Close

21 september 2018

“We helpen ondernemers de juiste richting kiezen”

Schaalvergroting als katalysator voor verdere groei? Het is een verhaal waarin ook Frank De Langhe, zaakvoerder van het gelijknamige advocatenkantoor, sterk gelooft. Straks opent De Langhe Advocaten een derde kantoor – in Brussel – waar het de focus van technisch nichekantoor nog sterker in de verf wil zetten. Intussen waakt Frank De Langhe over een gezond evenwicht tussen managementtaken en het echte advocatenwerk.

Anno 2000 opende Frank De Langhe zijn kantoor in Waregem. Aanvankelijk focuste hij zich vooral op fiscaal recht, maar vanaf dag één ging hij op zoek naar versterking voor twee andere pijlers die hij wou uitbouwen: ‘corporate’ – overnames, zowel van handelsfondsen (‘asset deals’) als van aandelen (‘share deals’) – en handelsrecht. Vandaag rusten die drie pijlers op stevige fundamenten en zijn er 17 mensen aan de slag. Daar komen er straks nog bij, want in september vindt de officiële opening plaats van het derde kantoor, in Brussel. Vorig jaar opende De Langhe al een kantoor in Gent.

Frank De Langhe: “Het kantoor in Brussel is een gevolg van de recente toetreding van Werner Heyvaert, die een autoriteit is inzake internationale fiscaliteit. Het zal ook voornamelijk Werner zijn die het kantoor zal trekken. In de beginfase zorgen we voor ondersteuning via medewerkers die in ons Waregems en Gents kantoor actief zijn, maar het is de bedoeling om gespecialiseerd talent uit de regio aan te trekken. Een forse uitdaging, want ook in onze branche speelt de krapte op de arbeidsmarkt. Bovendien zijn we heel kritisch bij aanwervingen. Eenmaal die mensen aan boord zijn, kunnen we ons nog nadrukkelijker profileren in de niches waarin we zo sterk zijn en die voor 25 à 30% al betrekking hadden op internationale transacties.”

BV: Hoe wordt een bedrijf cliënt bij uw kantoor? Gebeurt dat wanneer een geschil om de hoek loert of eerder vanuit een adviesvraag?
“De tijd is voorbij dat ondernemers een advocaat als een noodzakelijk kwaad beschouwen en ons alleen weten te vinden als een bepaalde gerechtelijke procedure dreigt. Onze cliënten ben aderen ons vooral met het oog op gericht advies. Dat kan juridisch zijn, maar we vinden het essentieel dat onze advocaten mentaal op de stoel van de ondernemer plaatsnemen en zijn noden kennen. Het einddoel van onze cliënten is business doen, dus is het cruciaal dat wij die business begrijpen. We willen een adviseur zijn die hen ondersteunt, hen de juiste richting helpt kiezen. Persoonlijk puur ik daar ook veel meer voldoening uit dan uit het winnen van een juridisch geschil. We willen onze cliënten er net voor behoeden dat ze in geschillen terecht komen. Gebeurt dat toch, zoeken we eerst naar een overeenkomst tussen de partijen, zonder dat er een rechtbank aan te pas moet komen.”

BV: In hoeverre overlappen de activiteiten van uw kantoor die van accountancykantoren?
“Een accountant vertrekt vanuit de boekhouding om tot een fiscale aangifte en aangepast advies te komen. Onze benadering is heel anders. Het zijn twee aparte specialisaties, die niet meteen in elkaars vaarwater zitten. Zeker in heel specifieke, technische zaken kunnen we elkaar niet vervangen en zijn we net complementair. De mooiste resultaten bereiken we dankzij een coherente samenwerking tussen de accountant, de cliënt en onszelf.”

BV: U koos vanaf dag één bewust voor de weg van de specialisatie, andere advocatenkantoren opteren voor een generalistische insteek.
“Er is op de markt nog altijd plaats voor beide. Het werk van generalistische kantoren is heel nuttig voor basisadviezen voor kmo’s. Wij zijn een totaal ander type kantoor, omdat we in bepaalde rechtstakken net heel diep technisch willen en kunnen gaan. Generalistische kantoren zullen er altijd zijn, maar er is wel een sterke trend naar specialisatie. Eenmaal je in onze ‘stiel’ een bepaalde insteek hebt gekozen, is het erg moeilijk om nog de omschakeling te maken, omdat het totaal andere kennis van je mensen vraagt. Eigenlijk spelen we in een andere ‘competitie’.”

BV: Hoe fel leeft de concurrentie op de markt van gespecialiseerde kantoren?
“Die is er natuurlijk wel, maar de ‘strijd’ gebeurt op een heel professionele manier. We kunnen met iedere tegenpartij door dezelfde deur, maar blijven natuurlijk wel scherp om onze huidige cliënten met custommade advies zo goed mogelijk te helpen. Op die manier leggen we onrechtstreeks de basis voor de mond-tot-mondreclame waardoor nieuwe cliënten ons vinden. Dat zorgt al voor een bepaald vertrouwen, dat we nog versterken door een sterke visibiliteit. Die creëren we vooral via content marketing, in de vorm van gerichte publicaties in technische tijdschriften en managementbladen en aanwezigheid op evenementen.”

BV: Welke invloed heeft de huidige digitalisering op de activiteiten van een advocatenkantoor?
 “Het is een trend waar je niet omheen kan en die in eerste instantie vooral intern nuttig is om efficiënter en sneller te kunnen werken. Anderzijds ben ik ervan overtuigd dat digitalisering onze activiteiten niet zal overnemen. Bepaalde standaardovereenkomsten of -documenten kan je op die manier wel uniformiseren, maar het kan nooit een bedreiging vormen voor het persoonlijk advies dat wij onze cliënten verstrekken. Het is overigens ook een bewuste keuze om alle data te bewaren op goed beveiligde fysieke servers. Alles rond de cloud lijkt me net iets te abstract.”

BV: Waar moet uw kantoor in de toekomst op inzetten om het vertrouwen van cliënten te blijven verdienen?
“Eerst en vooral moet onze technische kennis top zijn en blijven. Als een cliënt om gericht advies vraagt, wil hij na afloop van een vergadering niet met nog meer vraagtekens zitten: hij wil weten of hij links of rechts moet. Als advocaat moet je, op basis van je technische expertise en de knowhow over de business van de cliënt, dat standpunt durven innemen. Daarnaast zijn ook bereikbaarheid en transparantie een must. Net daarom zijn onze drie vestigingen geen eilandjes. Het is essentieel om kennis te delen en om als één kantoor naar buiten te treden.”

BV: Waar haalt u zelf de meeste voldoening uit? En hoe ontspant u zich in uw schaarse vrije tijd?
“Dankzij mijn assistente vind ik een gezond evenwicht tussen het management en het echte advocatenwerk, want dat wil ik blijven doen. Ik geniet er nog altijd van om me in een dossier te kunnen vastbijten. In mijn vrije tijd ben ik bestuurslid bij Zulte Waregem en geniet ik van de paardensport. Het is zalig in het weekend uit te rijden met mijn vierspan of mijn paarden aan het werk te zien op een hoogstaande jumping. De combinatie van die twee verklaart waarom ik mijn eerste kantoor gestart heb in Waregem, thuishaven van een sterke voetbalclub en dé paardenstad bij uitstek.” 

Tekst | Bart Vancauwenberghe
Beeld | Tiny Bogaerts

Gepubliceerd in Business Vlaanderen op 6 september 2018 | Ontdek het artikel hier

Terug naar overzicht
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN