermogen worden aangegeven. …

15 oktober 2021

Lees meer

Het “voorbereidend akkoord” en andere (tijdelijke) hervormingen van de insolventiewetgeving: een doeltreffend vaccin in tijden van economische malaise?

Naast allerlei steunmaatregelen in het kader van de coronapandemie genoten bedrijven tot en met 31 januari 2021 ook van een wettelijke bescherming tegen faillissement. Met de wet van 11 maart 2021 gooit de wetgever het over een andere boeg door de procedure tot gerechtelijke reorganisatie te versoepelen. Wij zetten voor u de belangrijkste wijzigingen op […]

Naast allerlei steunmaatregelen in het kader van de coronapandemie genoten bedrijven tot en met 31 januari 2021 ook van een wettelijke bescherming teg…

23 juni 2021

Lees meer

Roerende voorheffing op Franse dividenden: fiscus legt zich (toch) neer bij visie Hof van Cassatie

Inkomsten van buitenlandse roerende goederen die ontvangen worden door een Belgische belastingplichtige, worden (doorgaans) in het land van oorsprong belast met een bronheffing. In België worden deze inkomsten tevens belast als roerend inkomen. Dit leidt tot dubbele belasting. Dubbele belasting op roerende inkomsten Buitenlandse bronbelasting op buitenlandse roerende goederen wordt in België onder bepaalde voorwaarden […]

Inkomsten van buitenlandse roerende goederen die ontvangen worden door een Belgische belastingplichtige, worden (doorgaans) in het land van oorsprong …

4 juni 2021

Lees meer

Until we meet again: de fiscale impact van de Brexit

Sedert 1 januari 2021 laat het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) de douane-unie en eenheidsmarkt achter zich. Voortaan wordt het VK dan ook effectief als derde land beschouwd en kan het zich niet langer beroepen op de Europese vrijheden en richtlijnen. Om eventuele ongewenste gevolgen zoveel mogelijk te beperken, werd tussen de EU en het VK […]

Sedert 1 januari 2021 laat het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) de douane-unie en eenheidsmarkt achter zich. Voortaan wordt het VK dan ook effectief a…

21 april 2021

Lees meer

Chambers global practice guides – Corporate tax 2021

De Langhe Advocaten has contributed to Corporate Tax (Law and Practice) 2021, published by Chambers Global Practice Guides. The Corporate Tax Practice Guide provides expert legal commentary on key issues for businesses. Frank De Langhe, managing partner and Head of Tax and Evert Moonen, associate, co-authored the Law and Practice – Belgian chapter.  We would also […]

De Langhe Advocaten has contributed to Corporate Tax (Law and Practice) 2021, published by Chambers Global Practice Guides. The Corporate Tax Pra…

15 april 2021

Lees meer

Hoe ver reikt het vraagrecht van een aandeelhouder?

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) voorziet in een vraagrecht voor aandeelhouders. Dit vraagrecht vloeit voort uit de verantwoordingsplicht van het bestuursorgaan tegenover de aandeelhouders. De vraag rijst hoe ver dit vraagrecht van de aandeelhouder reikt.  Wat houdt het vraagrecht in?  Het WVV bepaalt uitdrukkelijk dat de aandeelhouders van een NV, CV en BV […]

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) voorziet in een vraagrecht voor aandeelhouders. Dit vraagrecht vloeit voort uit de verantwoordin…

7 april 2021

Lees meer

The Legal 500: Tax Country Comparative Guide

De Langhe attorneys was the exclusive contributor/expert for the Belgian tax chapter within the 5th edition of The Legal 500: Tax Country Comparative Guide.  Click here to view our chapter. The guide is visible to the 2.9 million unique visitors to the Legal 500 website every year made up of Corporate Counsel, GC’s and Senior Executives. The readership use the guide […]

De Langhe attorneys was the exclusive contributor/expert for the Belgian tax chapter within the 5th edition of The Legal 500: Tax …

1 maart 2021

Lees meer

De balans van één jaar Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

De belangrijkste wijzigingen van 2020 Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad in werking op 1 mei 2019 voor nieuw op te richten vennootschappen en op 1 januari 2020 voor de reeds bestaande – en dus alle – vennootschappen. Met de jaarwisseling maakte De Langhe Advocaten de balans op van één jaar WVV met een […]

De belangrijkste wijzigingen van 2020 Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad in werking op 1 mei 2019 voor nieuw op te richten vennoot…

24 februari 2021

Lees meer

Vennootschapsreorganisatie: boekhoudkundige retroactiviteit van 1 jaar ook fiscaal mogelijk

Het bepalen van een datum waarop transacties of andere verrichtingen boekhoudkundig uitwerking hebben, vormt bij herstructureringen van vennootschappen een belangrijk aspect. Vanaf deze datum worden de handelingen van de overgenomen vennootschap immers boekhoudkundig toegerekend aan de overnemende vennootschap. Onder bepaalde voorwaarden kan deze datum ook retroactief zijn, i.e. vóór de datum van de herstructurering. Sedert […]

Het bepalen van een datum waarop transacties of andere verrichtingen boekhoudkundig uitwerking hebben, vormt bij herstructureringen van vennootschappe…

22 februari 2021

Lees meer

De saga van de gesplitste inschrijving 2.0

In een eerdere nieuwsbrief (https://de-langhe.be/de-saga-van-de-gesplitste-inschrijving/) werd reeds bericht over de vernietiging van het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (hierna Vlabel)  met betrekking tot de gesplitste inschrijving (ook gekend als gesplitste aankoop) door de Raad van State.  Toen werd reeds gewaarschuwd voor een wetgevende ingreep die een voorafgaande registratie van een schenking gebiedt alvorens over te […]

In een eerdere nieuwsbrief (https://de-langhe.be/de-saga-van-de-gesplitste-inschrijving/) werd reeds bericht over de vernietiging van het standpunt va…

15 februari 2021

Lees meer

Volledige btw-aftrek van publiciteits- en makelaarskosten mogelijk voor bouwpromotoren

In een recent arrest van 1 oktober 2020 heeft het Hof van Justitie zich uitgesproken over de btw-aftrek inzake publiciteits-, administratie- en makelaarskosten in hoofde van bouwpromotoren bij een gesplitste verkoop.  Techniek van de gesplitste aankoop In de vastgoedsector komt het vaak voor dat de bouwpromotor een nieuwbouwproject bouwt op een grond van derden via […]

In een recent arrest van 1 oktober 2020 heeft het Hof van Justitie zich uitgesproken over de btw-aftrek inzake publiciteits-, administratie- en makela…

14 december 2020

Lees meer

De familiale maatschap: VLABEL bakent grenzen controlevoorbehoud af

In een recent gepubliceerde voorafgaande beslissing spreekt de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uit omtrent een al te groot controlevoorbehoud in de familiale maatschap. Omzichtigheid met betrekking tot het opstellen van de statuten lijkt geboden. De maatschap als controlevehikel De maatschap, die geen rechtspersoonlijkheid heeft en fiscaal transparant is, is een geliefkoosd instrument om familiale vermogens […]

In een recent gepubliceerde voorafgaande beslissing spreekt de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uit omtrent een al te groot controlevoorbehoud in…

9 december 2020

Lees meer

Ook schenkingen voor buitenlandse notaris belast: “kaasroute” wordt afgesloten

Schenkingsakten van roerende goederen verleden voor buitenlandse notarissen waren tot op heden slechts facultatief te registreren in België. In het kader van een successieplanning werd daarom vaak een beroep gedaan op een Nederlandse notaris om een schenking te organiseren (de “kaasroute”). In dat geval zijn geen registratierechten verschuldigd. Recent werd echter een wetsvoorstel ingediend waarin […]

Schenkingsakten van roerende goederen verleden voor buitenlandse notarissen waren tot op heden slechts facultatief te registreren in België. In het k…

14 oktober 2020

Lees meer

Cassatie 25 juni 2020: een (nieuwe) stand van zaken in niet-concurrentiebedingen

Een veel gestelde, en steeds terugkerende, vraag in het bedrijfsleven: zijn een verkoper van aandelen, een bestuurder, een ex-bestuurder en een aandeelhouder van een vennootschap gehouden tot een niet-concurrentieplicht? De Belgische wetgeving voorziet alvast geen uitdrukkelijk algemeen verbod om concurrerende activiteiten uit te oefenen in hoofde van voormelde personen. A contrario, het Wetboek van Economisch […]

Een veel gestelde, en steeds terugkerende, vraag in het bedrijfsleven: zijn een verkoper van aandelen, een bestuurder, een ex-bestuurder en een aandee…

9 oktober 2020

Lees meer

Wat met algemene vergaderingen en beraadslagingen van een collegiaal bestuursorgaan in tijden van Corona?

Voor vele vennootschappen staat de jaarlijkse algemene vergadering gepland in de komende dagen/weken.  Grote bijeenkomsten zijn momenteel echter nog steeds uit den boze, waardoor ook algemene vergaderingen en beraadslagingen van bestuursorganen in het gedrang komen.  De federale overheid heeft hiervoor een tijdelijke uitzonderingsregeling uitgewerkt. Het volmachten-KB nr. 4 van 9 april 2020 biedt een aantal […]

Voor vele vennootschappen staat de jaarlijkse algemene vergadering gepland in de komende dagen/weken.  Grote bijeenkomsten zijn momenteel echter …

3 juni 2020

Lees meer

Gunstregime voor schenking / vererving familiebedrijven: goed nieuws voor vastgoedparticipaties

Familiale ondernemingen en aandelen van familiale vennootschappen kunnen tegen een voordelig tarief in de registratie- en erfbelasting geschonken c.q. vererfd worden. In het Vlaamse Gewest bedraagt dit tarief 0% voor schenkingen en 3% of 7% voor erfenissen. Eén van de voorwaarden die van toepassing zijn op vennootschappen, betreft de uitoefening van een ‘reële economische activiteit’. […]

Familiale ondernemingen en aandelen van familiale vennootschappen kunnen tegen een voordelig tarief in de registratie- en erfbelasting geschonken c.q.…

2 juni 2020

Lees meer

Praktische hoofdpunten van het nieuwe goederenrecht

Op 30 januari 2020 werd het wetsvoorstel omtrent het nieuwe Boek 3 ‘Goederen’ van het Burgerlijk Wetboek goedgekeurd. Dit brengt grondige wijzigingen met zich mee, die het meest in het oog springen wat betreft de vastgoedsector. Daarvan geven wij in dit artikel de belangrijkste mee, vanuit een praktisch oogpunt. Ook inzake roerende goederen, intellectuele rechten, […]

Op 30 januari 2020 werd het wetsvoorstel omtrent het nieuwe Boek 3 ‘Goederen’ van het Burgerlijk Wetboek goedgekeurd. Dit brengt grondige wijzigin…

1 april 2020

Lees meer

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en verenigingen: 7 praktische nieuwigheden

Sinds 1 januari 2020 zijn de dwingende bepalingen en – voor zover er niets in de statuten van de betrokken vennootschap werd geregeld – ook de regels van suppletief recht van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het “WVV”) onverkort van toepassing op alle vennootschappen. Dit betekent dat u als ondernemer sinds 1 januari […]

Sinds 1 januari 2020 zijn de dwingende bepalingen en – voor zover er niets in de statuten van de betrokken vennootschap werd geregeld – oo…

24 februari 2020

Lees meer

Chambers global practice guide – Corporate tax 2020

Global law firm De Langhe Advocaten has contributed to Corporate Tax (Law and Practice) 2020, published by Chambers Global Practice Guides. The Corporate Tax Practice Guide provides expert legal commentary on key issues for businesses. Frank De Langhe, managing partner and Head of Tax;  Evert Moonen and Justine Bouckaert, associates, co-authored the Law and Practice – […]

Global law firm De Langhe Advocaten has contributed to Corporate Tax (Law and Practice) 2020, published by Chambers Global Practice Guides. The C…

21 februari 2020

Lees meer

Concrete oplossingen voor concrete problemen

Advocatenkantoren noemen zichzelf soms de veiligheidsgordel van de bedrijven. De Langhe Advocaten, met hoofdkantoor in Waregem en vestigingen in Gent en Brussel, heeft zijn focus alvast helemaal vastgepind op de wondere Vlaamse ondernemerswereld. Voor voorman en stichter Frank De Langhe en zijn medevennoten Sara Burm en Bruno Thoen is 2020 sowieso een zeer belangrijk jaar. […]

Advocatenkantoren noemen zichzelf soms de veiligheidsgordel van de bedrijven. De Langhe Advocaten, met hoofdkantoor in Waregem en vestigingen in Gent …

5 februari 2020

Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid: cap mogelijk?

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Een belangrijke vernieuwing is de invoering van de aansprakelijkheidsbeperking. Bent u als bestuurder nu volledig beschermd? Wij lichten het even voor u toe.  Door de invoering van artikel 2:57 WVV heeft de wetgever een aansprakelijkheidsbeperking voor bestuurders (incl. dagelijks bestuurders […]

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Een belangrijke vernieuwing is de invoering van de aanspra…

24 december 2019

Lees meer

Nieuwe Vlaamse regering: fiscale maatregelen

De nieuwe Vlaamse regering heeft in haar regeerakkoord te kennen gegeven de Vlaamse fiscaliteit grondig te hervormen. Wij lichten de opvallendste hervormingen toe: deze met betrekking tot de erfbelastingen en de woonfiscaliteit. Hervorming van de erfbelasting De nalatenschap van een persoon met erfgenamen andere dan de partner of in rechte lijn, wordt in het Vlaams […]

De nieuwe Vlaamse regering heeft in haar regeerakkoord te kennen gegeven de Vlaamse fiscaliteit grondig te hervormen. Wij lichten de opvallendste herv…

5 december 2019

Lees meer

Fiscale consolidatie in België – Doet u mee?

Met de hervorming van de vennootschapsbelasting (door de Wet van 25 december 2017 en later bijgestuurd door de reparatiewetgeving van 30 juli 2018) werd ook in België de mogelijkheid ingevoerd tot fiscale consolidatie. Vanaf aanslagjaar 2020 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 1 januari 2019) kunnen vennootschappen toepassing maken van de groepsbijdrageregeling (artikelen 205/5, 185, […]

Met de hervorming van de vennootschapsbelasting (door de Wet van 25 december 2017 en later bijgestuurd door de reparatiewetgeving van 30 juli 2018…

31 oktober 2019

Lees meer

De Langhe Advocaten begeleidt overdracht Copaco Screenweavers aan Hunter Douglas.

De voorbije decennia werd Copaco Screenweavers door innovatie en organische groei onder impuls van Marc Vervisch uitgebouwd tot een productieonderneming met internationale allures.  De groep rond Copaco Screenweavers genereerde het voorbije jaar meer dan 25 miljoen euro omzet en stelt ruim 125 personeelsleden te werk.  De tijd was rijp voor een overdracht aan de juiste […]

De voorbije decennia werd Copaco Screenweavers door innovatie en organische groei onder impuls van Marc Vervisch uitgebouwd tot een productieondernemi…

16 oktober 2019

Lees meer

Verder “uitstel” aangaande de registratie in het UBO-register

De Federale Overheidsdienst Financiën heeft beslist om in de periode tot en met 31 december 2019 geen sancties te zullen opleggen aan het verantwoordelijke bestuursorgaan voor het niet, foutief of onvolledig registreren in het UBO-register op de eerder gestelde deadline van 30 september 2019.  Meer informatie vindt u in onze eerdere nieuwsbrief, waarin u reeds kon lezen dat de wetgever […]

De Federale Overheidsdienst Financiën heeft beslist om in de periode tot en met 31 december 2019 geen sancties te zullen opleggen aan het verantw…

2 oktober 2019

Lees meer

Hervorming van het Burgerlijk Wetboek

Op 14 mei 2019 werd de wet gepubliceerd die het raamwerk van een nieuw Burgerlijk Wetboek invoert. Voor de hervorming van het Burgerlijk Wetboek heeft Minister van Justitie Koen Geens teruggegrepen naar de techniek van de “aanbouwwetgeving”, waarbij in eerste instantie het raamwerk van een nieuw wetboek wordt opgemaakt, waarin vervolgens de verscheidene onderdelen gefaseerd kunnen […]

Op 14 mei 2019 werd de wet gepubliceerd die het raamwerk van een nieuw Burgerlijk Wetboek invoert. Voor de hervorming van het Burgerlijk Wetboek heeft…

2 augustus 2019

Lees meer

Award voor Corporate Image Profit op het Belgian Corporate Video

Na het winnen van de Golden Dolphin op The Cannes Corporate Media & TV Awards in de categorie Online Media Corporate werd De Langhe Advocaten ook winnaar van de Award voor Corporate Image Profit op het Belgian Corporate Video Festival van 6 juni 2019 met hun film “Partner of the Entrepreneur”.  Een realisatie van Concept […]

Na het winnen van de Golden Dolphin op The Cannes Corporate Media & TV Awards in de categorie Online Media Corporate werd De Langhe Advocaten ook …

27 juni 2019

Lees meer

Retroactieve afschaffing van de minimumbezoldigingsvereiste

In onze nieuwsbrief van 24 oktober 2018 informeerden wij u nog omtrent de laatste stand van zaken van de minimumbezoldigingsvereiste zoals ingevoerd door de wet van 25 december 2017 en aangepast met de reparatiewetgeving van 
30 juli 2018. Alle vennootschappen (zowel grote als kleine) kenden vanaf het boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2018 de […]

In onze nieuwsbrief van 24 oktober 2018 informeerden wij u nog omtrent de laatste stand van zaken van de minimumbezoldigingsvereiste zoals ingevoerd d…

10 juni 2019

Lees meer

Btw op onroerende verhuur: wat met teruggaaf van historische btw?

In eerdere edities van dit magazine hebben wij een overzicht gegeven van de wijzigingen die de wetgever voorzag met betrekking tot de optionele btw op onroerende verhuur.  Sinds 1 januari 2019 is deze wetgeving van kracht en kan deze optie worden toegepast.  De fiscus was er echter als de kippen bij om haar eigen visie […]

In eerdere edities van dit magazine hebben wij een overzicht gegeven van de wijzigingen die de wetgever voorzag met betrekking tot de optionele btw op…

19 april 2019

Lees meer

Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen eindelijk goedgekeurd Het hing al een tijdje in de lucht, maar op 28 februari 2019 werd het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het zogenaamde “WVV”) finaal door de Kamer goedgekeurd. Het nieuwe wetboek betekent een grondige hervorming, vereenvoudiging en modernisering van het bestaande vennootschapsrecht. Vereenvoudiging van het […]

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen eindelijk goedgekeurd Het hing al een tijdje in de lucht, maar op 28 februari 2019 werd het nie…

19 april 2019

Lees meer

De Langhe Advocaten adviseert Steven Brouckaert bij de instap van Baltisse in Partners in Accountancy.

De Langhe Advocaten adviseert Steven Brouckaert bij de instap van Baltisse in Partners in Accountancy. Door de samenwerking met het Belgische investeringsfonds Baltisse kan Partners in Accountancy haar groei in de accountancy sector verderzetten.

De Langhe Advocaten adviseert Steven Brouckaert bij de instap van Baltisse in Partners in Accountancy. Door de samenwerking met het Belgische invester…

26 maart 2019

Lees meer

Belgische Excess Profit Rulings zijn geen verboden staatssteun volgens het Europese Gerecht

Op 14 februari 2019 nam het Europese Gerecht een beslissing inzake het Belgisch stelsel van de overwinstrulings (beter bekend als Excess Profit Rulings) (zie: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-131/16).  Het gerecht vernietigde het besluit van de Europese Commissie waarbij het stelsel als een verboden staatsteun werd aangezien (Besluit 2016/1699 van 11 januari 2016). Wat zijn Excess Profit Rulings? Het Belgische […]

Op 14 februari 2019 nam het Europese Gerecht een beslissing inzake het Belgisch stelsel van de overwinstrulings (beter bekend als Excess Profit Ruling…

22 maart 2019

Lees meer

Nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen eindelijk goedgekeurd door de Kamer

Het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het zogenaamde “WVV”) werd gisteren door de Kamer goedgekeurd. Het nieuwe wetboek omvat een grondige hervorming, vereenvoudiging en modernisering van het vennootschapsrecht. Enkele nieuwigheden die onmiddellijk in het oog springen zijn onder meer het invoeren van de mogelijkheid tot meervoudig stemrecht en ongelijke winstverdeling bij alle vennootschapsvormen, de […]

Het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het zogenaamde “WVV”) werd gisteren door de Kamer goedgekeurd. Het nieuwe wetboek o…

4 maart 2019

Lees meer

De ene zekerheid is de andere niet … kleine lettertjes, grote gevolgen

Niettegenstaande de rentevoeten de laatste jaren laagterecords hebben verbroken, blijft het niet evident om financiering voor uw onderneming te bekomen. Indien uw onderneming geen onroerende goederen of aanzienlijke schuldvorderingen in hypotheek/pand kan geven, is de kans groot dat de bank u als aandeelhouder/zaakvoerder vraagt om zelf een zekerheid te stellen voor de verplichtingen van uw […]

Niettegenstaande de rentevoeten de laatste jaren laagterecords hebben verbroken, blijft het niet evident om financiering voor uw onderneming te bekome…

1 maart 2019

Lees meer

Renovatie van de Belgische appartementswetgeving

Op 1 januari 2019 zijn een aantal nieuwe regels inzake het Belgisch appartementsrecht in voege getreden.  Sinds haar introductie in 1924 is de Belgische appartementswetgeving aan haar 4de opknapbeurt toe. De recentste herziening  legt zich hoofdzakelijk toe op de versoepeling van de bestaande regelgeving teneinde renovaties efficiënter te laten verlopen en onenigheden tussen de mede-eigenaars […]

Op 1 januari 2019 zijn een aantal nieuwe regels inzake het Belgisch appartementsrecht in voege getreden.  Sinds haar introductie in 1924 is de Belgis…

28 januari 2019

Lees meer

Weet u dat u het Weens Koopverdrag heeft gekozen? De spelregels bij verkoop naar het buitenland

Bij B2B verkoop naar het buitenland kunnen de bewoordingen van uw contract of uw algemene voorwaarden tot sterk verschillende wettelijke regels leiden. 1 Het Weens Koopverdrag en het Burgerlijk Wetboek Uw klanten bevinden zich ook buiten de landsgrenzen; u kent de risico’s van buitenlandse handel? Bij voorkeur heeft u een goed contract, minstens verkoopsvoorwaarden die […]

Bij B2B verkoop naar het buitenland kunnen de bewoordingen van uw contract of uw algemene voorwaarden tot sterk verschillende wettelijke regels leiden…

17 december 2018

Lees meer

De belastingvermindering voor kapitaalverhogingen in groeibedrijven weldra aan banden gelegd

Het Zomerakkoord had onder meer als doel om investeringen in groeibedrijven te stimuleren. Door particulieren een fiscaal voordeel toe te kennen wanneer zij het kapitaal van een groeibedrijf verhogen, wenste de regering onze economie een extra boost te geven. De inkt van het wetgevend initiatief hieromtrent was nog niet droog of er werden al een […]

Het Zomerakkoord had onder meer als doel om investeringen in groeibedrijven te stimuleren. Door particulieren een fiscaal voordeel toe te kennen wanne…

17 december 2018

Lees meer

The right-hand man of Belgian entrepreneurs

By combining the best of a local law firm with the strengths of a top-tier company, De Langhe Attorneys is a trustworthy partner for many businesses presently in the Flemish market, or planning to enter. From their new office in Brussels, they work across the Belgian borders, specialising in international tax law. In its 18-year […]

By combining the best of a local law firm with the strengths of a top-tier company, De Langhe Attorneys is a trustworthy partner for many businesses p…

6 december 2018

Lees meer

Rechterhand van ondernemers

Juridisch, fiscaal en financieel. Het uitgebreid team van specialisten staat bij De Langhe Advocaten garant voor een totaalaanpak van complexe dossiers. “Bij de aan- en verkoop van bedrijven biedt onze verweven expertise absoluut een meerwaarde”, zegt Sara Burm, partner en hoofd van het departement Corporate and M&A. Met drie kantoren en evenveel departementen wil De […]

Juridisch, fiscaal en financieel. Het uitgebreid team van specialisten staat bij De Langhe Advocaten garant voor een totaalaanpak van complexe dossier…

30 november 2018

Lees meer

De aanhouder wint: wetsontwerp btw op onroerende verhuur gepubliceerd

Een jaar geleden berichtten wij over het voornemen van de regering om een wettelijk kader voor een met btw belaste onroerende verhuur in te voeren. Nu is het definitieve wetsontwerp eindelijk gepubliceerd (http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/3254/54K3254001.pdf). Met een geplande inwerkingtreding op 1 januari 2019, loont het de moeite om de krijtlijnen ervan nu reeds mee te geven zodat […]

Een jaar geleden berichtten wij over het voornemen van de regering om een wettelijk kader voor een met btw belaste onroerende verhuur in te voeren. Nu…

24 oktober 2018

Lees meer
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN