Close

17 augustus 2022

De Vlaamse planbatenheffing (weldra in een nieuw kleedje?)

De Langhe Advocaten heeft een bijdrage geleverd aan het Tijdschrift voor Fiscaal Recht editie 622.  

De bijdrage met als titel “De Vlaamse planbatenheffing (weldra in een nieuw kleedje?)” werd door Evert Moonen en Eline Depaepe geschreven. 

De Vlaamse planbatenheffing belast meerwaarden op onroerende goederen die tot stand komen naar aanleiding van een bestemmingswijziging.  Er zijn 15 bestemmingswijzigingen die aanleiding kunnen geven tot belastbaarheid.  Echter voorziet de regelgeving tevens in uitzonderingen, vrijstellingen en opschortingsgronden.  Aan deze complexe regelgeving zal bovendien in de nabije toekomst opnieuw gesleuteld worden.  De wijzigingen hebben voornamelijk tot doel meer inkomsten te genereren voor de overheid.  Zo zullen onder meer de progressieve tarieven worden verhoogd.  Ook deze wijzigingen komen in de bijdrage aan bod.  

Ten slotte werd aan de hand van een rechtsvergelijkende studie nagegaan of ook andere nabijgelegen landen, meer bepaald Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, een gelijkaardige regelgeving kennen.  Uit deze rechtsvergelijkende analyse blijkt alvast dat de Vlaamse planbatenheffing een unicum is. 

De Langhe Advocaten en haar advocaten fiscaal recht bieden een complete dienstverlening aan, waarbij de fiscale aspecten van alle soorten zakelijke, commerciële en financiële transacties en fiscale geschillen worden behandeld. 

Deze bijdrage is te raadplegen in het Tijdschrift voor Fiscaal Recht editie 622 op https://www.tfrnet.be/publicaties/tfr_2022-nl/tfr_2022_10-nl/tfr2022_10p481.

Deze bijdrage houdt geen wettelijk advies in en is beschermd door auteursrechten. 

Terug naar overzicht
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN