Close

2 oktober 2019

Verder “uitstel” aangaande de registratie in het UBO-register

De Federale Overheidsdienst Financiën heeft beslist om in de periode tot en met 31 december 2019 geen sancties te zullen opleggen aan het verantwoordelijke bestuursorgaan voor het niet, foutief of onvolledig registreren in het UBO-register op de eerder gestelde deadline van 30 september 2019. 

Meer informatie vindt u in onze eerdere nieuwsbrief, waarin u reeds kon lezen dat de wetgever via de wet van 18 september 2017 een centraal register heeft opgericht, het zgn. UBO-register, waarin alle uiteindelijk begunstigden (met een deelneming of zeggenschap van meer dan 25%) van vennootschappen, VZW’s, fiducieën en trusts, stichtingen en gelijkaardige juridische entiteiten, verplicht moeten worden aangemeld

Deze verplichting rust op het bestuursorgaan van de betrokken rechtspersoon en het niet (tijdig) nakomen van deze verplichting kan aanleiding geven tot geldboetes van 250 EUR tot (maximaal) 50 000 EUR ten laste van de informatieplichtige. Uitzonderingen kunnen slechts worden verleend indien kan worden aangetoond dat de toegang tot de informatie zou leiden tot blootstelling aan een risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie of indien de betrokkene minderjarig of handelingsonbekwaam is.

Verdere instructies hoe u zich kunt registreren, vindt u terug via de FAQ van de Federale Overheidsdienst Financiën.  Indien u dit wenst, kunnen wij de registratie in het UBO register voor u vervolledigen. In dit geval zullen wij u de nodige documentatie toesturen waarbij u De Langhe Advocaten hiertoe mandateert.

Terug naar overzicht
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN