Close

4 maart 2019

Nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen eindelijk goedgekeurd door de Kamer

Het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het zogenaamde “WVV”) werd gisteren door de Kamer goedgekeurd. Het nieuwe wetboek omvat een grondige hervorming, vereenvoudiging en modernisering van het vennootschapsrecht.

Enkele nieuwigheden die onmiddellijk in het oog springen zijn onder meer het invoeren van de mogelijkheid tot meervoudig stemrecht en ongelijke winstverdeling bij alle vennootschapsvormen, de omschakeling van de ‘besloten’ BVBA naar een meer flexibele BV zonder kapitaal, de mogelijkheid tot éénhoofdige oprichting van een BV en NV, een uitbreiding van de bestuursmodellen bij de NV en een beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid.

Het WVV treedt in werking op 1 mei 2019 en zal onmiddellijk van toepassing zijn op nieuw opgerichte vennootschappen. Bestaande vennootschappen kunnen vanaf dan kiezen om de oude dan wel de nieuwe wet toe te passen, maar zullen vanaf 1 januari 2020 verplicht zijn de nieuwe vennootschapswet te omarmen. Tegen 1 januari 2024 dienen ook uw statuten aan de regels van het WVV te worden aangepast.

De volledige tekst vindt u via deze link, maar uiteraard zijn wij steeds beschikbaar voor op maat gemaakt advies aangaande de impact en mogelijkheden van het WVV op uw vennootschap.

Terug naar overzicht
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN