Close

3 augustus 2022

Grensoverschrijdende tewerkstelling en aandelenopties: ontheffing van overbelasting is mogelijk mits voldoende documentatie!

In deze bijdrage becommentarieerden Evert Moonen en Robbe Dumont een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 27 oktober 2020.  Het Hof werd verzocht ontheffing te verlenen van de dubbele belasting die ontstaan is naar aanleiding van het toekennen van een pakket aandelenopties.  Een Belgische werknemer kreeg een pakket aandelenopties toegekend door zijn werkgever en werd later, voor dezelfde werkgever, gedetacheerd naar de Verenigde Staten.  Deze aandelenopties werden zowel in de Verenigde Staten als in België belast.  

Volgens de auteurs kan in een dergelijke situatie in België ontheffing worden verleend, maar rust de bewijslast op de belastingplichtige.  Zo dient deze onder meer aan te tonen dat de aandelenopties deels of volledig toegekend werden als een vergoeding voor toekomstige prestaties.  De bewijslast hiervan is niet eenvoudig, maar kan mits voldoende documentatie toch geleverd worden. 

De Langhe Advocaten en haar advocaten fiscaal recht bieden een complete dienstverlening aan, waarbij de fiscale aspecten van alle soorten zakelijke, commerciële en financiële transacties en fiscale geschillen worden behandeld. 

Deze bijdrage is te raadplegen in het Tijdschrift voor Fiscaal Recht editie 621 op https://www.tfrnet.be/publicaties/tfr_2022-nl/tfr_2022_9-nl/tfr2022_9p460 .

Deze bijdrage houdt geen wettelijk advies in en is beschermd door auteursrechten.

Terug naar overzicht
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN