Close

1 mei 2015

Het alternatief voor een bedrijfsverkoop

Het magazine Trends bracht in mei een bijlage over overnames uit, waarin ons kantoor ook werd geïnterviewd. Een bedrijfsleider kan met ‘pensioen’ gaan, terwijl hij als aandeelhouder toch een gevulde portefeuille houdt en deze blijft uitbouwen.

Veel ondernemers van de babyboomgeneratie naderen hun pensioen en denken daarbij haast automatisch aan de verkoop van hun KMO. Deze Vlaamse reflex tot verkopen is echter jammer, volgens Frank De Langhe van De Langhe Advocaten.

Welke alternatief voor een bedrijfsverkoop ziet u?

“Een alternatief zou zijn om na te denken over een herfinanciering, waarbij een deel van dat verworven kapitaal privé kan worden geparkeerd, maar de ondernemer de aandelen van zijn bedrijf kan behouden. Het dagelijkse management kan dan worden overgenomen door een extern managementteam dat het bedrijf verder laat groeien. In de Angelsaksische wereld is deze werkwijze al langer ingeburgerd, maar in Vlaanderen is deze eerder zeldzaam.”

Wat is de reden hiervoor?

“Vermoedelijk heeft dit te maken met het feit dat veel Vlaamse ondernemers hun zelf opgebouwde bedrijf steeds strak onder controle hebben gehouden, en die leiderspositie dan niet graag afstaan of niet willen aanvaarden dat iemand anders het beter zou kunnen doen. Voor grotere ondernemingen ligt dit anders, omdat er daar vaak wel al een onderscheid is tussen de Raad van Bestuur en het operationele management. Bij hen zijn de regels van corporate governance vaak reeds ingeburgerd, en is het dus een minder grote stap om een extern management binnen te halen en zo de continuïteit te verzekeren.”

Wat zijn de voordelen ten opzichte van een volledige verkoop?

“Ten eerste is het beter voor onze economie, want zo blijft het bedrijf tenminste in Belgische handen. Vaak gebeurt een verkoop immers aan buitenlandse partijen. Voor de bedrijfsleider is het grote voordeel dat hij met ‘pensioen’ kan gaan, terwijl hij als aandeelhouder toch een gevulde portefeuille houdt én deze blijft uitbouwen indien het bedrijf onder het nieuwe management groeit.”

“Wanneer men zou verkopen, ontvangt men onmiddellijk wel heel wat cash, maar een vaststelling is dat de meesten opnieuw gaan investeren in diverse bedrijven in de hoop er een meerwaarde op te realiseren. Vaak gebeurt dit in een business die men niet of minder kent. En dan heeft men vaak spijt dat men dit niet gewoon heeft gedaan in het bedrijf dat men zelf heeft opgebouwd, en nog belangrijker, dat men door en door kent.”

Gepubliceerd in Iedereen onderneemt – bedrijfsovernames – bijlage Trends, mei 2015

Terug naar overzicht
WEBSITE DOOR CONCEPTTOSCREEN