Close

26 februari 2016

Luxemburg: fiscale step-up voor (Belgische) particulieren

Luxemburg heeft altijd zijn best gedaan om vermogende particulieren aan te trekken. De wet van 18 december 2015 introduceert een zogenaamde “fiscale step-up” (zie hierna) bij verplaatsing van de fiscale woonplaats van natuurlijke personen naar Luxemburg. Deze regeling kan ook voor Belgische particulieren aantrekkelijke mogelijkheden bieden.

Alhoewel meerwaarden op aandelen in principe zijn vrijgesteld van belastingen in België (indien binnen het kader van het normaal beheer van het privévermogen) worden Belgische particulieren regelmatig geconfronteerd met:

  • de problematiek van de zogenaamde “interne meerwaarden” (overdracht van aandelen van zijn onderneming aan een holding die hij controleert); of
  • de overdracht van aandelen van kasgeldvennootschappen.

In beide gevallen bestaat er in België een aanzienlijk risico dat de meerwaarde toch belast zal worden tegen 33% omdat ze buiten het kader van het normaal beheer van het privévermogen vallen.

Meerwaarden op aandelen zijn in Luxemburg belast indien de meerwaarde speculatief is (speculatief betekent dat de meerwaarde gerealiseerd wordt binnen de 6 maanden na aanschaffing) of indien na 6 maanden een meerwaarde gerealiseerd wordt op een aanmerkelijk belang (een participatie van meer dan 10% van het aandelenkapitaal van de eigen holding).

Om het voorgaande risico te beperken kan de Belgische aandeelhouder overwegen om zijn fiscale woonplaats naar Luxemburg over te brengen (uiteraard voorafgaand aan de realisatie van de meerwaarde). Tot op heden belast België een (fiscale) emigratie van een natuurlijk persoon niet. Uiteraard dient de fiscale woonplaats van de natuurlijke persoon zich werkelijk in Luxemburg te bevinden. Louter over een woning in Luxemburg beschikken volstaat niet, het centrum van zijn belangen moet zich in Luxemburg bevinden.

In Luxemburg kan de Belgische aandeelhouder genieten van een zogenaamde “step-up” regeling. Dit houdt in dat de natuurlijk persoon zijn aanmerkelijk belang, alsook converteerbare leningen aan ondernemingen waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, mag herwaarderen (aan marktwaarde) op het moment van verplaatsing van zijn fiscale woonplaats naar Luxemburg.

De fiscale emigratie van de woonplaats naar Luxemburg leidt er toe dat België geen belasting kan heffen over de (na de emigratie) gerealiseerde meerwaarden van het aanmerkelijk belang. Op grond van artikel 13 van het Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen België en Luxemburg mogen deze meerwaarden enkel in Luxemburg belast worden.

De nieuwe step-up regeling in Luxemburg leidt er toe dat de Luxemburgse belastingheffing over een eventuele meerwaarde in Luxemburg (i.e. de waardevermeerdering van de aandelen gecreëerd na de emigratie naar Luxemburg) erg beperkt (of tot nul gereduceerd) wordt. Speculatieve meerwaarden worden belast tegen een marginaal tarief en meerwaarden op aanmerkelijk belang worden belast tegen de helft van het globaal tarief met een maximum van 21,80%.

Inderdaad, indien de natuurlijk persoon vrij snel na zijn emigratie een meerwaarde realiseert op zijn aanmerkelijk belang, zal door de herwaardering van dat aanmerkelijk belang (aan marktwaarde) op het moment van emigratie de potentieel belaste meerwaarde sterk gereduceerd of tot nul herleid worden.

Noteer ook dat alhoewel een fiscale emigratie naar Luxemburg de nieuwe Belgische regeling in verband met speculatieve meerwaarden (gerealiseerd binnen 6 maanden) op beursgenoteerde effecten buiten spel zet, Luxemburg een vergelijkbare regeling (en dito belastingheffing) kent. De nieuwe Luxemburgse step-up regels bieden hiervoor helaas geen oplossing. De nieuwe Luxemburgse step-up regels gelden namelijk enkel voor een aanmerkelijk belangparticipatie en niet voor beursgenoteerde effecten.

Gepubliceerd in VOKA – Ondernemers West-Vlaanderen, editie 4, 26 februari 2016

Terug naar overzicht
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN